WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

відпрацьованих одним працівником:
?Сзп(Дн.) = (235 - 231) * 8 * 3,27 = +104,34 (грн.) = +0,104 (тис.грн.)
- зміни тривалості робочого дня:
?Сзп(трив.) = 235 * (8 - 8) * 3,27 = 0 (грн.)
- зміни середньогодинної зарплати одного працівника:
?Сзп(ЗПгод) = 235 * 8 * (4,3 - 3,27) = +1942 (грн.) = + 1,942 (тис.грн.)
- зміни трьох факторів разом:
?Сзп(Дн.+трив.+ЗПгод.) = +0,104 + 0 + 1,942 = 2,046 (тис.грн.)
Таким чином, на зміну середньорічної заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" в 2006 році вплинули наступні фактори:
- збільшення відпрацьованих днів одним працівником на 4 дні призвело до збільшення середньорічної заробітної плати на 0,104 тис.грн.;
- тривалість робочого дня не змінилась і не вплинула на розмір середньорічної заробітної плати;
- збільшення середньогодинної зарплати на 1,03 грн. призвело до збільшення середньорічної заробітної плати на 1,942 тис.грн.;
- зміна трьох факторів разом спричинила підвищення середньорічної заробітної плати на 2,046 тис.грн.
У процесі аналізу необхідно встановити відповідність між темпами росту середньої заробітної плати та продуктивністю праці. Як вже відмічалось, для розширеного відтворення, отримання необхідного прибутку та рентабельності, необхідно, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту його оплати. Якщо цей принцип недотримується, то відбуваються перевитрачання фонду заробітної плати, підвищення собівартості продукції та, відповідно, зменшення суми прибутку.
Для оцінки співвідношення розраховують коефіцієнт випередження темпів зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати, приріст середньої заробітної плати на 1% приросту продуктивності праці чи приріст продуктивності праці на 1% приросту середньої заробітної плати. Коефіцієнт випередження є співвідношенням індексів продуктивності праці та середньої заробітної плати.
В умовах інфляції під час аналізу індексу росту середньої заробітної плати необхідно враховувати індекс росту цін на споживчі товари та послуги [60, с. 458].
Джерелами інформації для проведення аналізу є звіти: ф.№1-ПВ "Звіт з праці" та ф.№1-ПВ "Звіт підприємства по продукції" за 2004-2006р.
Проведемо розрахунок коефіцієнта випередження та інших показників використання трудових ресурсів на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" за 2005 рік (табл. 3.6):
Таблиця 3.6
Розрахунок показників використання трудових ресурсів в 2005 році
Показники Одиниця виміру 2004 рік 2005 рік Відхилення
+;- %
Обсяг випуску товарної продукції тис.грн. 12135,5 16262,7 +4127,2 +34,0
Чисельність працівників чол. 564 582 +18 +3,2
Фонд оплати праці тис.грн. 2406,7 3511,1 +1104,4 +45,9
Продуктивність праці тис.грн./ чол. 21,5 27,9 +6,4 +29,8
Середньорічна заробітна плата одного працівника тис.грн. 4,267 6,033 +1,766 +41,4
Продукція на 1 грн. оплати праці грн. 5,04 4,63 -0,41 -8,13
Співвідношення приросту чисельності виробничого персоналу в розрахунку на 1% приросту продукції чол. / грн. x x x +0,09
Квипер. = Приріст Сзп / Приріст ПП, (3.7)
де Приріст Сзп - темп зростання середньої заробітної плати;
Приріст ПП - темп зростання продуктивності праці.
Квипер. = 41,4 / 29,8 = 1,39
Коефіцієнт випередження свідчить про те, що темпи росту середньої заробітної плати в 2005 році випереджали темпи зростання продуктивності праці в 1,39 рази, що є свідченням непродуктивного використання трудових ресурсів.
Також проведемо аналогічні розрахунки коефіцієнта випередження та інших показників використання трудових ресурсів на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" за 2006 рік (табл. 3.7):
Таблиця 3.7
Розрахунок показників використання трудових ресурсів в 2006 році
Показники Одиниця виміру 2005 рік 2006 рік Відхилення
+;- %
Обсяг випуску товарної продукції тис.грн. 16262,7 25282,3 +9091,6 +55,46
Чисельність працівників чол. 582 650 +68 +11,68
Фонд оплати праці тис.грн. 3511,1 5251,5 +1740,4 +49,57
Продуктивність праці тис.грн./ чол. 27,9 38,9 +17,4 +80,93
Середньорічна заробітна плата одного працівника тис.грн. 6,033 8,079 +2,046 +33,91
Продукція на 1 грн. оплати праці грн. 4,63 4,81 +0,18 +3,89
Співвідношення приросту чисельності виробничого персоналу в розрахунку на 1% приросту продукції чол. / грн. x x x 0,21
Квипер. = Приріст ПП / Приріст Сзп
Квипер. = 80,93 / 33,91 = 2,39
Коефіцієнт випередження свідчить про те, що в 2006 році на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" темпи росту середньої заробітної плати випереджали темпи зростання продуктивності праці в 2,39 рази, що є свідченням інтенсифікації використання трудових ресурсів.
3.3. Аналіз ефективності використання коштів на оплату праці
Наступним етапом аналізу є визначення структури елементів операційних витрат, розрахунок частки в них витрат на оплату праці.
Джерелом інформації для аналізу є ф.2 річної фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" за період з 2004-2006 роки.
Проаналізуємо структуру та динаміку операційних витрат за 2004-05 р. (табл. 3.8):
Таблиця 3.8
Склад та структура елементів операційних витрат за 2004-05 р. (тис.грн.)
Показники 2004 рік 2005 рік Зміни за звітний період
Сума, тис.грн. Питома вага, % Сума, тис.грн. Питома вага, % Абсолютне відхилення, +;- частки пунктів, %
Матеріальні затрати 5402,0 52,7 5990,4 47,5 +588,4 -5,2
Витрати на оплату праці 2370,5 23,1 3492,5 27,7 +1122,0 +4,6
Відрахування на соціальні заходи 904,0 8,8 1332,6 10,6 +428,6 +1,8
Амортизація 686,1 6,7 986,8 7,8 +300,7 +1,1
Інші операційні витрати 879,6 8,7 798,9 6,4 -80,7 -2,3
Разом 10242,2 100 12601,2 100 +2359,0 -
На рис. 3.6, 3.7, 3.8 графічно подано структуру елементів операційних витрат відповідно за 2004, 2005 та 2006 роки.
Рис. 3.6. Структура елементів операційних витрат за 2004 рік
Рис. 3.7. Структура елементів операційних витрат за 2005 рік
Рис. 3.8. Структура елементів операційних витрат за 2006 рік
Провівши аналіз, можна зробити висновок, що питома вага витрат на оплату праці у складі елементів операційних витрат у 2005 році збільшилась із 23,1% до 27,7% (тобто, на 4,6% або на 1122 тис.грн.) у порівнянні з 2004 р. (рис.3.9).
Рис. 3.9. Динаміка елементів операційних витрат за 2004-2005 рік (тис.грн.)
Також нижче проведемо аналіз витрат на оплату праці у складі елементів операційних витрат за 2006 рік (табл. 3.9):
Таблиця 3.9
Склад та структура елементів операційних витрат за 2005-06 р. (тис.грн.)
Показники 2005 рік 2006 рік Зміни за звітний період
Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. Сума, тис.грн. Питома вага, % Абсолютне відхилення, +;- частки пунктів, %
Матеріальні затрати 5990,4 47,5 8249,4 45,1 +2259,0 -2,4
Витрати на оплату праці 3492,5 27,7 5302,9 29,0 +1810,4 +1,3
Продовж. табл. 3.9
Відрахування на

 
 

Цікаве

Загрузка...