WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

фактори:
- збільшення середньооблікової чисельності працівників на 18 чол. призвело до перевитрат фонду зарплати на 76,8 тис.грн.;
- підвищення середньорічної зарплати одного робітника на 1,766 тис.грн. призвело до перевитрат фонду зарплати на 1027,6 тис.грн.;
- зміна чисельності працівників і середньорічної зарплати разом призвели до перевитрат ФЗП на 1104,4 тис.грн.
На відносне відхилення ФЗП вплинуло 3 фактори:
- зміна чисельності працівників - перевитрати на 76,8 тис.грн.;
- зміна середньорічної зарплати - перевитрати на 1027,6 тис.грн.;
- ступінь виконання плану виробництва на 34% призвів до економії фонду заробітної плати на 564,1 тис.грн.;
- зміна трьох факторів разом призвела до перевитрат ФЗП на 540,3 тис.грн.
Ще проведемо розрахунок впливу факторів на абсолютне та відносне відхилення фонду заробітної плати за 2006 рік на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" (табл. 3.4):
Таблиця 3.4
Вихідні дані для аналізу впливу факторів на абсолютне та відносне відхилення ФЗП за 2006 рік (тис.грн.)
Показники 2005 рік 2006 рік % виконання плану Абсолютне відхилення +;-
Товарна продукція 16262,7 25282,3 155,46 +9091,6
Фонд заробітної плати 3511,1 5251,5 149,57 +1740,4
у тому числі:
- перемінна частина
2384,3
3489,8
146,37
+1105,5
-постійна частина 1126,8 1761,7 156,35 +634,9
Середньооблікова чисельність працівників, чол. 582 650 111,68 +68
Середньорічна заробітна плата одного працівника 6,033 8,079 133,91 +2,046
Абсолютне відхилення ФЗП на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" у 2006 році - перевитрати 1740,4 тис.грн.
Вплив на абсолютне відхилення ФЗП:
- зміни чисельності робітників:
?ФЗПабс(СОЧ) = (650 - 582) * 6,033 = +68 * 6,033 = +410,2 (тис.грн.)
- зміни середньорічної заробітної плати одного працівника:
?ФЗПабс(Сзп) = (8,079 - 6,033) * 650 = +2,046 * 650 = +1330,2 (тис.грн.) зміни двох факторів разом:
?ФЗПабс(СОЧ + Сзп) = +410,2 +1330,2 = 1740,4 (тис.грн.)
Відносне відхилення ФЗП на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" у 2006 році - перевитрати 418 тис.грн.
Вплив на відносне відхилення ФЗП:
- ступеня виконання плану виробництва:
?ФЗПвід(ВП) = -2384,3 * 0,5546 / 100 = -1322,4 (тис.грн.)
- зміни чисельності робітників:
?ФЗПвід(СОЧ) = +410,2 (тис.грн.)
- зміни середньорічної заробітної плати одного працівника:
?ФЗПвід(Сзп) = +1330,2 (тис.грн.)
- за рахунок зміни всіх трьох факторів разом:
?ФЗПвід(ВП + СОЧ + Сзп) = -1322,4 + 410,2 + 1330,2 = 418 (тис.грн.)
Отже, на абсолютні перевитрати фонду в 2006 році вплинули 2 фактори:
- збільшення середньооблікової чисельності працівників на 68 чол. призвело до перевитрат фонду зарплати на 410,2 тис.грн.;
- підвищення середньорічної зарплати одного робітника на 2,046 тис.грн. призвело до перевитрат фонду зарплати на 1330,2 тис.грн.;
- зміна чисельності працівників і середньорічної зарплати разом призвели до перевитрат ФЗП на 1740,4 тис.грн.
На відносне відхилення ФЗП вплинуло 3 фактори:
- зміна чисельності працівників - перевитрати на 410,2 тис.грн.;
- зміна середньорічної зарплати - перевитрати на 1330,2 тис.грн.;
- ступінь виконання плану виробництва на 55,46% призвів до економії фонду заробітної плати на 1322,4 тис.грн.;
- зміна трьох факторів разом призвела до перевитрат ФЗП на 418 тис.грн.
3.2. Аналіз середнього заробітку працівників
Важливе значення під час аналізу використання фонду заробітної плати має вивчення даних про середній заробіток працюючих, його зміну, а також про фактори, що впливають на його рівень. Тому подальший аналіз повинен бути спрямований на вивчення причин зміни середньої заробітної плати працюючих. При цьому потрібно враховувати що середньорічна зарплата робітників залежить від кількості відпрацьованих днів кожним робітником, тривалості робочого дня та середньогодинної заробітної плати [60, с. 456].
Джерелом інформації для проведення аналізу середньорічної зарплати є звіти: ф.№1-ПВ "Звіт з праці" та ф.№3-ПВ "Звіт про використання робочого часу" за період з 2004-2006р.
Для аналізу впливу факторів використаємо прийом елімінування, а саме - спосіб абсолютних різниць. Вихідні дані для аналізу середньорічної заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" за 2004-2006 р. представлені у табл. 3.5:
Таблиця 3.5
Показники для аналізу середньорічної заробітної плати за 2004-2006р.
Показники 2004 рік 2005 рік 2006 рік Абсолютне відхилення +;-
2005р. до 2004р. 2006р. до 2005р.
1. Фонд заробітної плати, всього (тис.грн.) 2406,7 3511,1 5251,5 +1104,4 +1740,4
2. Середньооблікова чисельність працівників, чол. 564 582 650 +18 +68
3. Відпрацьовано всіма працівниками, люд./год. 1019425 1073796 1219999 +54371 +146203
4. Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис.грн. 4,267 6,033 8,079 +1,766 +2,046
Продовж. табл. 3.5
5. Відпрацьовано одним працівником, год.
(р.3/р.2) 1807,5 1845,0 1877,0 +37,5 +32,0
6. Тривалість робочого дня, год. 8 8 8 - -
7. Відпрацьовано всіма працівниками, люд./днів (р.3 / р.6) 127428 134225 152500 +6797 +18275
8. Відпрацьовано одним працівником, днів (р.7 / р.2) 226 231 235 +5 +4
9. Середньогодинна зарплата, грн. (р.1 / р.3) 2,36 3,27 4,30 +0,91 +1,03
Сзп = (Дн*Тдн*Сзпгод.), (3.6)
де Дн - кількість днів відпрацьованих одним працівником;
Тдн - тривалість робочого дня;
Сзпгод. - середньогодинна зарплата.
Вплив на середньорічну заробітну плату в 2005 році:
- зміни кількості днів відпрацьованих одним працівником:
?Сзп(Дн.) = (231 - 226) * 8 * 2,36 = +88,58 (грн.) = +0,089 (тис.грн.)
- зміни тривалості робочого дня:
?Сзп(трив.) = 231 * (8 - 8) * 2,36 = 0 (грн.)
- зміни середньогодинної зарплати одного працівника:
?Сзп(ЗПгод) = 231 * 8 * (3,27 - 2,36) = 1677 (грн.) = +1,677 (тис.грн.)
- зміни трьох факторів разом:
?Сзп(Дн.+трив.+ЗПгод.) = +0,089 + 0 + 1,677 = 1,766 (тис.грн.)
Отже, на зміну середньорічної заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" в 2005 році вплинули наступні фактори:
- збільшення відпрацьованих днів одним працівником на 5 днів призвело до збільшення середньорічної заробітної плати на 0,089 тис.грн.;
- тривалість робочого дня не змінилась і не вплинула на розмір середньорічної заробітної плати;
- збільшення середньогодинної зарплати на 0,91 грн. призвело до збільшення середньорічної заробітної плати на 1,677 тис.грн.;
- зміна трьох факторів разом спричинила підвищення середньорічної заробітної плати на 1,766 тис.грн.
Аналогічні розрахунки проведемо і для аналізу середньорічної заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" в 2006 році.
Нижче за допомогою способу абсолютних різниць розрахуємо вплив факторів.
Вплив на середньорічну заробітну плату:
- зміни кількості днів

 
 

Цікаве

Загрузка...