WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

відвідувати своє відділення банку і може скористатися автоматами, розміщеними в торгових центрах, на вокзалах тощо.
Таким чином, на наш погляд, більш перспективною формою розрахунків по заробітній платі на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" буде форма безготівкових розрахунків пластиковими картками.
2. Наступна пропозиція, не менш важлива, ніж перша, - це підготовка та підвищення кваліфікації працюючих підприємства.
Освіта персоналу має свої нюанси, але в результаті підвищення кваліфікації виграють і підприємство, і громадяни. Організація має бути зацікавлена в рості своїх кадрів, в кваліфікованих спеціалістах, працівниках, здібних забезпечити реалізацію завдань її розвитку, адже, якщо головний бухгалтер кваліфікований в своїй сфері спеціаліст, то і облік буде в належному стані.
Однак при рішенні кадрових питань не слід зупинятися тільки на підвищенні професійної кваліфікації, необхідно зацікавити людей в підвищенні продуктивності праці, стимулювати їх не тільки матеріально, але й застосовувати ефективні форми психологічної мотивації, створити необхідні організаційні, економічні і психологічні умови для об'єднання інтересів працівників з інтересами підприємства.
3. Варто зазначити, що на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" немає аудиторської групи. Але, на нашу думку, наявність аудиторської групи дуже важлива для підприємства. Всередині організації за вимогою та з ініціативи її керівництва аудиторами підприємства проводиться і внутрішній аудит.
Завдання внутрішньої аудиторської служби полягає в допомозі працівникам підприємства ефективновиконувати свої посадові обов'язки. Відділ внутрішнього аудиту має бути складовою частиною підприємства і функціонувати в рамках політики, визначеної керівництвом і правлінням.
Основна функція внутрішніх аудиторів полягатиме в перевірці структури внутрішнього контролю заводоуправління та оцінці рівня її адекватності і ефективності. Виконуючи цю функцію, внутрішні аудитори можуть часто проводити фінансовий аудит, операційний аудит та перевірку на відповідальність.
Внутрішні аудитори будуть забезпечувати адміністрацію цінною інформацією для прийняття рішень, які стосуються ефективного функціонування їх бізнесу.
Також внутрішні аудитори перевіряють організацію праці та її оплати. Вони повинні перевіряти: дотримання законодавства щодо організації ведення бухгалтерського обліку; реальність відображення у первинних документах та формах звітності чисельності працівників та середньоспискової чисельності працюючих на підприємстві; правильність визначення обсягів виконання робіт; наявність у документах обліку осіб, що не брали участі у виконанні робіт; достовірність відображення у документах обліку виконання робіт; ідентичність даних аналітичного обліку з оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" у Головній книзі й балансі на однакову дату та підписів у відомості й особовій справі; законність доплат і надбавок до основної заробітної плати; правильність підрахунків підсумків у первинних документах, регістрах бухгалтерського обліку та фінансової звітності; реальність віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції та інше.
Таким чином, ми бачимо, що аудиторська група на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" необхідна.
4. Наступна наша пропозиція - удосконалення витрат на оплату праці в управлінському обліку.
Витрати на оплату праці є третьою після матеріальних витрат та інших операційних витрат по значимості складовою частиною операційної діяльності підприємств більшості галузей економіки, в тому числі і заводоуправління. Значна частина цих витрат потребує досконалого обліку. Особливо великі завдання стоять перед управлінським обліком таких витрат. На наш погляд, він повинен включати в себе рішення таких питань: вибір оптимальних систем та форм оплати праці; визначення витрат на оплату праці в структурі майбутніх контрактів; облік витрат на оплату праці по калькуляційним статтям та видам діяльності; облік витрат на оплату праці у розрізі матеріально відповідальних осіб із складанням внутрішньої звітності.
На нашу думку, для отримання необхідної інформації про структуру витрат на оплату праці, їх облік необхідно здійснювати по таким калькуляційним статтям, як:
- основна заробітна плата працюючих;
- додаткова заробітна плата працюючих.
Також я вважаю, що облік витрат праці повинен проходити в два самостійних етапи:
1) калькулювання заробітної плати кожного працівника, включаючи утримання із неї, а також виплати та відрахування в пенсійний фонд та інші (облік заробітної плати);
2) розподіл витрат на оплату праці по замовленням на рахунки накладних витрат та рахунки виробництва (облік витрат на робочу силу).
Оскільки витрати на оплату праці тісно пов'язані із чисельністю працюючих, тому, на наш погляд, на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" необхідно забезпечувати планування необхідної кількості робітників.
Також до зобов'язань працівників управлінської бухгалтерії слід включати вибір оптимальних форм та систем оплати праці.
На підприємстві використовується погодинна та відрядна оплата праці із відповідними системами.
5. Тому, я хотів би запропонувати використання акордної системи праці, при якій визначають сукупний заробіток за виконання певних стадій роботи або виробництва певного обсягу робіт. Специфіка цієї системи у тому, що доручена робота повинна бути виконана за визначені строки, при цьому час, витрачений на її виконання, великої ролі при начисленні заробітної плати не відіграє. Основним первинним документом по обліку зарплати при акордній системі є акордний наряд. На наш погляд, разом із відповідною формою оплати праці він може знайти більш широке використання на практиці та стати діючим механізмом розвитку економічних відносин на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ".
ВИСНОВКИ
Проведені в дипломній роботі дослідження були спрямовані на розробку певних пропозицій, щодо вдосконалення організації обліку і аналізу розрахунків з оплати праці на ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів".
Спочатку було проведено вивчення теоретичних основ обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці, облікова характеристика фонду оплати праці. Були розглянуті такі основні поняття, як заробітна плата, основна заробітна плата, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, мінімальна заробітна плата. Також були вивчені погодинна та відрядна форми оплати праці та системи оплати праці. В дипломній роботі наведене ознайомлення з нормативно-правовою базою обліку та аналізу розрахунків по оплаті праці.
Об'єктом дослідження випускної дипломної роботи було обрано ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів", котре займається виробництвом та реалізацією цегли з випаленої глини, кахлю декоративного, черепиці гребеневої та інших будівельних матеріалів.
Далі ми здобули практичного досвіду з обліку розрахунків по оплаті

 
 

Цікаве

Загрузка...