WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

нарахування основної заробітної плати співробітникам підприємства, автоматичного розрахунку сум відрахувань і утримань, формування відповідного набору бухгалтерських проводок у реквізиті "Вид виплаты" слід вибрати значення "Основная з/п". За допомогою документа з таким видом виплати можна одержати друковані форми платіжної відомості, відомостей відрахувань від заробітної плати до фондів, а також розрахункові листки за зазначений період по співробітниках, що вказані у його табличній частині.
Для формування відомості нарахування авансу реквізит "Вид виплаты" повинен бути встановлений у значення "Аванс". У цьому випадку при автоматичному заповнені табличної частини документа в графу "К выдаче" по кожному співробітнику будуть розміщені суми з реквізиту "Аванс довідники "Сотрудники". Суму авансу в разі необхідності можна відредагувати вручну. Зауважимо, що в реквізиті "К выдаче" показується заборгованість підприємства перед співробітниками, а не різниця між нарахованою й утриманою сумами. При проведенні документу з видом виплат "Аванс" бухгалтерські проводки не формуються.
Для введення сальдо по розрахунках з співробітниками на самому початку роботи призначений документ із видом виплати "Внесение остатков". У цьому випадку розрахунково-платіжна відомість містить реквізити "Начислено", "Подоходный", "К выдаче". В разі необхідності можна автоматично сформувати звіт "Форма №8ДР", для чого потрібно внести дані про нараховані суми, сумиутриманого прибуткового податку зі співробітників за кожен місяць звітного року окремо, тобто окремим документом "Начисление зарплаты".
На закладці "Дополнительно" документу "Начисление зароботной платы" визначається бухгалтерський рахунок витрат, на який списується сума податків та рахунок обліку валових витрат.
Для автоматичного розрахунку сум основних утримань по кожному співробітнику відповідно до бази оподаткування і ставок, зазначених для них у довіднику "Налоги и отчисления" призводить натискання кнопки "Рассчитать". При цьому у графах "Начислено", "Удержано", "К выплате" відобразяться підсумкові суми всіх нарахувань, утримань по співробітнику і сума, що підлягає виплаті.
Документ "Выплата зароботной платы" призначений для формування друкованої форми платіжної відомості, бухгалтерських проводок, що відображають факт виплати заробітної плати (заборгованостей по заробітній платі) співробітникам.
Заповнення діалогової форми документа варто починати з визначення виду виплат аналогічно документу "Начисление зароботной платы" та періоду, за який буде здійснюватися виплата заробітної плати співробітникам, виду виплати, а також рахунку обліку оплати праці.
В обох зазначених вище документах є кнопка "Заполнить", призначена для автоматичного заповнення табличної частини документа. В документ "Начисление зароботной платы" буде внесено всіх співробітників підприємства, і заповнено графу "Начислено" відповідно до окладу, зазначеного для співробітника в довіднику "Сотрудники" (розміру авансу для виплати "Аванс") і числа відпрацьованих співробітником днів, зазначеного в графі "Дн".
Для документів "Выплата зароботной платы" з видом виплати "Аванс" треба здійснити вибір одного з документів "Начисление зароботной платы", на підставі якого буде заповнену табличну частину документу. Як варіанти будуть запропоновані всі документи "Начисление зароботной платы" з таким же видом виплат, що були введені в поточному місяці. Для документа "Выплата зароботной платы" з видом виплати "Основная з/п" таблична частина буде заповнена поточним сальдо взаєморозрахунків по кожному співробітнику обраного підрозділу [38, с. 448].
Дані про розрахунки із співробітниками з оплати праці можна отримати, використавши стандартні звіти, зокрема:
1. Аналіз рахунка за субконто - використовується для отримання інформації про суму нарахованої заробітної плати, стягнені податки та збори і суму до виплати в розрізі співробітників;
2. Оборотно-сальдова відомість - використовується для отримання узагальнюючої інформації про стан розрахунків із заробітної плати за певний період;
3. Журнал-ордер по субконто - використовується для отримання інформації по конкретному субрахунку не лише в цілому, але й в кореспонденції з іншими рахунками [100, с. 420].
Відзначимо, що операції з нарахування і виплати заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" з сотнями робітників оформляються тисячами проведень у місяць, оскільки типовою конфігурацією "1С: Бухгалтерія" передбачено ведення аналітичного обліку розрахунків за заробітною платою на рахунку 66 в розрізі співробітників. Тобто для кожного співробітника нараховується заробітна плата з одночасним віднесенням її на рахунок витрат, здійснюється формування проведень за податками та зборами в державні фонди та відбувається сплата (депонування) нарахованої заробітної плати.
Цей процес є достатньо важким та трудомістким і не обмежується лише формуванням документів "Нарахування ЗП" та "Виплата ЗП". Для його спрощення можна скористатися можливістю нарахування заробітної плати співробітникам за допомогою програми "1С: Зарплата і кадри". Підсумкові дані за нарахованою заробітною платою з цього модуля доведеться переносити в модуль "1С: Предприятие 7.7" з подальшим формуванням проведень з обліку виробничих витрат та відрахувань в соціальні фонди, що проводяться з фонду оплати праці.
Пропозиції щодо поліпшення обліку та аналізу на підприємстві
Наведемо декілька пропозицій, які, на нашу думку, сприятимуть поліпшенню обліку на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ".
1. На ЗАТ "Коломийське ЗУБМ"потрібно запропонувати можливість виплати заробітної плати працівникам підприємства пластиковими картками.
Я вважаю, що розвиток електронної техніки дає змогу широко використовувати безготівкові розрахунки у формі пластикових карток, що містять зашифровану інформацію, яка дозволяє їх власникам здійснювати платежі та отримувати готівкові кошти.
Пластикова картка являє собою пластинку з нанесеною магнітною смугою або вмонтованою мікросхемою, яка містить ключ до спеціального карткового рахунка в банку. За паперової технології продавець за допомогою спеціального терміналу зчитує інформацію з картки, здійснює авторизацію і виявляє можливість оплати покупки. Держатель картки в електронній системі напряму зв'язується з емітентом через термінал. Замість підпису на рахунку він вводить за допомогою клавіатури секретну комбінацію цифр, що за правильного набору санкціонує дебетування його банківського рахунка.
Картки для банківських автоматів - це різновид дебетових карток, які дають можливість власникові рахунка в банку одержувати готівкові кошти в межах залишку коштів на рахунку через автоматичне обладнання, встановлене в банках, торгових залах, на вокзалах тощо. При наявності картки гроші можна одержати в будь-який час, у святкові чи вихідні дні. Крім цього, власник картки звільнений від необхідності

 
 

Цікаве

Загрузка...