WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарський операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.10.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік та аудит.- 2000.- № 1.- с. 3-13.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" // Все про бухгалтерський облік.- 2002, - № 84.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". // Все про бухгалтерський облік. - 2002., - № 84.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати ", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.// Все про бухгалтерський облік.- 2002.- №84.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 " Звіт про рух грошових коштів", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.// Все про бухгалтерський облік.- 2002.- №84.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.// Все про бухгалтерський облік.- 2002.- №84.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99р. № 137.// Все про бухгалтерський облік.- 2002.- №84.
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"// Все про бухгалтерський облік.- 2002, - № 84. - с. 35-36.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"// Все про бухгалтерський облік.- 2002, - № 84. - с. 52-56.
27. Положення "Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.
28. Постановавід 8 лютого 1995 року № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 348 від 16.05.95.
29. Про колективні договори і угоди: Закон України // Законодавство України про працю станом на 25 травня 1999р.- К.: Істина, 1999.
30. Абрютина М. С. Финансовый анализ. - М.: 2000. - 654 с.
31. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / М.И. Семенов, И.Т. Трибулин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; Под общ. ред. И.Т. Трибулина. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с.
32. Баканов М.И. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учебное пособие для вузов. - М., 2003.
33. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 416 с.
34. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 222 с.
35. Басовский Л.Е., Лунева А.М. Экономический анализ: Учебное пособие. - М., 2003.
36. Болюк М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу "економічний аналіз": Навчальний посібник для ВНЗ. - К.: КНЕУ, 2002.
37. Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: теорія, методологія, комп'ютеризація. Наукове видання. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - 412с.
38. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк, Т.В.Шахрайчук. За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця: 2-ге вид., перероблене і доповнене. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
39. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти, кореспонденція рахунків, звітність: Навч.посіб. / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. - 3-тє вид., перероб. І доповн. - Житомир: ЖІТІ: ПП "Рута", 2001. - 512 с.
40. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
41. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л.Хом'яка - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), "Інтелект - Захід", 2001. - 718 с.
42. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. Посіб. / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2001. - 832 с.
43. Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. - 2-ге вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 300 с.
44. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.
45. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
46. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит". / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. - 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2003. - 724 с.
47. Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум: Навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця та доцента Л.В. Чижевської. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 512 с.
48. Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000.
49. Г.І. Башнянин, П.Ю.Лазур, В.С.Медведєв. Політична економія. - К.: "Ніка-Центр Ельга", 2000. - 528 с.
50. Гиляровская Л.Т. Экономический анализ: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. - М., 2002.
51. Грабова Н. М. Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. - К.: А.С.К., 2000. - 504 с.
52. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с.
53. Дихал І. Збори до соціальних фондів//Баланс.-2000.-№33.
54. Должанський М.І. Бухгалтерський облік в Україні з використанням П(С)БО: Навч. посіб. - Л.: Львівський банк. Інститут НБУ, 2003. - 494 с.
55. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд-во "Дело и Сервис", 2001. - 304с.
56. Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. 2-ге оновлене вид. - Львів: БаК, 2002.
57. Економічна енциклопедія: у 3 т. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. - К.: ВЦ "Академія", 2002.
58. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2001. - 581 с.
59. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М.І. Горбуток; за ред. Акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
60. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". За ред. проф.

 
 

Цікаве

Загрузка...