WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування та регулювання діяльності фірми на ринку - Реферат

Планування та регулювання діяльності фірми на ринку - Реферат

бізнес-плані стислу достатню інфо
- логічність (якщо план буде побудований в логічній послідовності, розділи мусять бути тісно пов'язані між собою не має бути повторень і протиріч в плані - то ж справить позитивне враження на інвестора)
- об'єктивність (реально підходити до значення і перспектив проекту) звичайно, позичальник завжди хоче бути привабливішим ніж насправді є для професіонала не є проблемою скласти привабливий бізнес-план, хоч скажем, для іншого професіонала не складно виявити підробку)
- оформлення та структурна частина мають бути чіткими Весь матеріал повинен бути розділений на підрозділи, обсяг кожного повинен знаходитись в чіткій пропорції з параметрами інших.
3 Особливості вітчизняного бізнес-планування Бізнес-план - це стандартний документ ознайомлення з підприємством та обов'язкова вимога цивілізованого ринку
Як і будь-яке явище бізнес-планування переживає свої злети та падіння
Зараз на Заході вже немає моди на бізнес-планування, це стало нормою, що підпр має мати БП (детально продуманий, систематично побудований залежно від зміни умов)
БП - елемент іміджу фірми, оскільки значно переконливішим виглядає підпр яке знає як буде розвиватись в найближчий час Зарубіжні партнери наших вітчизняних фірм перш ніж заключити контракт зачасту просять познайомитись збізнес-планом фірми з метою ознайомлення з напрямком її розвитку Тобто на Заході прийнято що такий документ у фірми існує і з ним постійно працюють
Обов'язковість складання БП в Україні законодавчо не закріплена Особливістю вітч БП є те, що вони скл , як правило, з метою отримання кредитів
БП відрізняються некомплексністю оскільки обґрунтовується зачасту окрема бізнес-ідея без врахування загального фінансового стану підпр
У підпр не вистачає кваліфікованих спеціалістів, які могли б ефективно виконати таку роботу Взагалі існує два підходи до бізнес планування:
- БП підпр може скласти самостійно, а методичні рекомендації отримуються від інвестора
- БП складає наймана група, а ініціатори проекту підготовлюють вихідні дані
Для української практики найбільш поширеним є перший підхід.
Можливо це є правильним оскільки ініціатори є спеціалістами у виробничих та технологічних питаннях, проте зачасту так буває, що вони погано розбираються у тонкощах фінансового забезпечення проекту тому не дивлячись на дороговизну подібних послуг, можливо варто все ж таки залучати експертів, хоча б для вирішення фінансових проблем проекту
Наступна проблема: невідповідність бух обліку інтересам бізнес планування
На Україні бух облік - це перш за все засіб задоволення цікавості та інтересів контролюючої надбудови і податківців, різного роду інспекцій та комітетів
Зачасту для того, щоб розрахувати прибутковість окремих видів продукції необхідно робити численні вибірки даних та додаткові розрахунки, тому що таких даних в бухгалтерії немає
Нині наші вітчизняні підпр, які використовуються для вирішення широкого діапазону завдань господарської діяльності підприємств Методологічні та методичні основи бізнес-планування скл. із загальнонаукових, аналітично-прогностичних, а також методичних прийомів запозичення з різних галузей знань
Загально-наукові методи
- системний аналіз
- комплексний підхід
- програмно-цільове планування
- ситуаційний аналіз
Системний аналіз широко застосовується в бізнес-плануванні, оскільки дозволяє розглядати будь-який проект як об'єкт з великим діапазоном внутрішніх та зовнішніх причинно-наслідкових звязків
Приклад: необхідність модернізації підприємства може бути викликана зовнішніми факторами:
- зміною станів;
- вподобань споживачів
- зміною попиту та ін
а також внутр факторами (зношеним основнимп капіталом, неефективна структура управління чи низький рівень кваліфікації працюючих)
Комплексний дозволяє дослідити проблематику окремого проекту як об'єкт, який має різні прояви: фінансові, технологічні, організаційні, соціальні аспекти
Ситуаційний - виключно дійовий метод контролю за позицією підпр на конкурентному ринку Цей метод добре перевірений практикою, дозволяє керівництву позбавитись від зайвих ілюзій; тверезо оцінити стан речей, постійно контролювати ситуацію.
На якість бізнес-планування в значній мірі впливає недосконалість законодавства.
Багато питань підприємницької діяльності ще не врегульовані, не відпрацьований механізм виконання укладених угод
Нині в Україні іде процес адаптації зарубіжного досвіду до вітчизняних умов, типізація методології та документації.
Всі названі особливості свідчать про те, що бізнес-планування на Україні це більш складніший процес, і вимагає більш кваліфікованих спеціалістів.
Серйозні інвестори вимагають , якої БП представляють безпосередньо з участю самого працівника, навіть у випадку залучення групи експертів. Повишаються шанси в пошуку партнерів, наявність на підприємстві команди, яка власноруч розробила план і почала його реалізовувати.
Використана література
1. Агафонова С. М. "Бізнес-планування". К:1998.
2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
4. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
5. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...