WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Етична та соціальна відповідальність підприємництва - Реферат

Етична та соціальна відповідальність підприємництва - Реферат


Реферат на тему:
Етична та соціальна відповідальність підприємництва
ПЛАН.
1. Морально-етичний кодекс підприємця.
2. Обов"язки та відповідальність підприємця.
3. Соціальні групи та об"єкти ринку, перед якими несуть відповідальність підприємці.
1.Морально-етичний кодекс підприємця.
Підприємництво- професійна майстерність, яка відкриває простір для реалізації бізнес-ідей, особливий стиль ділової етики та комерційного мислення.
Ділова етика - це галузь професійних знань, наука, яка розглядає та оцінює людські відносини, а також поведінку людей з точки зору їх відповідності загальноприйнятим нормам.
Етика всебічно розглядає благо індивіда і благо суспільства; дає приклад для удосконалення правил життєвої поведінки, керується виключно людським розумом.
Етика - це наука, що розглядає специфічно людські цілі і взаємозв"язок засобів їхнього досягнення з цими цілями. Етика застосовує людські знання, дозволяє оцінити та прийняти правильні рішення, вивчає вплив окремих дій на становище індивіда, фірми і суспільства в цілому, зосереджує увагу на обов"язках і відповідальності. Це означає, що етика бізнесу розглядає зобов"язання, які людина приймає на себе як учасник підприємницької активності.
До основних принципів ділової етики можна віднести:
1. Комплексність уявлень про призначення діяльності підприємця. Етика повинна відображати не тільки відношення між членами будь-якої соціальної системи, але і давати уявлення про призначення даної системи, її мету і характер.
2. Історичність. Етика розвивається впродовж часу і значною мірою визначає характер соціальної системи та дисбаланс, а також стиль ведення бізнесу.
3. Відсутність силового втручання. Неможливо нав"язати людині пакет ідеальних якостей та вимагати безпомилкових дій. Хоча в процесі самовдосконалення певні зрушення відповідності етичним нормам, безумовно, будуть.
Морально-етичний кодекс підприємця - це систематизований перелік норм, якими повинен керуватись кожний суб"єкт підприємницької діяльності у бізнесі.
Етичний кодекс підприємця.
- Впевненість у користі своєї праці не тільки для себе, але і для суспільства, людей і держави.
- Розуміння того, шо люди бажають та вміють працювати, намагаються реалізувати себе разом з підприємцем.
- Віра у бізнес, ставлення до нього як до мистецтва, творчої справи.
- Визнання необхідності конкуренції та водночас прагнення до співпраці
- Повага до себе як до особистості та до будь-якої особистості як до себе
- Повага до будь-якої власності, державної влади, громадських рухів, соціального устрою, законів.
- Довіра до інших, повага до професіоналізму та компетентності
- Визнання цінності освіти, науки і техніки, інформатики, культури
- Турбота про екологію
- Прагнення до нововведень
- Гуманізм
Таким чином, морально-етичний кодекс сучасного підприємця виник як продукт історико-еволюційного розвитку уявлень про моральне обличчя та притаманні риси ділової людини, добросовісне ведення справ у бізнесі.
Враховуючи підвищення ролі етики, підприємницька структура може розробити етичний кодекс фірми, у якому відображаються моральні корпоративні цінності та критерії. Основу корпоративного етичного кодексу можна сформулювати так: фірма не буде терпіти неетичних та незаконних дій з метою особистотого доходу. Репутація фірми- вище будь-якої вигоди. Фірма - не просто економічний суб"єкт, місцероботи, а основний засіб життєзабезпечення та добробуту в сім"ї. Працівник цінує роботу, а фірма цінує працю кожного робітника, намагається створити сприятливі умови і позитивну атмосферу.
Етичні норми можуть бути розроблені і на рівні певної професії (наприклад, кодекс брокера, комерсанта, страховика та ін.)
2.Обов"язки та відповідальність підприємця.
Складність вирішення ктичних проблем підприємництва полягає у тому, що важко їх розв"язати терміново і силовими методами. Тільки тоді,коли відхилення підприємця від принципів моралі стає однозначним порушенням юридичних законів, у силу вступають державно-адміністративна, дисциплінарна та цивільна відповідальність. Кращими засобами забезпечення чесного підприємництва є освіта, виховання, громадська думка. Отже, справжній підприємець повинен знати норми ділової поведінки, уникати аморальних, неетичних дій у стосунках з іншими учасниками бізнесу.
Згідно із законодавством України, суб"єкт підприємницької діяльності несе відповідальність за невиконання укладених договорів, порушення прав власності інших підприємств, установ, організацій, громадян; недотримання правил безпеки та умов праці; виробництво і реалізацію неякісної продукції, що завдає шкоди здоров"ю людей; забруднення навкошнього середовища; приховування доходів від оподаткування; порушення антимонопольного законодавства. Підприємець несе також майнову відповідальність, ступінь якої залежить від конкретної організаційно-правової форми бізнесу.
3.Соціальні групи та суб"єкти ринку, перд якими несуть відповідальність підприємці.
Підприємці несуть відповідальність перед різними групами і суб"єктами підприємницької діяльності. Це вкладники, інвестори, кредитори, споживачі, вітчизняні та іноземні партнери по бізнесу, найманий персонал. Підприємницькі структури несуть відповідальність як перед суспільством в цілому, так і перед окркмими соціальними групами, включаючи пенсіонерів, інвалідів, жінок з дітьми, безробітних. За рахунок збільшення обсягу податків від підприємницьких структур забезпечується поповнення державного та місцевого бюджетів, є можливість розв"язувати існуючі соціально-економічні питання.
Список використаної літератури
1. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні / Науково-дослідний ін-т Мінекономіки України. - К., 1998. - 205 с.
2. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред.), Степан Панчишин (ред.). - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
3. Геєць В.М., Александрова В.П., Барановський О.І., Близнюк В.В., Богдан І.В. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / Інститут економічного прогнозування НАН України / В.М. Геєць (ред.). - К.: Форт, 2000. - 422 с.
4. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України: Національна економіка України: Підручник для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України; Львівська комерційна академія. - Львів, 1997. - 579 с.
5. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун- ту / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 405 с.
6. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.

 
 

Цікаве