WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційні форми підприємництва. Основні форми підприємницької діяльності - Реферат

Організаційні форми підприємництва. Основні форми підприємницької діяльності - Реферат

Господарського кодексу України можуть діяти підприємства таких видів:
- приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;
- колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства
- господарське товариство
- комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади
- державне підприємство, засноване на державній власності
- казенне підприємство - різновид державного підприємства, майно якого не підлягає приватизації
- іноземне підприємство, засноване на власності юридичних осіб і громадян інших держав.
Сутність та види господарських товариств, правила їхнього створення і діяльності регулюються Законом України "Про господарські товариства"
Господарські товариства - це підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об"єднання їхнього майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. В Україні існують такі види господарських товариств: акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повне товариство; командитне товариство; довірче товариство. Усі види господарських товариств мають такі загоальні особливості: вони є юридичними особами; можуть набувати майнових та немайнових прав, виступати в суді від свого імені; засновниками і учасниками товариств можуть бути юридичні особи і громадяни України та інших держав; можуть відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках, укладати угоди; мають право створювати філії, дочірні підприємства; є власниками майна засновників, виробленої продукції, одержаних доходів; мають право змінювати розмір статутного фонду; створювати резервний (страховий) фонд у розмірі не менше 25 % статутного фонду.
Акціонерне товариство - це товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості. Розрізняють такі види акціонерних товариств:
Відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть росповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі - продажу на біржах;
Закрите акціонерне товариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можуть росповсюджуватися шляхом відкритої підписки, купуватися та продаватися на біржі. Закрите акціонерне товариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом внесення змін до статуту та перереєстрації. В акціонерному товаристві можуть бути такі органи управління : рада акціонерного товариства (спостережна рада); виконавчий орган (правління); ревізійна комісія.
Товариство з обмеженою відповідальністю - це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники несуть відповідальність в межах їхніх вкладів. Вищим органом цього товариства є збори учасників. Вони вибирають директора як одноосібний виконавчий орган або дирекцію як колегіальний орган.
Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум- додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.
Повне товариство - це товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов"язаннями товариства усім своїм майном. Ведення справ здійснюється за загальною згодою усіх учасників. Учасник відповідає за борги товариства незалежно від того, виникли вони після чи до його вступу до товариства. При виході учасника з повного товариства йому виплачується вартість внеску, а також належна частина прибутку.
Командитне товариство- це товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов"язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства. Командитне товариство припиняється у разі вибуття всіх учасниківз повною відповідальністю.
Довірче товариство - це товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до умов договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників.
Довіритель майна - це юридична особа або громадянин, які передають довірчому товариству повноваження власника належного їм майна відповідно до умов укладеного між ними договору. Довірителі можуть передавати довірчому товариству кошти, цінні папери, документи із засвідченням права власності довірителя.
Довірчі операції- це послуги, які довірче товариство надає довірителям, зокрема: розпорядження майном, розміщення цінних паперів, управління голосуючими акціями.
Вищим органом довірчого товариства є збори учасників (довірених осіб)
Список використаної літератури
1. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні / Науково-дослідний ін-т Мінекономіки України. - К., 1998. - 205 с.
2. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред.), Степан Панчишин (ред.). - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
3. Геєць В.М., Александрова В.П., Барановський О.І., Близнюк В.В., Богдан І.В. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / Інститут економічного прогнозування НАН України / В.М. Геєць (ред.). - К.: Форт, 2000. - 422 с.
4. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України: Національна економіка України: Підручник для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України; Львівська комерційна академія. - Львів, 1997. - 579 с.
5. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун- ту / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 405 с.
6. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...