WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Реєстрація підприємства в органах державної влади - Реферат

Реєстрація підприємства в органах державної влади - Реферат

державну реєстрацію суб"єкта та копія документа, що підтверджує взяття його на облік в органах державної податкової служби, є підставою для відкриття рахунку в банку.
Перереєстрація суб"єкта підприємницької діяльності може проводитись у разі зміни назви, організаційно-правової форми бізнесу, а також форми власності.
Скасування державної реєстрації суб"єкта підприємницької діяльності здійснюється органом державної реєстрації за заявою власника, а також на підставі рішення Господарського суду в разі: визнання недійсними установчих документів;впровадження діяльності, що суперечить законода вству; несвоєчасного повідомлення про зміну назви,організаційної форми, форми власності та місцезнаходження; неподання упродовж року до орга-
нів державної податкової служби податкових декларацій, документів
бухгалтерської звітності згідно із законодавством; визнання суб"єкта банкрутом
3. Взаємовідносини, що виникають у процесі реєстрації підприємства з банком.
Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому порядку суб"єктам підприємницької діяльності. Рахунки для зберігання грощових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються в будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.
Взаємовідносини підприємця з банком встановлюються при необхідності відкриття рахунку для формування статутного фонду господарського товариства, відкриття постійногобанківського рахунку у процесі створення підприємства, при використанні різних банківських послуг (розрахунково-касове обслуговування, переведення грошей та ін.), отриманні кредиту, проведення лізингових операцій. Порядок відносин, що виникають при відкритті рахунків та проведенні кредитних операцій регулюються чинним законодавством України, Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, Положенням Націонольного банку України "Про кредитування"
При відкритті рахунку для формування статутного фонду господарського товариства подаються : рішення засновників про призначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій; копія установчого договору, засвідчена нотаріально; заява про відкриття рахунку, підписана уповноваженою особою; банківська картка.
Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства. Кошти з цього рахунку перераховуються тільки на поточний рахунок господарського товариства або повертаються засновникам.
Поточні (постійні) рахунки відкриваються підприємствам усіх організаційно-правових форм бізнесу та форм власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавстава України. Для відкриття поточного рахунку в банку
підприємець- юридична особа подає такі документи : заяву на відкриття рахунку, підписану керівником та головним бухгалтером підприємства; копію свідотства про державну реєстрацію юридичної особи; копію статуту; банківську картку із зразками підписів осіб, яким надано право підписання розрахункових документів і зразок відбитку печатки підприємства; копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.
Уповноважений працівник банку перевіряє правильність заповнення і оформлення документів, відповідність їх законодавству, повноваження особи- заявника для прийняття рішення щодо відкриття рахунку.
Фізичним особам - суб"єктам підприємництва, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок у банку відкривається на її ім"я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.
Для відкриття рахунку в установі банку індивідуальний підприємець подає такі документи : заяву про відкриття поточного рахунку; копію свідотства про державну реєстрацію суб"єкта підприємницької діяльності- фізичної особи; копію документа, що підтверджує взяття підприємця на податковий облік; довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; банківську картку із зразком підпису.
Створюючи власну справу, початківець може відчути необхідність у поповненні фінансових ресурсів шляхом отримання кредиту.
Кредит - позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.
4. Підбір персоналу для підприємства та основні форми його найму.
Від формування персоналу підприємства, його кількісногї і якісної збалансованості та рівня використання значною мірою залежать ефективність використання всіх інших складових виробничих ресурсів, забезпечення результатів діяльності підприємства.
Персонал підприємства - це сукупність постійних працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної роботи. З врахуванням виконуваних робітниками функцій, що стосуються основної діяльності підприємства, всіх працівників поділяють на дві групи: персонал основної діяльності та персоноал неосновної діяльності. За характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на такі категорії:
Керівники - це працівники, які організовують виробництво і здійснюють управління діяльністю підприємства та його структурних підрозділів, а також їх заступники.(директор, начальник цеху, завідувач відділом)
Спеціалісти - працівники, зайняті спеціальними інженерно-технічними роботами: здійснюють економічну, організаційну підготовку виробництва, облік та аналіз його результатів.(інженер,економіст, технолог).
Службовці - працівники, які здійснюють підготовку і оформлення документації, канцелярські роботи (діловод, касир, секретар-друкарка).
Робітники - це працівники, які безпосередньо зайняті створенням продукту чи забезпечують умови для нормального ходу виробничого процесу. За характером виконуваних функцій робітники поділяються на основні та допоміжні.
Для підприємства важиве значення має набір необхідних категорій персоналу, підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Підбір працівників підприємстваздійснюється як самостійно, так і за сприяння державних центрів зайнятості, державних та комерційних бюро працевлашування, регіональних бірж праці.
Список використаної літератури
1. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні / Науково-дослідний ін-т Мінекономіки України. - К., 1998. - 205 с.
2. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред.), Степан Панчишин (ред.). - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
3. Геєць В.М., Александрова В.П., Барановський О.І., Близнюк В.В., Богдан І.В. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / Інститут економічного прогнозування НАН України / В.М. Геєць (ред.). - К.: Форт, 2000. - 422 с.
4. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України: Національна економіка України: Підручник для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України; Львівська комерційна академія. - Львів, 1997. - 579 с.
5. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун- ту / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 405 с.
6. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...