WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

Облік і аналіз розрахунків з персоналом підприємства по оплаті праці (на матеріалах ЗАТ «Коломийське ЗБМ») - Дипломна робота

видачі на руки);
5) обчислення заробітної плати кожному працівникові;
6) розподіл нарахованої заробітної плати за напрямами витрат;
7) ведення розрахунків з працівниками підприємства щодо утриманих податків і органами соціального страхування щодо відрахувань на соціальне страхування тощо;
8) облік кожної суми заробітної плати працівникам підприємства як складової частини витрат підприємства за господарськими процесами відповідно до місця і об'єкту застосування праці;
9) контроль правильності використання заробітної плати в кожному підрозділі підприємства і встановлення відповідальності за зниження продуктивності праці; відображення витрат по заробітній платі на рахунках бухгалтерського обліку.
10) своєчасно і правильно відносити на собівартість продукції (робіт, послуг) суми нарахованої заробітної плати та відрахувань органам соціального страхування, Пенсійному фонду;
11) збирати і групувати показники праці та заробітної плати для складання необхідної звітності, а також для розрахунків з органами соціального страхування, соціального страхування на випадок безробіття, Пенсійним фондом.
12) складання звітності та інше [106, с. 127].
Для того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, в ЗАТ створені:
- контроль за чисельністю персоналу та використанням робочого часу;
- правильність документального оформлення виробки робочих та службовців;
- своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх видача;
- своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;
- розподіл заробітної плати по об'єктах калькулювання;
- правильність документального оформлення виробітку робочих та службовців;
- планування звітів про працю [105, с. 308].
На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.
2.3. Облік та документування розрахунків по оплаті праці
Типові форми первинного обліку особового складу затверджено наказами Мінстату України від 19.10.1995 року №253 та від 22.05.1996 року №144. Сюди входять (табл. 2.1) [54, с. 353]:
Таблиця 2.1
Типові форми первинного обліку особового складу
Номер форми Назва типової форми
П-1 Наказ про прийняття на роботу
П-2 Особова картка
П-3 Алфавітна картка
П-4 Особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи
П-5 Наказ про переведення на іншу роботу
П-6 Наказ про надання відпустки
П-7 Список про надання відпустки
П-8 Наказ про припинення дії трудового договору (контракту)
П-12 Табель обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати
П-13 Табель використання робочого часу
П-14 Табель використання робочого часу
П-15 Список осіб, які працювали в понаднормовий час
П-16 Листок обліку простоїв
Для контролю за використанням трудових ресурсів ведеться поточний облік чисельності персоналу та затрат робочого часу. На ЗАТ "Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів" (далі - "Коломийське ЗУБМ") відділом кадрів ведеться оперативний облік особового складу працівників, який допомагає контролювати склад та рух чисельності робітників по підприємству та його структурних підрозділах. Для цього використовується єдина документація по прийому, звільненню та переміщенню робітників та уніфіковані регістри обліку особового складу.
Форма №П-1 "Наказ про прийом на роботу" застосовується для обліку прийнятих на роботу працівників, який заповнюється у відділі кадрів ЗАТ. Завізований начальником відділу кадрів, проект наказу в необхідних випадках є направленням на переговори і пропуском в цех (відділ) для ознайомлення з умовами роботи. Начальник цеху робить висновок про можливість зарахування: на зворотній стороні проекту наказу (розпорядження) вказується, ким може бути прийнятий на роботу той, хто наймається, по якому розряду, чи з яким окладом і тривалість строку випробування.
Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, в разі необхідності медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки та інші відмітки проставляються на зворотній стороні форми.
Проект наказу про прийом на роботу працівника, яким встановлюють оклад, візується у відповідній службі ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" для підтвердження вакантної посади і окладу, що встановлюється за штатним розписом. Підписаний керівником підприємства наказ (розпорядження) оголошується працівнику під розписку.
На підставі підписаного наказу про прийом на роботу відділ кадрів заповнює документ первинного обліку "Особова картка" (форма № П-2), яка містить загальні відомості, такі, як ім'я, рік та місце народження, освіта, спеціальність та кваліфікація за дипломом, загальний та безперервний стаж роботи, останнє місце роботи, дата, причина звільнення, родинний стан, серія паспорту та його номер, домашня адреса та телефон. Також особова картка містить відомості про військовий облік. На зворотній стороні картки містяться відмітки про призначення, переведення робітника, надання відпустки, звільнення. Особові картки застосовуються для запису за кожний місяць протягом року всіх видів нарахувань та утримань із заробітної плати працівника. Інформація, представлена у особових картках, надалі використовується для розрахунку середньої заробітної плати, а також при представленні різного роду довідок.
Також на підставі підписаного наказу про прийом на роботу відділ кадрів присвоює кожному працівникові табельний номер, робить відповідні записи у трудовій книжці, бухгалтерія відкриває особовий рахунок чи аналогічний йому документ. Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють в заводоуправлінні понад п'ять днів. Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. Записи в особовій картці мають відповідати записам, здійснюваним у трудовій книжці.
Форма № П-5 "Наказ про переведення на іншу роботу" застосовується при оформленні переведення працівника із одного цеху в інший. Наказ заповнюється працівником відділу кадрів у двох примірниках. Один примірник зберігається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії.
При звільненні працівників на ЗАТ "Коломийське ЗУБМ" працівником відділу кадрів оформляється у двох примірниках на всіх працівників "Наказ про припинення трудового договору" (форма № П-8) . Один екземпляр залишається у відділі кадрів, а другий передається в бухгалтерію. Наказ підписується начальником цеху та керівником підприємства. У розділі "Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності" робляться відмітки про нездані цінності, що рахуються за працівником. Вихідна допомога сплачується у розмірі не менше середньомісячного заробітку в разі призупинення трудового

 
 

Цікаве

Загрузка...