WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

сума відпускних, що відповідає частині перемінної зарплати.
Постійна частина оплати праці не змінюється при збільшенні або зменшенні обсягу виробництва (зарплата робітникам по тарифним ставкам, зарплата службовцям за окладами, усі види доплат, оплата праці робітників будівельних бригад, соціальної сфери, сума відпускних):
?ФЗПвід = ФЗПф - ФЗПск = ФЗПф - (ФЗПпл.пер. * Квп) + ФЗПпл.пост., (3.2)
де ?ФЗПвід - відносне відхилення по фонду зарплати ;
ФЗПф - фактичний фонд зарплати ;
ФЗПск - фонд зарплати плановий, скоректований на коефіцієнт виконання плану по випуску продукції ;
ФЗПпл.пер. та ФЗПпл.пост. - перемінна та постійна сума планового фонду зарплати ;
Квп - коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції [63, с.425].
Для аналізу використаємо дані "Звіту з праці" та "Звіту підприємства по продукції" за 2004-2006 р.
Дані для розрахунку оформимо у вигляді таблиці (табл. 3.2):
Таблиця 3.2
Показники аналізу фонду заробітної плати за 2004-2006 р. (тис.грн.)
Показники 2004 рік 2005 рік 2006 рік
Фонд заробітної плати 2406,7 3511,1 5251,5
у тому числі :
-перемінна частина 1658,8 2384,3 3489,8
-постійна частина 747,9 1126,8 1761,7
Обсяг виробництва продукції 12135,5 16262,7 25282,3
Таким чином, були визначені показники аналізу фонду заробітної плати.
Спочатку розрахуємо показники абсолютного та відносного відхилення фонду заробітної плати за 2005 рік. Для цього нам необхідно розрахувати відсоток виконання плану по виробництву продукції. Він складає :
Квп = 16262,7 / 12135,5 = 1,34
Розрахуємо абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці :
?ФЗПабс = 3511,1 - 2406,7 = +1104,4 тис.грн.
З наведеного розрахунку можна побачити, що абсолютне відхилення фонду заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" в 2005 році становило 1104,4 тис.грн.
?ФЗПвід = 3511,1 - (1658,8 * 1,34 + 747,9) = 3511,1 - 2970,8 = +540,3тис.грн.
Таким чином, були розраховані абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці в 2005 році. Результати свідчать про те, що на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" у 2005 році була наявна перевитрата у використанні фонду заробітної плати у розмірі 540,3 тис.грн.
Аналогічні розрахунки проведемо для аналізу абсолютного та відносного відхилення фонду заробітної плати за 2006 рік.
Також розрахуємо відсоток виконання плану по виробництву продукції. Він складає :
Квп = 25282,3 / 16262,7 = 1,555
Розрахуємо абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці :
?ФЗПабс = 5251,5 - 3511,1 = +1740,4 тис.грн.
З наведеного розрахунку можна побачити, що абсолютне відхилення фонду заробітної плати на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" в 2006 році становило 1740,4 тис.грн.
?ФЗПвід = 5251,5 - (2384,3* 1,555 + 1126,8) = 5251,5 - 4833,5 = +418,0тис.грн.
Одже, були розраховані абсолютне та відносне відхилення по фонду оплати праці за 2006 р. Результати свідчать про те, що на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" у 2006 році була наявна перевитрата у використанні фонду заробітної плати у сумі 418 тис.грн.
Визначення впливу факторів на абсолютне та відносне відхилення фонду заробітної плати
У процесі аналізу необхідно вивчити причини відхилень фактичних показників від планових, структуру фонду зарплати за категоріями працюючих, а також проаналізувати вплив факторів на абсолютне і відносне відхилення фонду оплати праці.
На абсолютне відхилення фонду зарплати впливає два фактори:
1) чисельність робітників;
2) середньорічна зарплата одного робітника.
Для визначення впливу чисельності на абсолютне відхилення фонду зарплати необхідно відхилення від планової чисельності помножити на середню планову зарплати одного робітника у звітному періоді.
Для визначення впливу зміни середньої зарплати на абсолютне відхилення фонду зарплати необхідно суму відхилень від планової середньорічної зарплати помножити на фактичну чисельність робітників.
Проведемо розрахунок впливу факторів на абсолютне та відносне відхилення фонду заробітної плати за 2005 рік (табл. 3.3):
Таблиця 3.3
Вихідні дані для аналізу впливу факторів на абсолютне та відносне відхилення ФЗП за 2005 рік (тис.грн.)
Показники 2004 рік 2005 рік % виконання плану Абсолютне відхилення +;-
Товарна продукція 12135,5 16262,7 134,01 +4127,2
Фонд заробітної плати, 2406,7 3511,1 145,89 +1104,4
у тому числі:
- перемінна частина
1658,8
2384,3
143,74
+725,5
- постійна частина 747,9 1126,8 150,66 +378,9
Продовж. табл. 3.3
Середньооблікова чисельність працівників, чол. 564 582 103,19 +18
Середньорічна заробітна плата одного працівника 4,267 6,033 141,39 +1,766
Абсолютне відхилення ФЗП на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" у 2005 році - перевитрати 1104,4 тис.грн.
Вплив на абсолютне відхилення ФЗП:
- зміни чисельності робітників:
?ФЗПабс(СОЧ) = (СОЧ1 - СОЧ0) * Сзп0, (3.3)
де СОЧ1 - чисельність працівників звітного періоду;
СОЧ0 - чисельність працівників попереднього періоду;
Сзп0 - середньорічна заробітна плата попереднього періоду.
?ФЗПабс(СОЧ) = (582 - 564) * 4,267 = +18 * 4,267 = +76,8 (тис.грн.)
- зміни середньорічної заробітної плати одного працівника:
?ФЗПабс(Сзп) = (Сзп1 - Сзп0) * СОЧ1, (3.4)
де Сзп1 - середньорічна заробітна плата звітного періоду.
?ФЗПабс(Сзп) = (6,033 - 4,267) * 582 = +1,766 * 582 = +1027,6 (тис.грн.)
- зміни двох факторів разом:
?ФЗПабс(СОЧ + Сзп) = +76,8 + 1027,6 = +1104,4 (тис.грн.)
Відносне відхилення фонду зарплати залежить від:
- виконання плану виробництва продукції;
- середньої зарплати одного працюючого;
- чисельність працюючих.
Щоб знайти вплив ступеню виконання плану виробництва на відносне відхилення фонду зарплати, необхідно плановий фонд зарплати помножити на відсоток перевиконання планових завдань.
Методика розрахунку впливу зміни двох інших факторів на відносне відхилення фонду зарплати аналогічна розрахунку впливу змін цих факторів на абсолютне відхилення.
Відносне відхилення ФЗП на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" у 2005 році - перевитрати 540,3 тис.грн.
Вплив на відносне відхилення ФЗП:
- ступеня виконання плану виробництва:
?ФЗПвід(ВП) = - ФЗПпл.пер. * (Квп - 1) / 100 (3.5)
?ФЗПвід(ВП) = -1658,8 * 34,01 / 100 = -564,1 (тис.грн.)
- зміни чисельності робітників:
?ФЗПвід(СОЧ) = +76,8 (тис.грн.)
- зміни середньорічної заробітної плати одного працівника:
?ФЗПвід(Сзп) = (6,033 - 4,267) * 582 = +1,766 * 582 = +1027,6 (тис.грн.)
- за рахунок зміни всіх трьох факторів разом:
?ФЗПвід(ВП + СОЧ + Сзп) = -564,1 + 76,8 + 1027,6 = 540,3 (тис.грн.)
Отже, на абсолютні перевитрати фонду в 2005 році вплинули 2

 
 

Цікаве

Загрузка...