WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Види підприємництва. Основна типологія підприємництва - Реферат

Види підприємництва. Основна типологія підприємництва - Реферат

для заповнення ринкової ніші.
2. Нав"язування споживачу інтересу підприємця. Це результат діяльності підприємця щодо виявлення неусвідомленого інтересу споживача. Така підприємницька активність пов"язана з рішенням та готовністю підприємця вирбляти нові товари, нетрадиційні для споживчого ринку.
Здійснення виробничого підприємництва пов"язане з необхідністю придбання чи використання факторів виробництва. Це основні та виробничі засоби, робоча сила, фінансові ресурси, інформація, природні ресурси.
Основними етапами виробничого підприємництва є: обгрунтування ідеї виробництва конкретного товару; маркетиногове дослідження та проведення попередніх підприємницьких розрахунків; придбанняабо оренда устаткування; пошук постачальників та покупців, укладання з ними договорів; організація товаропостачання; реалізація виробленої продукції; визначення результативності виробничої діяльності.
Для того, щоб виробити продукцію, (див. схему), підприємцю потрібні оборотні активи у вигляді сировини та матеріалів (Зоб). За придбання для виробничого процесу оборотних активів підприємець сплачує їх власникам грошові суми (Гоб). Далі для виробничої діяльності потрібні основні активи (Зос) у вигляді робочих приміщень, машин, устаткування. Якщо у підприємця їх нема, то потрібно їх придбати або взяти в оренду. За придбання основних активів підприємець змушений сплатити грошову суму їх власникам (Гос). Виробництво вимагає залучення робочої сили (Рс); витрати на оплату праці позначаються Гр. Виробниче підприємство завершується випуском товару Т, який продається підприємцем покупцю. В результаті він одержує суму від продажу товару Гп. Завдання підприємця полягає в тому, щоб виробництво було рентабельним, тобто, доход Гп перевищував витрати Гоб, Гос, Гр.
Основними принципами раціональної організації основного виробництва в сучасних умовах є : спеціалізація прогресу (робочих місць), пропорційність, ритмічність, безперервність, паралельність,мінімізація часу.
В сучасних умовах підвищується значення інноваційного підприємництва як процесу створення та комерційного використання техніко-технологічних нововведень. Як правило, основою підприємницької діяльності є нововведення в області продукції або послуг. Отже, інноваційне підприємництво- це особливий новаторський процес створення чогось нового, механізм господарювання, в основі якого лежить пошук нових можливостей, орієнтація на інновації.
Сучасна економічна наука виділяє три основні види інноваційного підприємництва:
1. Інновація продукції - це процес оновлення внутрішнього потенціалу підприємства, що забезпечує виживання фірми.
2. Інновація технології - це процес оновлення виробничого потенціалу, спрямований на зростання продуктивності праці.
3. Соціальні інновації - це загальний процес планомірного покращення гуманітарної сфери підприємства.
Інноваційне підприємництво пов"язане з вкладом інвестицій у створення та використання нової науково - технічної продукції з метою отримання прибутку та соціального забезпечення. Ця форма підприємництва має підвищений ризик, обумовлений новизною та можливістю отримання як позитивного, так і негативного результату. Саме тому інноваціне підприємництво у розвинутих країнах носить назву - венчурний (ризиковий) бізнес.
Для освоєння та виготовлення новоговиду товару (див. схему) підприємцю необхідні оборотні засоби. Необхідні матеріали (Зоб) підприємець купує у власників оборотних засобів, сплачуючи їхню вартість (Гоб). Для виробництва науково-технічної продукції підприємцю потрібні також основні засоби, які можна придбати чи орендувати. Для цього необхідно сплатити грошову суму (Гос). Крім того, потрібно залучити робочу силу Рс, витрачаючи на це певні грошові ресурси (Гр). Результатом виступає готовий товар (Т), який підприємець реалізує за ціною продажу (Гп), що включає витрати на виробництво та прибуток підприємця-новатора.
Інноваційне підприємництво включає такі послідовні стадії:
1. формування інноваційних ідей;
2. відбір більш перспективних ідей
3. розробка задуму та його експертна оцінка
4. розробка усіх деталей інноваційного проекту
5. експертна оцінка інноваційного проекту
6. експерементальне виробництво товару-новинки та випробовування його в умовах ринку
7. коректування прцесу виробництва
8. початок масового виробництва нового товару та просування його на ринок.
Венчурні фірми - це невеликі інноваційні підприємства, але дуже гнучкі, ефективні суб"єкти господарювання, які створюються з метою апробації, доробки, доведення до промислової реалізації "ризикових" інновацій.
Переваги венчурного бізнесу: призводить до створення нових господарюючих одиниць; підвищує зайнятість висококваліфікованих спеціалістів, спряє технічному переоснащенню традиційних галузей економіки; стимулює діяльність великих корпорацій з удосконалення механізму управління та організації праці; показує, що орієнтація на довгострокові цілі вимагає концентрації венчурного капіталу.
Список використаної літератури
1. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні / Науково-дослідний ін-т Мінекономіки України. - К., 1998. - 205 с.
2. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред.), Степан Панчишин (ред.). - Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. - 496 с.
3. Геєць В.М., Александрова В.П., Барановський О.І., Близнюк В.В., Богдан І.В. Економіка України: підсумки перетворень та перспективи зростання / Інститут економічного прогнозування НАН України / В.М. Геєць (ред.). - К.: Форт, 2000. - 422 с.
4. Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Економіка України: Національна економіка України: Підручник для студ. екон. спец. вузів / Національний банк України; Львівська комерційна академія. - Львів, 1997. - 579 с.
5. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун- ту / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 405 с.
6. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...