WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Складання бізнес-плану підприємства - Реферат

Складання бізнес-плану підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Складання бізнес-плану підприємства
ПЛАН.
1. Поняття бізнес-плану, його функції та значення у підприємницькій діяльності.
2. Основні розділи бізнес-плану та особливості їхнього обгрунтування.
1.Поняття бізнес-плану.
Будь-яка підприємницька справа розпочинається зі складання бізнес-плану.
Бізнес- план (БП) -це документ, в якому представлений поточний стан фірми, шляхи досягнення успіху на ринку та перспективи її розвитку.
Наявність бізнес плану свідчить про обгрунтованість, можливість оцінити різні аспекти діяльності підприємства (збут, організація, управління), виявити існуючі проблеми та передбачити майбутній розвиток бізнесу. Як інструмент управління і контролю, БП дозволяє забезпечити планомірне просування підприємства до поставлених цілей.
Добре складений БП є суттєвим фактором тривалого виживання підприємства та його прибутковості. БП поєднує у єдину систему фінкціонування виробництво і реалізацію товару, заповнює відсутність досвіду у підприємницькій справі та дає можливість уникати грубих помилок, пов"язаних з прийняттям неправильних управлінських рішень.
Таким чином, значення БП полягає у тому, що він : дає можливість обгрунтувати організацію підприємницької справи у обраній сфері; дозволяє вивизначити життєздатність підприємства в умовах конкуренції; містить орієнтир розвитку підприємства; служить інструментом фінансової підтримки.
БП- це підсумковий документ, який є результатом аналітичної роботи і дозволяє осмислити місце підприємства на ринку, проаналізувати перспективи розвитку.
БП розробляється:
- для кредиторів (оцінити ступінь ліквідності та ризику проектів, рівень якості управління) ;
- для інвесторів (зацікавити їх вкласти капітал у перспективні проекти)
- для власників, співвласників, засновників (оцінити можливості та перспективи фірм, встановити цілі та завдання, визначити потребу в ресурсах)
- для менеджерів, робітників фірми (усвідомити ідеї та практично втілити їх в життя)
БП необхідний в таких ситуаціях :
- при отриманні кредиту у банківській установі;
- при створенні нового або вже діючого підприємства;
- при зміні власника
- при приватизації власності державних підприємств, трансформації власності
- при проведенні реконструкції і модернізації підприємства, переході на нову технологію, на випуск нової продукції
- при суттєвих змінах у зовнішньому середовищі, які впливають на діяльність фірми
- при започаткуванні зовнішньоекономічної діяльності
- при об"єднанні існуючих підприємств.
Існують різні способи розробки БП, зокрема:
1. самостійна підготовка засновником-підприємцем БП;
2. колективний спосіб,що базується на спільних зусиллях підприємця та фахівців, які працюють на підприємстві
3. звернення до послуг консалтингової фірми .
Важливою є особиста участь керівника-підприємця у складанні БП, його економічному обгрунтуванні. Підприємець особисто обгрунтовує задум створення справи, підтверджує його реалістичність.
БП - документ перспективний і складати його рекомендується на 3-5 років наперед. Основні показники для першого року доцільно зробити помісячно, для другого року - поквартально, а з третього року можна обмежетись річними показниками. Викладення змісту проекту повинно бути чітким, точним, обгрунтованим, зрозумілим працівникам фірми та потенційним кредитораи і іннвесторам.
2. Основні розділи бізнес-плану та особливості їхнього обгрунтування.
БП складається з таких розділів:
1. Вступ.
2. Загальна характеристика підприємства та галузі
3. Характеристика продукції (послуг) та ринків збуту
4. Характеристика конкурентного середовища.
5. План маркетингу.
6. Виробничий план.
7. Організаційний план.
8. Фінансовий план.
9. Оцінка ризику та страхування.
В кінці БП наводяться додатки.
Вступ. У вступі розглядається повне та скорочене найменування підприємства, його адреса, форма власності і правовий статус, перелік засновників із зазначенням їхніх адрес, розмірів часток у статутному капіталі, обгрунтувння організаційно-правової форми підприємства. Вступ подається як самостійний розділ, у якому стисло наведені положення усього БП. Його слід подати так, щоб викликати інтерес у потенційного інвестора чи банкіра. Потрібно викласти головні аспекти, зокрема, чим буде займатись підприємство, очікуваний прибуток, складові досягнення комерційного успіху. Якщо БП розробляється з метою отримання кредиту, то зазначається сума позичкових коштів, яка потрібна для реалізації проекту.
Загальна характеристика підприємства та галузі. Подається інформація про спеціалізацію підприємства, опис основних напрямків діяльності, цілі та завдання. Ця частина БП виконує важливу функцію. Вона повинна показати і довести реальність справи, що розпочинається з точки зору: -- необхідності і корисності обраної сфери бізнесу, наявності на ринку потреби у продукції та послугах, що планується запропонувати;
- наявності необхідної бази - ресурси, обладнання, кадри, управління. Цей розділ БП призначений надати зацікавленим особам уявлення про фірму, що дія у конкретній сфері бізнесу, історію її зародження, перспективний розвиток.
Характеристика продукції (послуг) та ринків збуту. У цьому розділі необхідно дати перелік і опис продукції чи послуг, які будуть пропонуватись на ринку. При висвітленні основних характеристик продукції робиться акцент на тих перевагах, які ця продукція несе потенційним покупцям, а не на технічних подробицях. Важливо підкреслити унікальність, відмінні особливості підприємця порівняно з конкурентами. Підприємець також висвітлює особливості упаковки та дизайну продукції. Слід звернути увагу на можливість удосконалення даної продукції. Необхідно вказати, що продукція може конкурувати за якістю, ціною, методами розповсюдження, сервісним обслуговування. Доцільно також вказати приблизну ціну, за якою буде продаватись товар підприємця.
Характеристика конкурентного середовища. У цьому розділі вказуються основні конкуренти серед виробників, закупівельників, реалізаторів аналогічгих товарів підприємця на тих самих ринках. Дається загальна характеристика кількісних і якісних показників продукції конкурентів, дизайну, ставлення споживачів. Порівняльний аналіз діяльності конкурента і підприємця для визначення конкурентних переваг може проводитись за такими складовими: якість, унікальність, новизна продукту, ціна, асортимент, надійність, доставка, доступність, продаж у кредит, гарантії, консультації клієнтам.
План маркетингу. У цьму розділі БП наводяться відомості про наявність на підприємстві служби маркетингу, канали збуту продукції і пропозиції

 
 

Цікаве