WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Методика та методологія бізнес планування - Реферат

Методика та методологія бізнес планування - Реферат

земельної ділянки, її розмір, умови оренди, тощо;
- умови оренди основних засобів;
- наявність науково-технічних розробок та досліджень, ефективність її використання;
5. Характеристика продукції, ринків збуту, маркетинг
- детальний опис продукції чи послуг, основні споживчі характеристики, ціна, строк гарантійної експлуатації, естетичність, дизайн;
- СВОТ аналіз(аналіз галузі, рівень її інвестиційної привабливості, стан підприємства, сильні та слабкі сторони);
- Вибір цільових ринків ті стратегії конкуренції.
- визначення обсягів реалізації, каналів розподілу;
6. План виробництва
- опис виробничого процесу, його прогресивність, співставлення основних показників виробництва продукції з аналогічними підприємствами відповідної галузі;
- визначення потреби в придбання обладнання, ноу-хау тощо;
- розрахунок потреби в ресурсах, матеріалах, обладнання, трудових ресурсах тощо;
- розрахунок ефективності використання ресурсів.
7. Організаційний план
- відображаються особливості та переваги організаційності схеми управління;
- обґрунтовується правове забезпечення проекту;
- розробляється графік реалізації проекту.
8. Фінансовий план та програма інвестицій
- розрахунок потреби в додаткових їх відхиленнях та формування джерел їх фінансування;
- розрахунок грошових потоків;
- графік повернення кредитів та відсотків по них;
- оцінка фінансової ефективності проекту.
9. Аналіз можливих ризиків та їх страхування
Прогнозуються основні ризики при виконання бізнес-плану:
- ризик затримки початку виконання робіт;
- ризик невиходу на запланований обсяг роботи;
- ризик зміни економічної політики уряду;
-
По основним видах ризику дається їх оцінка для визначення загального рівня ризику бізнес-плану.
Відповідно до оцінки окремих ризиків надаються засоби та
форми їх ефективного страхування шляхом:
- резервних фондів чи зовнішнього страхування;
- розробляються заходи по зменшенню ризиків та скороченню можливих втрат.
10. Охорона навколишнього середовища.
Вказується на відповідність БП вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на оточуюче середовище. При перевищенні допустимих норм даного впливу вимагаються шляхи його зменшення та аналізуються можливі економічні наслідки від реалізації проекту.
11. Заключні положення:
- висновки експертів;
- погодження з владними структурами тощо.
12. Додатки.
3. Процес БП та його послідовність.
Послідовність розробки БП в дечому відрізняється від послідовності розділів в ньому. Сам процес БП зводиться до обґрунтування бізнес-ідеї, отримання прибутку та розподілу його між учасниками проекту.
Архітектурну побудову даного процесу можна зобразити за допомогою простої схеми:
Фірма Бізнес-ідея Ресурси
Проблема реалізації бізнес-ідеї
(планування) Капітал інвестора Капітал фірми Загальний капітал
Прибуток інвестора Розподіл прибутку Прибуток фірми
Як бачимо, в даному процесі чільне місце займає бізнес-ідея та її відповідність ресурсам фірми.
Розробка навіть самого невеликого локального БП займає приблизно біля двох тижнів, включаючи збір необхідних документів оформлення. А якщо то є стратегічний, глобальний план великої компанії то декілька місяців.
Тому перед складання БП необхідно, в першу чергу, переконатись в перспективності бізнес-ідеї.
Саме тому розробку БП рекомендується проводити в такій послідовності:
1. Збір та аналіз інформації про продукцію, послугу. (розділ 5)
2. Аналіз стану і можливостей підприємства, і перспективності галузі (SWOT- аналіз).
3. Збір та аналіз інформації на ринку збуту. Визначення маркетингової стратегії.
Вирішення перших трьох питань являється ключовими, тому що без вирішення питання збуту продукції розробка решти розділів не має змісту.
Саме тому не потрібно жаліти часу на первинний збір та аналіз інформації, так як можливо потрібно буде декілька варіантів БП.
4. Визначення потреби в обладнанні, виробничих планах та інших матеріальних та трудових ресурсах (виробничий план). (розділ 6)
5. Розрахунок потреби в фінансових ресурсах та джерел їх покриття.
6. розрахунок фінансової ефективності проекту.
7. Розробка організаційної структури, правового забезпечення і графіку реалізації проекту (організаційний план).
8. Вирішення питань ризиків та гарантів.
9. Підбір матеріалів для???
10. Написання короткого змісту проекту (резюме).
11. Оформлення титульного листа.
Будь який інвестиційний проект має три фази реалізації.
І. Передінвестиційна фаза:
- аналіз зовнішнього середовища;
- оцінка привабливості бізнес-ідеї;
- попередній ТЕО альтернатив реалізації бізнес-ідеї;
- бізнес-планування.
ІІ. Інвестиційна фаза:
- переговори і заключення угод;
- будівництво;
- прийом і навчання кадрів.
ІІІ. Експлуатаційна фаза:
- пусконалагоджувальні роботи;
- виробництво, реалізація.
Використана література
1. Агафонова С. М. "Бізнес-планування". К:1998.
2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
4. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
5. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...