WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота


П-54, П-54а "Особовий рахунок".
Первинні документи по обліку виробітку та заробітної плати здаються для перевірки та наступних розрахунків за встановленим графіком в розрахунковий відділ бухгалтерії.
Після розрахункової обробки первинних документів по обліку виробітку, відпрацьованого часу та іншої вихідної інформації для розрахунків по оплаті праці на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" використовується "Розрахунково-платіжна відомість", яка складається в одному екземплярі.
Ця відомість складається з трьох розділів:
1) нараховано;
2) відраховано;
3) належна на 1-ше число наступного за звітним місяцем сума до виплати.
Розрахунково-платіжні відомості виконують подвійну функцію:
- по-перше, за їх допомогою виконуються розрахунки з працюючими;
- по-друге, вони є формою аналітичного обліку рахунка 66.
Складаються розрахунково-платіжні відомості на заробітну плату щомісячно по кожному цеху, допоміжних службах та відділах з групуванням прізвищпрацюючих у розрізі категорій на підставі існуючих методик і відповідної первинної документації. Розрахунково-платіжна відомість слугує основою для нарахування і виплати заробітної плати, до неї вноситься додаткова графа "Підпис про одержання або відмітка про видачу".
Вона містить в собі відомості по всім нарахуванням, по видам оплат, таким як відрядна, додаткова, нічна, погодинна, відсоток виконання плану, понаднормова робота, премія, сумісництво; по всім відрахуванням, таким, як аванс, фонд соціального страхування, фонд зайнятості. У кінці містяться колонки: сума до виплати та відмітка про видачу. Не зараховуються до розрахункової відомості виплати, що не входять до фонду заробітної плати робітників, які враховуються при підрахунку їх середніх розмірів: одноразові допомоги та добові, пенсії.
Наступним етапом розрахункової роботи по розрахунках з робітниками та службовцями є формування даних синтетичного та аналітичного обліку розрахунків та звітності. Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами) на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" здійснюється на рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Рахунок 66 "Розрахунки з робітниками по оплаті праці" - пасивний, балансовий, розрахунковий і має два субрахунки:
661 "Розрахунки за заробітною платою",
662 "Розрахунки з депонентами".
По кредиту субрахунку 661 "Розрахунки з оплати праці" відображається нарахована заробітна плата всьому персоналу підприємства:
? працівникам основного і допоміжних виробництв;
? працівникам за обслуговування та ремонт обладнання цехів основного виробництва;
? службовцям та обслуговуючому персоналу;
? спеціалістам;
? суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;
? суми нарахованих премій та ін.
Кредитове сальдо по рахунку означає заборгованість підприємства перед персоналом по нарахованих: основній і додатковій заробітній платі, преміях, допомоги з тимчасової втрати працездатності, матеріальної допомоги, але не виданих ще працівникам.
По дебету субрахунку 661 "Розрахунки з оплати праці" відображається виплачена заробітна плата, премії, депонована заробітна плата, а також суми утримання податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу.
Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником, видами виплат та утримань.
Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працівникові) дорівнює кредитовому обороту синтетичного рахунка 66 за звітній місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу та підприємству у цілому. Сума усіх утримань по аналітичних рахунках дорівнює дебетовому обороту синтетичного рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". Залишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.
Суми невиплаченої заробітної плати в бухгалтерії депонуються на субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами". Нараховані, але не одержані персоналом у встановлений термін суми з оплати праці, відображають за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою" та кредиту субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".
По дебету субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами" відображається видача депонованих сум. По кредиту субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами" відображаються суми своєчасно не виданої заробітної плати, премій, допомог та інше працівникам підприємства.
Аналітичний облік розрахунків з депонентами здійснюється у "Книзі обліку розрахунків з депонентами", яка відкривається у розрахунку на один календарний рік. Видача депонованої заробітної плати здійснюється лише за "Видатковим касовим ордером", який виписується окремо на кожного працівника для погашення однієї або декількох заборгованостей.
Сума заробітної плати, по якій закінчився строк позовної давності (3 роки), підлягає перерахуванню до бюджету, відображається записом по дебету рахунка 662 "Розрахунки з депонентами" і кредиту рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами".
Нарахування заробітної плати - це водночас її розподіл на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання. При нарахуванні заробітної плати кредит рахунка 661 "Розрахунки з оплати праці" кореспондує з рахунками відповідних витрат. ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" використовує в обліку рахунки класу 9 "Витрати діяльності", то нарахування витрат на оплату праці і обов'язкових зборів буде відноситись в дебет рахунків: 23 "Виробництво" (оплата праці працівників безпосередньо зайнятих у виробництві продукції), 91 "Загальновиробничі витрати" (оплата праці ІТП виробничих цехів), 92 "Адміністративні витрати" (оплата праці апарату управління), 93 "Витрати на збут" (оплата праці персоналу відділу збуту), 94 "Інші витрати операційної діяльності". При такому варіанті ведення обліку витрати вкінці звітного періоду у повній сумі списуються на рахунок фінансових результатів, тобто з кредиту відповідного субрахунку 9 класу у дебет рахунка 791 "Результат основної діяльності".
Заробітна плата є одним з елементів витрат виробництва та однією з важливих статей собівартості. Залежно від виду діяльності, у процесі якої нараховується заробітна плата, можна класифікувати й самі витрати на оплату праці (рис. 2.1) [39, с. 302].
Рис. 2.1. Класифікація витрат на оплату праці
Порядок відображення в обліку операцій, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати, в ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" представлено в табл. 2.2:
Таблиця 2.2
Головні бухгалтерські проводки щодо нарахування заробітної плати
№ п/п
Найменування господарської операції Бухгалтерська проводка
Дт Кт

 
 

Цікаве

Загрузка...