WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота


1 2 3 4
1 Нарахована заробітна плата за ремонт основних засобів робітникам основного і допоміжного виробництв та ін. 23 661
2 Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і адміністративному персоналу 91, 92 661
3 Нарахована заробітна плата за роботи, що належать до витрат майбутніх періодів 39 661
4 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим збутом і реалізацією продукції 93 661
5 Нарахована заробітна плата працівникам основного та допоміжного виробництв 23 661
6 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним будівництвом 151 661
7 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятих на роботах з виправлення браку продукції 24 661
8 Нараховані суми оплати праці, пов'язані з операціями по вибуттю (реалізації) основних засобів 972 661
9 Нарахована матеріальна допомога згідно із заявами працівників 949 661
Продовж. табл. 2.2
10 Нарахована працівникам допомога з тимчасової непрацездатності 652 (23,92) 661
11 Нестачі, раніше віднесені за рахунок винних осіб, списані за рахунокпідприємства 92 661
12 Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим вантажними роботами і придбанням матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей 20 661
13 Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів цільового фінансування 48 661
14 Нараховані відпусткові виплати за рахунок резерву на оплату відпусток 47 661
15 Нарахована матеріальна допомога (оздоровча тощо) 65 661
16 Нарахована вихідна допомога передбачена діючим законодавством. 23,91,
92 661
17 Депонована заробітна плата 661 662
18 Нарахована заробітна плата працівникам за роботу, пов'язану з ліквідацією стихійного лиха, пожеж тощо 991 661
19 Погашена працівником надмірно отримана сума заробітної плати шляхом внесення готівки в касу підприємства 301 661
20 Виплачені з каси заробітна плата, суми за лікарняними листками 661 30
2.4. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці
2.4.1. Організація обліку нарахувань на заробітну плату
Соціальне страхування - одна із гарантій здійснення прав працюючих на матеріальне забезпечення.
До фондів соціального захисту відносяться:
" Пенсійний фонд;
" фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;
" фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
" фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [109, с. 209].
Облік зборів у ці фонди в бухгалтерії заводоуправління здійснюється на пасивному балансовому синтетичному рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за відповідними субрахунками:
651 "За пенсійним забезпеченням";
652 "За соціальним страхуванням";
653 "За страхуванням на випадок безробіття";
656 "За індивідуальним страхуванням".
За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти. За дебетом - погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 01.01.2007 року підприємство нараховує збір у Пенсійний фонд в розмірі 32,3% від нарахованої зарплати [7].
Бухгалтерія підприємства перераховує нараховані внески до Пенсійного фонду (так само, як і в інші фонди соціального страхування) одночасно з отриманням коштів у банку на видачу заробітної плати, але не пізніше, ніж через 20 днів після закінчення базового періоду. Базовим періодом для страхувальників є місяць. Виплати допомог і пенсій в обліку відображається по дебету рахунка 651 "За пенсійним забезпеченням" та кредиту рахунку 30 "Каса". Нарахований і сплачений збір на пенсійне страхування відображається в обліку записами:
Дт 23, 91, 92, 93 Кт 651,
Дт 651 Кт 311.
Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності" ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" перераховує у фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності 1,5% від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників. Нарахування збору відображається проведенням Дт 23, 91, 92, 93 Кт 652, а його сплата - Дт 652 Кт 311.
У Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття бухгалтерія заводоуправління нараховує збір на фонд оплати праці множенням встановленої ставки 1,3% на суму нарахованої заробітної плати. В обліку нарахований і сплачений даний збір записується: Дт 23, 91, 92, 93 Кт 653, Дт 653 Кт 311.
Також підприємство перераховує кошти у фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - 2,18%. Даний збір сплачує тільки заводоуправління.
Згідно Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" всі наймані працівники повинні бути застраховані роботодавцем. Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску. Страхування припиняється, якщо страховий внесок до цього фонду не перераховано протягом трьох місяців з дня подання заяви [3].
Нарахування і сплата збору у фонд від нещасних випадків відображається записом:
Дт 23, 91, 92, 93 Кт 656,
Дт 656 Кт 311.
Страхові внески до системи страхування в ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" нараховують на суми фактичних витрат на оплату праці працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Збір до відповідних фондів заводоуправління сплачує одночасно з одержанням коштів на виплату заробітної плати в установі банку.
ЗАТ використовує рахунки класу 9 і нарахування витрат на оплату праці та обов'язкових зборів відноситься в дебет відповідних рахунків (табл. 2.3) [37, с.412]:
Таблиця 2.3
Рахунки витрат на оплату праці
Напрями витрат Рахунки бухгалтерського обліку
Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві продукції і відрахування на неї 23 "Виробництво".
Оплата праці інженерно-технічного персоналу (ІТП) виробничих цехів і відрахування на неї 91 "Загально виробничі
витрати "
Оплата праці апарату управління і відрахування на неї 92 "Адміністративні витрати"
Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту і відрахування на неї 93"Витрати на збут"
В ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" існує такий порядок відображення обліку операцій, пов'язаних з відрахуванням на заробітну плату, який

 
 

Цікаве

Загрузка...