WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Зовнішнє середовище підприємницької діяльності - Реферат

Зовнішнє середовище підприємницької діяльності - Реферат

не може успішно розвиватись, якщо держава не турбується про систему захисту прав суб"єктів ринку.
Держане регулювання підприємництва - це вплив держави на діяльність суб"єктів підприємницької діяльності та ринок з метою забезпечення нормальних умов функіонування.
Правові основи створення, функціонування і регулювання пілприємницької діяльності викладені у таких основних законах України: "Про підприємництво", "Про власність", "Про господарські товариства","Про приватизацію державного майна ", "Про патентування деяких видів господарської діяльності", "Про зовнішьоекономічну діяльність "
Згідно з Законом України "Про інвестиційну діяльність" захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, ефективності діяльності суб"єктів інвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, в т.ч права на отримання прибутку від інвестицій. Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних вкладів.
Державне регулювання підприємницької діяльності здійснюється законодавчими і виконавчими органами влади, органами управління залежно від функцій, що виконуються та характеру господарювання.
Згідно з Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність " здійснюється механізм регулювання підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин, включаючи зовнішню торгівлю, економічне, науково-технічне співробітництво, спеціалізацію та кооперацію в галузі виробництва, науки і техніки, економічні зв"язки в галузі будівництва, туризму, кредитних та банківських операцій, надання послуг.
Держава самостійно формує систему та структуру регулювання зовнішньоекономічної діяльності та повинна забезпечувати:
- захист економічних інтересів України та законних інтересів суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності ;
- створення рівних можливостей для суб"єктів у розвитку різних видів підприємництва
- заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму .
За способами впливу методи державного регулювання підприємництва можуть бути: економічні - які базуються на використанні різних економічних, фінансових важелів. Це податки, ціни, кредити, банківські відсотки, економічні санкції.; адміністративні методи здійснюються за допомогою прийняття законодавчих актів (укази, накази, постанови, інструкції, норми та нормативи, ліміти пряма заборона).
4.Ризик підприємницької діяльності.
Підприємницький ризик - це ризик, який виникає у будь-яких видах діяльності, пов"язаних з виробництвом продукції, її реалізацією, наданням послуг, проведенням фінансових операцій. Разом з цим, це загроза потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоотримання доходів порівняно з варіантом, розрахованим на раціональне використання ресурсів у даному виді підприємницької діяльності.
Ризик характеризує:
- небезпечність можливих збитків внаслідок настання ризикового випадку;
- рівень неодержаного доходу
- рівень некомпетентності управлінських рішень, що не дають відповідних результатів.
Залежно від впливу середрвища, підприємницький ризик можна поділити на зовнішній і внутрішній.
Зовнішній ризик характеризується комплексом обставин навколишнього середовища і здатний впливати на прийняття підприємницьких рішень. Як правило, цей ризик неможливо змінити або усунути,він потребує спостереження, пристосування до нових умов. Зовнішньому ризику притаманні такі властивості, як взаємозв"язок (зміна одного виду ризику може призвести до зміни інших видів), складність передбачення, невизначенність, несподіваність.
Внутрішній ризик обумовлений діяльністю самого підприємства і піддається регулюванню. Цей ризик фіксує знання, досівд та інтуіцію, відображає професійний рівень спеціалістів, механізм виробничого процесу, стиль керівництва та стратегічні прийоми.
До групи зовнішніх ризиків відносяться: ризик непередбачених законодавчих змін, податковий, екологічний, економічний, ризик конкуренції, стихійні лиха. Складовими внутрішнього ризику є : ризик виробничої діяльності, ризик маркетингової діяльності, кадровий, ризик фінансової діяльності.
Основними видами ризиків є: виробничий, комерційний, фінансовий (кредитний), інвестиційний, ринковий ризик.
Виробничий ризик пов"язаний з виробництвом та реалізацією продукції. На цей вид ризику впливають скорочення намічених обсягів випуску і збуту продукції, зниження цін, брак, перевищення запланованих матеріальних і трудових витрат.
Комерційний ризик виникає в процесі реалізації закуплених підприємців товарів і надання послуг. В комерційній угоді треба враховувати такі фактори: підвищення ціни закупівлі продукції, зниження продажної ціни, зростання витрат обігу, втрата товарів у процесі транспортування.
Фінансовий ризик може виникати при здійсненні фінансового підприємництва чи фінансових угод. На цей ризик можуть впливати: неплатоспроможність контагента фінансової угоди, обмеження на валютно-грошові операції.
Інвестиційний ризик виникає внаслідок знецінення інвестиційно-фінансового портфелю, який складається із власних та придбаних цінних паперів.
Ринковий ризик пов"язаний з можливим коливанням ринкових відсоткових ставок, національної грошової одиниці, зарубіжних курсів валют. Будь-який ризик залежить від партнерів за угодою.
Одним із факторів успішного існування підпрємства є можливість управління підприємницьким ризиком, тобто спроможність з найменшими витратами передбачити фінансові витрати, необхідні і достатні для зменшення ймовірності появи несприятливих результатів, а у випадку їх настання - вміти локалізувати негативні наслідки цих подій. Головне місце в управлінні підприємницьким ризиком займає система організаційних заходів щодо профілактики ризику (рис).
Список використаної літератури
1. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні / Науково-дослідний ін-т Мінекономіки України. - К., 1998. - 205 с.
2. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред.), Степан Панчишин (ред.). - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
3. Геєць В.М., Александрова В.П., Барановський О.І., Близнюк В.В., Богдан І.В. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / Інститут економічного прогнозування НАН України / В.М. Геєць (ред.). - К.: Форт, 2000. - 422 с.
4. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України: Національна економіка України: Підручник для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України; Львівська комерційна академія. - Львів, 1997. - 579 с.
5. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун- ту / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 405 с.
6. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях івідповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...