WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництво у різних сферах діяльності - Реферат

Підприємництво у різних сферах діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Підприємництво у різних сферах діяльності
ПЛАН.
1. Підприємництво у сфері роздрібної та гуртової торгівлі.
2. Посередницька підприємницька діяльність та її основні форми.
3. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.
4. Страхове підприємництво.
1. Підприємництво у сфері роздрібної та гуртової торгівлі.
Важливе місце у ринковій економіці посідає підприємництво у сфері торгівлі, (комерція) де можна швидше отримати доходи від проведення бізнес-операцій.
Комерційне підприємництво- це підприємництво, пов"язане із здійсненням процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту покупців та отримання прибутку.
У торгівлі виконується великий комплекс різних процесів, які поділяються на виробничі (технологічні) і комерційні.
Технологічні - пов"язані з рухом товарів і є продовженням процесу виробництва (транспортування, зберігання, пакування)
Комерційні - це процеси, пов"язані із зміною форм вартості, тобто з купівлею та продажкм товарів. Сюди ж відносять і такі процеси, які забезпечують нормальне функціонування торгового механізму: організацію ринкових досліджень, встановлення партнерських зв"язків. Торгівельна діяльність в Україні регулюється Законами України "Про захист прав споживачів", "Про зовнішньоекрномічну діяльність", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини"
Комерційним підприємнцтвом займаються торгові, торгово-закупівельні, торгово-посередницькі організації, торгово-виробничі підприємства, товарні біржі, зовнішньоторговельні компанії, торгово-промислові палати. Роздрібні торгівельні операції здійснюються через магазини, магазини-склади, кіоски, палатки, павільйони, автомагазини, лотки, на речових ринках, виставках-продажах, продовольчих ринках.
Магазини - це стаціонарні пункти роздрібного продажу товарів, що займають окремі приміщення та мають торгівельний зал для покупців. Магазини можуть бути:
- за товарною спеціалізацією - продовольчі, непродовольчі, змішані;
- за товарним асортиментом - спеціалізовані, неспеціалізовані, універмаги, універсами, торгівельні комплекси
- за формами торгівлі - індивідуальне обслуговування (через прилавок), самообслуговування, торгівля за зразками, фірмова торгівля, торгівля за попереднім замовленням.
Дрібнороздрібна торгівля представлена палатками, кіосками, які займають окреме приміщення, але не мають торгівельного залу. Основними елементами комерційної діяльності торгіельних підприємств є : вивчення попиту і кон"юнктури, пошук та вибір постачальників, встановлення господарських зв"язків, закупівля товарів, оптова реалізація.
Сутність комерційної операції полягає в тому, що спочатку підприємець закуповує товар т у власника. Він сплачує за куплений товар грошову суму Гз, яка залежить від кількості товару і його ціни за одиницю. Далі підприємець продає товар покупцю та одержує належну грошову суму Гр. З суми виручки від реалізації товару відраховуються витрати на оплату найманих працівників, амортизацію, податки, рекламу та ін.
Правовою основою здійснення торгових операцій є договір куплі-продажу
Здійснюючи попередній аналіз бізнес-операції, необхідно виходити з таких двох головних умов:
1. ціна реалізації товару повинна бути вищою, ніж ціна закупівлі;
2. попит на даний вид товару повиненбути достатнім, щоб продати його у наміченому обсязі.
Розрахунки за продаж продукції суб"єктами господарювання здійснюються за готівку, в безготівковому порядку, за чеками банків. Розрахунки з покупцями за товари повинні проводитися через електронні контрольно-касові апарати або з використанням товарно-касових книг. Правильність розрахунку покупець перевіряє на місці, не відходячи від каси. Забороняється продаж товарів, що не мають належного товарного вигляду та із закінченим терміном придатності, а також товарів, що надійшли без відповідних документів.
Специфічною організаційною формою у комерційному підприємництві є торгово-промислові палати.
Торгово- промислова палата - є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об"єднує юридиних осіб, що створені і діють відповідно до законодавства України та громадян України, зареєстрованих як підприємці. Вона є юриидичною особою і може займатися підприємницькою діяльністю лише в тому об"ємі,в якому це необхідно для виконання її статутних завдань. Одержаний нею прибуток не розподіляється між її членами, а спрямовується на виконання її статутних завдань. ТПП організовують міжнародні виставки, забезпечують підготовку і проведення виставок українських товарів в Україні та за її межами; здійснюють видання інформаційних, довідкових, рекламних, методичних матеріалів з питань своєї діяльності та забезпечення бізнесу.
У комерційному підприємництві доцільно розвивати франчайзинг як одну із вигідних форм торгового співробітництва між великими і малими фірмами. Перевагою франчайзингу є те, що мале підприємство має можливість реалізовувати товари високої якості добре відомої великої компанії, отримує право діяти на ринку від її імені і під її торговою маркою.
При франчайзингу відносини між двома господарюючими суб"єктами будуються на основі договору, згідно з яким велика фірма зобов"язується постійно постачати мале підприємство власними товарами з її торговою маркою, забезпечувати навчання персоналу, сприяти організації реклами, впровадженню прогресивних технологій бізнесу. При цьому мала фірма зобов"язується мати ділові контакти виключно з даною великою компанією, вести бізнес за її правилами і перераховувати їй встановлений договором відсоток з прибутку. Розрахунки зарубіжних економістів показали, що лише 4-5% підприємств, що діють у рамках франчайзингу, зазнають невдачі.
2. Посередницька підприємницька діяльність та її основні форми.
Посередники - це особи, що представляють на ринку інтереси виробників чи споживачів.
Мета посередництва - сполучення економічних інтересів виробників і споживачів, поєднання їх у єдиний ланцюг підприємницької угоди.
Існують такі методи збуту: прямий і непрямий.
Прямий збут передбачає вступ виробника продукції у безпосередні відносини з її споживачами, не звертаючись до послуг незалежних посередників.
При непрямому методі збуту виробник товарів використовує послуги різного роду посередників.
Види посередників:
Агент - це особа, яка діє від імені і в інтересах виробника або покупця.

 
 

Цікаве