WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

праці. Також був розглянутий облік робочого часу, табельний облік, облік виробітку, порядок нарахування та виплати заробітної плати, був розкритий облік розрахунків із органами соціального страхування.
Наступним етапом в нашому дослідженні було вивчення документального оформлення обліку розрахунків по оплаті праці на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ". Ми визначили, що на підприємстві відділом кадрів ведеться облік особового складу працівників. Для обліку прийнятих на роботу працівників застосовується наказ про прийом на роботу. На підставі цього наказу заповнюється особова картка, робляться записи у трудовій книжці.
При оформленні переведення працівника із одного цеху в інший на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" застосовується наказ про переведення на іншу роботу, а при оформленні відпусток застосовується наказ про надання відпустки. При звільненні працівника заповнюється наказ про припинення трудового договору.
Для обліку використання трудового часу на підприємстві використовують табель обліку використання робочого часу. Облік виробітку робітниками-відрядниками на підприємстві здійснюють за нарядами.
Для того, щоб нараховувати заробітну плату, яка належить кожному працівникові, розраховують заробіток за місяць і від цієї суми здійснюють необхідні відрахування. При розрахунку прибуткового податку певним категоріям працівників надається соціальна пільга. Для виплати заробітної плати використовуються платіжні відомості.
Далі був розглянутий синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці, організація обліку нарахувань та відрахувань. Були розглянуті типові господарські операції по таких рахунках, як 661, 662, 651, 652,653, 656, 641/3. Була розглянута Головна книга по цим рахункам.
Аналітичний облік розрахунків із робітниками і службовцями по оплаті праці на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" ведеться в особових картках на кожного працівника. Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у книзі обліку розрахунків з депонентами. Через три роки, якщо депоновані суми не були отримані, то вони перераховуються у бюджет.
Наступним етапом нашого дослідження було проведення аналізу розрахунків з оплати праці на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ".
Аналізуючи фонд оплати праці, було виявлено, що фонд оплати праці в 2005 році збільшився в порівнянні з минулим на 1104,4 тис.грн., в 2006 році його показник зріс на 1740,4 тис.грн. При цьому було виявлено, що на ЗАТ "КЗУБМ" в 2005 р. була наявна перевитрата у використанні фонду заробітної плати у розмірі 540,3 тис.грн., а в 2006 році - перевитрата на суму 418 тис.грн.
Також аналітичні розрахунки свідчать, що в 2006 році темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту середньорічної заробітної плати. При цьому коефіцієнт випередження становить 2,39. Ще в процесі аналізу було встановлено, що величина чистого прибутку на 1 грн. оплати праці в 2005 році зросла на 0,41 грн., в 2006 році - збільшилась на 0,21 грн.
Це є свідченням ефективного використання трудових ресурсів на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ".
В процесі практичного ознайомлення було виявлено, в заводоуправлінні здійснюється автоматизоване ведення обліку розрахунків з оплати праці за допомогою програми "1С: Предприятие 7.7", яка значно полегшує роботу працівників бухгалтерії ЗАТ "Коломийське ЗУБМ". Але було б доцільніше для його спрощення скористатися допомогою програми "1С: Зарплата і кадри". Підсумкові дані з неї можна переносити в модуль "1С: Бухгалтерія7.7" з подальшим формуванням проведень.
І останнім нашим етапом дослідження було обґрунтування пропозицій щодо удосконалення обліку та аналізу розрахунків з оплати праці на підприємстві. Нами було наведено декілька пропозицій:
- удосконалення витрат на оплату праці в управлінському обліку;
- використання акордної системи праці;
- введення аудиторської групи;
- виплата заробітної плати працівникам підприємства пластиковими картками;
- додаткова освіта персоналу підприємства.
Таким чином, ми вивчили ведення обліку та аналізу фонду оплати праці на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ", закріпили та поглибили знання, отримані в процесі навчання, вирішили поставлені завдання та логічно їх обґрунтували.
?
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ. // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №29. - с. 18-29.
2. Закон України "Про підприємництво" від 7.02.1991 р. №698-ХІІ. // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №29. - с. 2-7.
3. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999р., № 1105 -ХІV.
4. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття " від 02.03.2000р., № 1533-ІІІ.
5. Закон України " Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням" від 18.01.2001р., № 2240-ІІІ.
6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996-XIV // Нове діло, 2000. - №15 (34). - 13-20 жовтня.
7. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997 № 400/97-ВР зі змінами // Бухгалтерія. - 2001. - №35. - с. 110-113.
8. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р. №887-ХІІ. // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - №29. - с. 8-17.
9. Закон України "Про відпустки" №504/96-ВР від 15.11.96.
10. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 25 березня 2005 року №2505-IV.
11. Закон України "Про оплату праці" №108/95-ВР від 24.03.95.
12. Інструкція "Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства" від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями, внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37.
13. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарський операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ від 30.10.99 р. № 291 // Бухгалтерський облік та аудит.- 2000.- № 1.- с. 14-64.
14. Кодекс законів про працю України, прийнятий Законом УРСР від 10.12.71р. з подальшими змінами і доповненнями.
15. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. -К.: Видавництво "Право". - 1996.
16. Наказ Мінстату України від 19.10.1995 року №253 та від 22.05.1996 року №144 "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу".
17. Національні стандарти бухгалтерського обліку з останніми змінами та доповненнями станом на 5 лютого 2003 року // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 14 (802). - 13 лютого.
18. План рахунків

 
 

Цікаве

Загрузка...