WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

(грошова оплата одного дня) залежить також від загальних результатів господарської діяльності : чим вища продуктивність праці, тим вищий рівень оплати праці робітників. У свою чергу, підвищення матеріальної заінтересованості працюючих сприяє зростанню трудової активності, кращому використанню робочого часу, зміцненню трудової дисципліни і підвищенню продуктивності праці.
Основними завданнями аналізу фонду оплати праці на підприємствах є :
1) визначення суми абсолютної і відносної перевитрати (економії) фонду заробітної плати та виявлення причин, що її зумовили;
2) вивчення структури фонду заробітної плати (оплати праці), застосування матеріальних стимулів за високі результати праці;
3) визначення резервів, які має підприємство для зменшення витрат на оплату праці і відповідно для підвищення рентабельності його роботи [79, с.651].
У зв'язку з цим насамперед визначаються склад і структура фонду оплати праці підприємства, динаміка цих показників.
Для підвищення матеріальної заінтересованості працюючих у якісних результатах своєї праці використовують різні варіанти заохочувальних розрахунків за проміжні або кінцеві результати праці. Тому під час аналізу оплати праці з'ясовують, за які показникинараховується додаткова оплата праці, чи зважують при цьому на якість виробленої продукції.
До складу витрат на оплату праці включаються всі витрати підприємства на оплату праці незалежно від джерела фінансування цих виплат [60, с. 452].
Джерелами інформації для проведення аналізу є звіти: ф.№1-ПВ "Звіт з праці", ф.№3-ПВ "Звіт про використання робочого часу", ф.№1-ПВ "Звіт підприємства по продукції", ф.№1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства за рік" та ф.№2 річної фінансової звітності "Звіт про фінансові результати" за період з 2004-2006р.
Аналіз фонду оплати праці працівників підприємства проводиться у наступній послідовності:
Аналіз складу і структури фонду оплати праці, динаміка цих показників (табл. 3.1)
Цей аналіз полягає у визначенні питомої ваги кожного виду доплат у загальному фонді оплати праці. При цьому був використаний: "Звіт з праці" за 2004-2006 р.
Таблиця 3.1
Аналіз складу, структури та динаміки фонду заробітної плати працівників ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" за 2004-2006р.
Показники 2004 рік 2005 рік 2006 рік Відхилення
Сума,
тис.грн. Питома вага, % Сума,
тис.грн. Питома вага, % Сума,
тис.грн. Питома вага, % 2004 р. до 2005 р. 2004 р. до 2005 р.
Абсол. відхилення, +;- Темп, % Структури, % Частки пунктів, % Абсол. відхилення, +;- Темп, % Структури, % Частки пунктів, %
1.Фонд основної заробітної плати, всього 1658,8 68,92 2384,3 67,91 3489,8 66,45 +725,5 +43,7 +65,7 -1,01 +1105,5 +46,37 +63,52 -1,46
2.Фонд додаткової заробітної плати, всього 725,8 30,16 1106,9 31,53 1724,7 32,84 +381,1 +52,5 +34,5 +1,37 +617,8 +55,81 +35,5 +1,31
- надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 139,1 5,78 194,1 5,53 297,4 5,66 +55,0 +39,5 +4,98 -0,25 +103,3 +53,22 +5,94 +0,13
- премії за виробничі результати 441,3 18,34 687,0 19,57 1073,6 20,44 +245,7 +55,7 +22,25 +1,23 +386,6 +56,27 +22,21 +0,87
Продовж. табл. 3.1
- виплати в порядку компенсації втрати заробітної плати внаслідок зростання споживчих цін 0,1 0,004 11,0 0,31 23,6 0,45 +10,9 +10900 +0,99 +0,306 +12,6 +114,55 +0,72 +0,14
3.Заохочувальні та компенсаційні виплати, всього 22,1 0,92 19,9 0,57 37,0 0,7 -2,2 -10 -0,2 -0,35 +17,1 +85,93 +0,98 +0,13
- матеріальна допомога 1,5 0,04 2,7 0,08 0,4 0,008 +1,2 +80 +0,11 +0,04 -2,3 -85,18 -0,13 -0,072
- соціальні пільги, що носять індивід. характер 1,6 0,07 2,5 0,07 - - +0,9 +56,25 +0,08 - -2,5 -100 -0,14 -0,07
Оплата за невідпрацьований час 145,3 6,04 214,6 6,11 330,1 6,29 +69,3 +47,7 +6,27 +0,07 +115,5 +53,82 +6,64 +0,18
2.Фонд оплати праці, всього (ряд.1+ ряд.2+ ряд.3) 2406,7 100 3511,1 100 5251,5 100 +1104,4 +45,89 100 - +1740,4 +49,57 100 -
Нижче подано графічне зображення структури фонду заробітної плати за 2004, 2005 та 2006 роки (відповідно рис. 3.1; 3.2; 3.3):
Рис. 3.1. Структура та склад фонду оплати праці за 2004 рік (тис.грн.)
Рис. 3.2. Структура та склад фонду оплати праці за 2005 рік (тис.грн.)
Рис. 3.3. Структура та склад фонду оплати праці за 2006 рік (тис.грн.)
Таким чином, було встановлено, що питома вага фонду основної заробітної плати в 2005 році на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" зменшилась із 68,9% до 67,9% у порівнянні з 2004 р. (тобто, на 1%), абсолютна її величина зросла на 725,5 тис.грн. В той час, як фонд додаткової заробітної плати збільшився з 30,16% до 31,53% (тобто, на 1,37% або на 381,1 тис.грн.). Також зменшились заохочувальні і компенсаційні виплати з 0,92% до 0,57% (тобто, на 0,35%), але абсолютна її величина зросла на 2,2 тис.грн. Загальний фонд оплати праці в 2005 році збільшився на 1104,4 тис.грн. (рис. 3.4).
Рис. 3.4. Структура і динаміка фонду заробітної плати за 2004-2005р.(тис.грн.)
Також видно, що питома вага фонду основної заробітної плати в 2006 році на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" зменшилась із 67,91% до 66,45% у порівнянні з 2005 р. (тобто, на 1,46%), абсолютна її величина зросла на 1105,5 тис.грн. В той час, як фонд додаткової заробітної плати збільшився з 31,5% до 32,8% (тобто, на 1,3% або на 617,8 тис.грн.). Також збільшилась і питома вага заохочувальних та компенсаційних виплат з 0,57% до 0,7% (тобто, на 0,13% або на 17,1 тис.грн.). Загальний фонд оплати праці в 2006 році збільшився на 1740,4 тис.грн. (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Структура і динаміка фонду заробітної плати за 2005-2006р.(тис.грн.)
Розрахунок абсолютного та відносного відхилення фонду заробітної плати
Розпочинаючи аналіз використання фонду заробітної плати, в першу чергу потрібно розрахувати абсолютне та відносне відхилення фактичної його величини від планової.
Абсолютне відхилення (?ФЗПабс) визначається шляхом порівняння фактично використаних засобів на оплату праці (ФЗПф) із плановим фондом зарплати (ФЗПпл) в цілому по підприємству, виробничим підрозділам і категоріям працівників:
?ФЗПабс = ФЗПф - ФЗПпл (3.1)
Однак при цьому потрібно враховувати, що абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду зарплати, тому що цей показник визначається без врахування ступеню виконання плану по виробництву продукції [79, с. 224].
Відносне відхилення розраховується як різниця між фактично нарахованою сумою заробітної плати та плановим фондом, скоректованим на коефіцієнт виконання плану по виробництву продукції. При цьому потрібно мати на увазі, що коректується тільки перемінна частина фонду заробітної плати, котра змінюється пропорційно обсягу виробництва продукції. Це зарплата робітникам за відрядними розцінками, премії робітникам та управлінському персоналу за виробничі результати та

 
 

Цікаве

Загрузка...