WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

соціальні заходи 1332,6 10,6 2051,3 11,2 +718,7 +0,6
Амортизація 986,8 7,8 1246,3 6,8 +259,5 -1,0
Інші операційні витрати 798,9 6,4 1447,6 7,9 +648,7 +1,5
Разом 12601,2 100 18297,5 100 +5696,3 -
Вищенаведені розрахунки показують, що питома вага витрат на оплату праці у складі елементів операційних витрат у 2006 році збільшилась із 27,7% до 29% (тобто, на 1,3% або на 1810,4 тис.грн.) у порівнянні з 2005 р. (рис. 3.10).
Рис. 3.10. Динаміка елементів операційних витрат за 2005-2006 рік (тис.грн.)
Далі необхідно оцінити ефективність використання коштів на оплату праці. Для цього розрахуємо співвідношення обсягу виробництва, собівартості продукції, валового і чистого прибутку до фонду заробітної плати та вивчимо динаміку цих показників (табл. 3.10). В даному випадку, джерелом інформації є "Звіт про фінансові результати", "Звіт з праці" за 2004-2006 роки.
Таблиця 3.10
Ефективність використання коштів на оплату праці на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" за 2004-06 роки
Показники Од-ця виміру 2004 рік 2005 рік 2006 рік Абсолютне відхилення +;-
2005р. до 2004р. 2006р. до 2005р.
1. Обсяг виробництва продукції тис.грн. 12135,5 16262,7 25282,3 +4127,2 +9019,6
2. Собівартість реалізованої продукції тис.грн. 9216,5 11299,3 16190,6 +2082,8 +4891,3
3. Чистий дохід тис.грн. 12321,9 16703,7 25141,3 +4381,8 +8437,6
4. Валовийприбуток тис.грн. 3105,4 5404,4 8950,7 +2299,0 +3546,3
5. Чистий прибуток тис.грн. 977,8 2864,8 5385,6 +1887,0 +2520,8
6. Фонд оплати праці тис.грн. 2406,7 3511,1 5251,5 +1104,4 +1740,4
7. Продукція на 1 грн. оплати праці (р.1 / р.6) грн. 5,04 4,63 4,81 -0,41 +0,18
8. Величина собівартості продукції на 1 грн. оплати праці (р.2 / р.6) грн. 3,83 3,22 3,08 -0,61 -0,14
9. Величина чистого доходу на 1 грн. оплати праці (р.3 / р.6) грн. 5,12 4,76 4,79 -0,36 +0,03
10. Величина валового прибутку на 1 грн. оплати праці (р.4 / р.6) грн. 1,29 1,54 1,70 +0,25 +0,16
11. Величина чистого приб. на 1 грн. ОП (р.5/р.6) грн. 0,41 0,82 1,03 +0,41 +0,21
Таким чином, проведені розрахунки свідчать, що в 2005 році величина продукції на 1 грн. оплати праці зменшилась на 0,41 грн., величина собівартості продукції зменшилась на 0,61 грн., величина чистого доходу на 1 грн. оплати праці знизилась на 0,36 грн., величина валового прибутку зросла на 0,25 грн., величина чистого прибутку на 1 грн. оплати праці збільшилась на 0,41 грн.
В 2006 році на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" величина продукції на 1 грн. оплати праці збільшилась на 0,18 грн., величина собівартості продукції зменшилась на 0,14 грн., величина чистого доходу на 1 грн. оплати праці зросла на 0,03 грн., величина валового прибутку зросла на 0,16 грн., величина чистого прибутку на 1 грн. оплати праці збільшилась на 0,21 грн.
В цілому, можна зробити висновок, що в 2006 р. на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" ефективно використовувались кошти на оплату праці.
3.4. Удосконалення обліку і аналізу розрахунків по оплаті праці
На сьогоднішній день дуже широко використовуються засоби обчислювальної техніки - це призвело до появи нових прийомів та методів організації обліку. Відмінною їх особливістю є можливість складання в автоматичному режимі машинограм, узагальнюючих облікову інформацію в розрізах, необхідних для управління, контролю, аналізу та складання бухгалтерської звітності.
Нині відбувається швидке оснащення організацій комп'ютерами. Вони дозволяють накопичувати дані як безпосередньо в облікових реєстрах (карточках, вільних листах та ін.) так і на машинних носіях інформації (наприклад, на жорсткому диску, дискетах).
Відносно просто можна засвоїти та експлуатувати комп'ютери в якості персональної техніки, оснащувати ними бухгалтерів і на їх основі створювати автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера. Одним з обов`язкових умов автоматизації та обліку є наявність програми реєстрації та обробки бухгалтерських даних [62, с. 559].
Найголовніша передумова, яка, на нашу думку, сприяє поліпшенню обліку розрахунків з оплати праці на ЗАТ "КЗУБМ" - автоматизація обліку праці та її оплати із використанням автоматизованих робочих місць.
Для того, щоб реалізувати завдання обліку праці та заробітної плати створена інформаційна база із використанням трьох категорійних автоматизованих робочих місць бухгалтера (рис. 3.11):
Рис. 3.11. Схема взаємозв'язку АРМ бухгалтера по обліку розрахунків з оплати праці з іншими АРМ та інформаційною системою підприємства [50, с. 172].
Ведення обліку праці і заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" набуло кращих результатів за допомогою програми "1С: Предприятие 7.7".
Програма "1С: Предприятие 7.7" є універсальною бухгалтерською програмою і призначена для ведення синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку по різних розділах.
Аналітичний облік ведеться по об'єктах аналітичного обліку (субконто) у натуральному і вартісному вираженнях. Програма надає можливість ручного й автоматичного введення проводок. Усі проводки заносяться в журнал операцій. При перегляді проводок у журналі операцій їх можна обмежити довільним тимчасовим інтервалом, групувати і шукати по різних параметрах проводок.
Крім журналу операцій програма підтримує кілька списків довідкової інформації (довідників):
o план рахунків;
o список видів об'єктів аналітичного обліку;
o списки об'єктів аналітичного обліку (субконто);
o констант і т.д. [68, с. 316].
Для обліку розрахунків з оплати праці призначений рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці", по якому в програмі передбачене ведення аналітичного обліку по співробітниках підприємства (субконто виду "Сотрудники").
Крім того, у типовій конфігурації на рахунку 66 ведеться аналітичний облік по субконто "Месяц начислення зарплаты", що має тип "дата". Об'єктами такої аналітики є дати початку місяців, у яких було зроблене нарахування заробітної плати (тобто, був проведений документ "Начисление зароботтной платы").
Для погодинної оплати праці (відповідно до встановлених посадових окладів), яка вимагає введення операцій, пов'язаних з нарахуванням розрахунку сум відрахувань і утримань, і виплатою заробітної плати, в типовій конфігурації програми передбачені відповідні документи "Начисление зароботной платы" та "Выплата зароботной платы".
За допомогою документа "Начисление зароботной платы можливе виконання декількох операцій:
- нарахування заробітної плати співробітникам підприємства;
- формування відомості нарахування авансу;
- внесення до інформаційної бази залишків взаєморозрахунків зі співробітниками на початок звітного періоду.
В документі "Начисление зароботной платы" повинен бути визначений вид доплат, бухгалтерський рахунок (субрахунок) розрахунків з оплати праці, кількість робочих днів у поточному періоді нарахування заробітної плати, величина, що визначає середньооблікову чисельність співробітників.
Для

 
 

Цікаве

Загрузка...