WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Зовнішнє середовище підприємницької діяльності - Реферат

Зовнішнє середовище підприємницької діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Зовнішнє середовище підприємницької діяльності
ПЛАН.
1. Поняття підприємницького середовища.
2. Основні фактори, що впливають на розвиток підприємницької діяльності.
3. Характеристика основних законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність.
4. Ризик підприємницької діяльності.
1. Поняття підприємницького середовища.
Нормальний процес функціонування підприємництва можливий за наявності певної суспільної ситуації - підприємницького середовища.
Підприємницьке середовище - це суспільно-економічна ситуація, яка містить в собі:
- ступінь економічної свободи;
- наявність підприємницького корпусу
- домінування ринкового типу економічних зв"язків
- можливість формування підприємницького капіталу та використання необхідних ресурсів.
Середовище, в якому здійснюється підприємницька діяльність, можна уявити у вигляді економічної системи, де відбувається активний кругообіг між її складовими елементами - природніми ресурсами, державою, домашніми господарствами, підприємництвом. Це основні елементи зовнішнього середовища бізнесу, між якими постійно здійснюється товарний та фінансовий кругообіг, формуються тісні зв"язки та проводяться обмінні операції для забезпечення нормального економічного розвитку системи в цілому (рис).
Підприємницьке середовище можна поділити на внутрішнє та зовнішнє.
Внутрішнє середовище підприємства - це механізм життєздатності підприємства, що забезпечує його самовиживання. Воно відображає процеси та дії, що здійснюються усередині суб"єкту господарювання, основу його функціонування. Головне місце у внутрішньому середовищі займає підприємець, який створив свою фірму та керує нею. Підприємець самостійно приймає рішення по з багатьх питань: обсяг ресурсів, організація технології виробництва, наймання персонолу, результат виробництва.
Фірма, яка займається підприємницькою діяльністю, може мати виробничий та фінансовий відділи, маркетингову службу, бухгалтерію та ін. Конкретна організаційна структура залежит від специфіки виду підприємства, обсягів господарської діяльності, широти асортименту товарів, що випускаються. Управління цими структурними пілрозділами здійснюють вище керівництво та підприємець.
На кінцевий результат дільності фірми впливають фактори середовища, які визначаються станом і розвитком ринкових відносин. Завдання підприємця - виявлення характеру і ступеня дії цих факторів та прийняття рішень, спрямованих на забезпечення стабільності функціонування і розвиток фірми.
Економічна інформація - це конкретне вираження процесів, що відбулися в середині фірми. Без такої інформації та її аналізу неможливі ефективне функціонування і розвиток підприємницької структури.
Однак фактори є різними за ступенем дії. Як правило, підприємство саме визначає, які фактори і у якій мірі можуть впливати на результати діяльності. Виявляються і враховуються не тільки фактори внутрішнього середовища підприємства, але і зовнішні фактори, які впливають на стан внутрішнього середовища суб"єкта.
Зовнішнє середовище підприємства - це структурно-просторове оточення, яке становить сукупність факторів прямого та непрямого впливу на функціонування підприємства.
2.Основні фактори, що впливають на розвиток підприємницької діяльності.
Фактори середовища підприємства можна класифікувати за такими ознаками:
1. за сферою оточення : фактори мікросередовища (внутрішні), макросередовища (зовнішні).
2. залежно від ступеня впливу: пямий та непрямий (побічний) вплив;
3. за характером дії: фінансово-економічні, організаційно-правові, соціально-психологічні;
4. залежно від ролі факторів у створенні підприємницького клімату: стимулюючі та стримуючі. (рис)
Кожна фірма має зовнішнє оточення, що впливає на її функціонування. Вище керівництво намагається обмежети облік дій середовища в першу чергу тими факторами, які мають вирішальний вплив на ефективність діяльності підприємства. Особливого значення набуває вплив таких факторів зовнішнього середовища: стан ринкової ситуації, аналіз умов торгівлі на ринку, господарські зв"язки, конкуренти, економіка, демографічні процеси, наука і техніка, правова система, споживачі та їхні вимоги до товарів.
Стан ринкової ситуації - Аналіз ринку-це комплекс дій, спрямованих на дослідження процесів,що відбуваються у сфері товарного обігу та факторів, які впливають на формування попиту та пропозиції, визначають економічні відносини між виробниками та покупцями.
Аналіз умов торгівлі на ринку - Для забезпечення збуту продукції підприємцю потрібно провести аналіз організації торгівлі, комерційної практики, що склалась на ринку, умов товароруху. Вивчення комерційної практики передбачає з"ясування таких питань: використання договорів куплі- продажу товарів; біржових контрактів; торгових правил; розрахунок продажної ціни і порівняння її з закупівельною.
Господарські зв"язки - Підприємство має проводити аналіз відносин з постачальниками, посередниками, кредитно-фінансовими установами, які і є елементами зовнішнього оточення.
Конкуренти - Для аналізу дій конкурентів подається така інформація: позиція конкуруючих фірм на ринку; характер продукції, що випускається; види та характер сервісних послуг, що пропонуються конкурентами; практика рекламної діяльності та форми стимулювання збуту; практика товаропросування; маркетингова діяльність ; фінансовий стан фірми-конкурента; кількісні показники діяльності; комерційні умови угод, які укладаються конкурентами.
Стан економіки -Аналіз стану економіки передбачає попереднє ознайомлення із загальними відомостями про економічні та регіональні особливості. Для аналізу стану економіки використовують такі показники: обсяг капіталовкладень в оновлення і розширення основного капіталу; темпи зростання виробництва товарів; обсяг випуску продукції; запаси товарів; динаміка рівня цін; співвідношення цін і витрат виробництва.
Демографічні процеси- Зростання чисельності населення означає підвищення споживання. За наявної споживчої спроможності це позитивно впливає на розвиток товарних ринків.
Наука і техніка- є тією силою, що може призвести до згорання неперспективної області діяльності підприємства, оскільки це не відповідає прогресивним напрямкам розвитку НТП.
Податкова система- це сукупність передбачених податковим законодавством загальнодержавних та місцевих податків і зборів, принципів, форм і методів їхнього встановлення, зміни, скасування, обчислення та сплати.
Податок -це обов"язковий платіж, який сплачують до бюджету фізичні та юридичні особи, в порядку, встановленому податковим законодавством України.
Споживачі та їхні вимоги до товарів- Підприємство при вивченні ринку має проводити аналіз вимог та думок кінцевих споживачів не щодо товарів взагалі, а щодо конкретних виробів при здійсненні купівлі.
3. Характеристика основних законодавчих актів, що регулюють підприємницькудіяльність.
Як свідчить світовий досвід, економіка

 
 

Цікаве