WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

передбачених законодавством, - 50%) суми заробітку, який залишається після вирахувань прибуткового податку, відрахувань до Пенсійного фонду та соціального страхування на випадок безробіття. Ці обмеження не розповсюджуються на утримання із заробітної плати при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей [11].
Сума всіх утримань за аналітичними рахунками дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунка 661. В кінці місяця після того, як залишки по дебету і по кредиту рахунків були занесені до Головної книги, дані із Головної книги переносяться до Балансу підприємства. Суми відображаються у четвертому розділі пасиву балансу "Поточні зобов'язання", у таких колонках, як поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування та з оплати праці.
Як видно з табл. 2.7, утримання із заробітної плати в ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" відображається в обліку наступним чином:
Таблиця 2.7
Бухгалтерські проведення по утриманнях із заробітної плати
№ п/п Назва господарської операції Дт Кт
1 Депонована заробітна плата 661 662
2 Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками 661 301
3 Утримання із заробітноїплати збору до пенсійного фонду 661 651
4 Утримання із заробітної плати збору на соціальне страхування 661 652
5 Утримання із заробітної плати збору на соціальне страхування на випадок безробіття 661 653
6 Сплачено суму до відповідних фондів соціального страхування 651,652, 653 311
7 Утримано суми з відшкодування матеріальних збитків 661 375
8 Утримані із заробітної плати профспілкові внески 661 377
9 Утримані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми. 661 372
10 Утримані із заробітної плати суми допущеного браку 661 24
Бухгалтерія забезпечує достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.
Грошові кошти для виплати заробітної плати заводоуправління отримує по чеку розрахункового рахунку банку. Разом з чеком підприємство представляє банку всі необхідні платіжні документи по перерахуванням іншим організаціям та особам, на користь яких пройшло утримання із заробітної плати.
Видачу заробітної плати із каси підприємство здійснює у "Розрахунково-платіжній відомості". На розрахунково-платіжних відомостях повинен бути надпис про дозвіл на виплату грошових засобів, підписаний керівником підприємства і головним бухгалтером із вказанням суми та терміну виплати (як правило, на протязі трьох робочих днів, включаючи день одержання грошей в банку). Відомість підписують керівник підприємства і головний бухгалтер.
Загальна сума, яка належить до видачі, складає перехідну суму розрахунків по заробітній платі, яка погашається в наступному місяці шляхом видачі її готівкою чи депонування суми, яка не була запитана. В ній заповнюється табельний номер робітника, його П.І.Б. Дані вносяться у відомість на основі відповідних первинних документів. По кожному робітнику вносять суми заробітної плати, включаючи всі види оплати, тобто премії, доплати за роботу у нічний час, за роботу у святкові дні, надбавки за вислугу років, а також всі види оплат, які не входять до фонду заробітної плати. Підраховується загальна сума заробітної плати. Далі вказуються усі утримання та відрахування (прибутковий податок, внески у Пенсійний фонд, у фонд обов'язкового соціального страхування, на випадок безробіття, аліменти, аванс та інші). Підраховується загальна сума утримань та визначається сума, яка буде відображатися до виплати.
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, в строки, встановлені у колективному договорі. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата в ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" виплачується напередодні.
Відомість передається в касу для виплати заробітної плати робітникам під розписку, яка затверджує отримання грошей або по довіреності. Заробітна плата виплачується в трьохденний строк, враховуючи день отримання грошей з розрахункового рахунку. По закінченні встановленого строку у відомості напроти прізвища особи, яка не одержала заробітну плату касир ставить штемпель "Депоновано". Далі підраховується по кожній відомості й записується на титульній частині відомості фактично виплачену суму, суму заробітної плати, яка підлягає депонуванню і звіряють їх з загальним підсумком по відомості. При необхідності в колонці "Примітка" вказується номер пред'явленого документа. Бухгалтер виписує видатковий касовий ордер на видану суму заробітної плати. По даним касового звіту у переліку розрахунково-платіжних документів проставляються суми виплаченої і депонованої заробітної плати, а потім підсумок звіряють з залишком по рахунку 661. Бухгалтер, який одержав касовий звіт перевіряє по відомості правильність депонованої заробітної плати і записує суму по кожному депоненту у реєстр депонентів невиданої заробітної плати. Депонентська заборгованість виплачується в установленому порядку по видатковим касовим ордерам. Після останнього запису робиться підсумковий рядок для загальної суми по відомості.
За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати в ЗАТ може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.
Видача авансу за роботу в першій половині місяця виконується за платіжною відомістю. А кінцевий результат розрахунку заробітної плати підприємства виконується при виплаті заробітної плати за другу половину місяця. Вилучені з банку грошові кошти на видачу вказаної заробітної плати, але не виплачені у встановлений термін повертаються у банк, який видає їх потім на першу вимогу ЗАТ "Коломийське ЗУБМ".
РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ
3.1. Аналіз складу, структури та динаміки фонду оплати праці
Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві, рівня продуктивності праці необхідно розглядати в тісному зв'язку із оплатою праці. Із ростом продуктивності праці створюються реальні можливості для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи росту продуктивності праці випереджали темпи росту його оплати. Тільки при таких умовах створюються можливості для підвищення темпів розширеного відтворення.
У зв'язку з цим аналіз використання засобів на оплату праці на кожному підприємстві має велике значення. В процесі його потрібно здійснювати систематичний контроль за використанням фонду заробітної плати (оплати праці), виявляти можливості економії коштів за рахунок росту продуктивності праці та зниження трудомісткості продукції [97, с. 224].
Таким чином, розмір середньої заробітної плати робітника безпосередньо залежить від використання ним робочого часу, досягнутого рівня продуктивності праці і виробітку. Рівень оплати праці

 
 

Цікаве

Загрузка...