WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

збору та формування необхідної інформації щодо майбутнього бізнесу, тобто формування інформаційного поля.Інформаційне поле бізнес-плану - це сукупність документів чи даних правового, політичного, економічного, комерційного, науково-технічного, зовнішньоекономічного, соціального характеру, які забезпечать потреби підприємця і сформують базу даних, на основі якої він буде опрацьовувати свій бізнес-план.
Основними джерелами такої інформації можуть бути:
" власний практичний досвід (якщо такий є), або досвід друзів, знайомих;
" безпосередні контакти з майбутніми споживачами, постачальниками та іншими діючими та потенційними учасниками Вашого ринку;
" статистична інформація про стан та тенденції розвитку даної сфери;
" законодавчі акти, що мають відношення до Вашого бізнесу;
" рекламні матеріали, інформаційно-комерційні матеріали виставок, ярмарок, різні публікації з питань підприємництва;
" самостійний збір інформації за допомогою різноманітних засобів (опитування, анкетування, тощо).
Цінність бізнес-плану залежить від якості інформаційної бази, на основі якої він розроблений. Тому при її формуванні необхідно звернути увагу на забезпеченні вимог до інформації:
2. Підготовчий етап розробки бізнес-плану
2.1. Виникнення бізнес-ідеї та стратегія в бізнесі
Практичний досвід дозволяє в процесі розробки бізнес-плану виділити три основні етапи:
" початковий;
" підготовчий;
" основний.
Кінцевий ефективний результат від реалізації розробленого бізнес-плану та запорука успіху підприємницької діяльності залежать від перших кроків, які Ви зробите при плануванні. Тому слід приділити достатньо багато уваги початковому та підготовчому етапам.
Який зміст цих етапів, що Ви повинні робити, які питання вирішити, яке інформаційне поле сформувати?
Найвідповідальнішим моментом на початковому етапі є пошук бізнес-ідеї майбутнього бізнесу, тобто визначитись, за який вид бізнесу можна братися та оцінити його життєздатність. Дуже важливо, щоб на цьому етапі були сформовані основні напрямки та орієнтири Вашої діяльності, причому, першопочатковим в ній є не отримання прибутків, а задоволення потреб споживача, а якщо він прийшов до Вас, купив товар або послугу, то Ви отримаєте відповідні фінансові результати.
Підприємці використовують різні прийоми та підходи для того, щоб розвинути нову бізнес-ідею або визначити бізнесові можливості. Ось кілька прийомів визначення бізнес-ідеї:
Пошук існуючих ринкових "білих плям"
Білою плямою ринку називають дефіцит певного товару або послуги, яких потребують люди. Чи можете Ви надати ті товари або послуги?
Пошук недостачі постачання
Недопостачання виникає тоді, коли існуючий бізнес не в змозі робити поставки достатньої кількості певного виду сировини, матеріалів, послуг, які б відповідали потребам виробників і забезпечували їх виробничі потужності. В таких ситуаціях існує місце для вступу на ринок нового бізнесу.
Визначення потреби в нових товарах, послугах та їх модифікаціях
Чи можете Ви винайти нові або покращити існуючі товари та послуг? В даному випадку підприємець намагається задовольнити потребу суспільства в якості, надаючи помітно кращий продукт, аніж той, який був в наявності раніше. Існуючі товари можуть бути прийнятними або навіть бути добрими, але новий товар набагато кращий і йому надається перевага.
Розробка кращих методів постачання товарів та надання послуг
Чи можете Ви покращити існуючі методи постачання товарів та надання послуг?
Пошук бізнесових ідей, які ще десь були успішними
Якщо ідея спрацювала ще десь, за обставин, які подібні до Ваших, подумайте, чи ця ідея може бути перенесена.
Використання методів збуту, особливих, унікальних або рідкісних особистих вмінь та навиків
Чи володієте Ви потрібними на ринку особистими вміннями та навиками, які були набуті в результаті навчання, попереднього виробничого досвіду, хоббі, діяльності, тощо? Чи могли б ці особливі навики сформувати основу нового бізнесу?
Пошук товарів або послуг, які б полегшили життя людей
Інколи це називається задовольняти потребу людей в зручностях. Підприємець постачає товари або послуги, які заощаджують час і гроші людей, полегшують роботу і труднощі, дають більше вибору в житті, тощо.
Однак, розмірковуючи над бізнес-ідеєю, було б доцільним розглянути поради, набуті з досвіду інших підприємців:
o уникати недоцільних, занадто складних або зарозумілих ідей;
o бути обережними щодо надзвичайно нових ідей або таких, які радикально відрізняються від існуючої норми, оскільки такі ідеї випереджають час та приймаються поступово;
o уникати ідей, які передбачають залучення дуже великих початкових витрат або великий мінімум обігових коштів для функціонування виробничого процесу;
o в першу чергу приділяти увагу тій продукції, ринку, навичкам та технологіям, які Вам вже відомі;
o обирати для себе сферу бізнес-діяльності, робота в якій приносила би Вам справжню насолоду.
Крім цього на початковому етапі попередньо аналізується можлива доцільна форма організації бізнесу та можливі способи започаткування бізнесу. Успіх в даній сфері вимагає уяви, винахідливості та творчості. На противагу загальній точці зору, цим навикам можна навчитися, їх можна покращити.
2.2. Оцінка стратегій, ідей, бізнесового середовища,
фірми в цілому
На підготовчому етапі потрібно, в першу чергу, зібрати достатньо інформації і знань, тобто сформувати інформаційне поле про потенційну бізнес-можливість, що дасть змогу зробити висновок про цінність Вашої бізнес-ідеї. Тут здійснюється попередній аналіз інформаційного поля, проводиться відбір інформації, необхідної для планування; при цьому обов'язково необхідно забезпечити виконання вимог щодо неї. Чим краще будуть виконані всі вимоги щодо інформації, тим більш обгрунтованішими будуть Ваші рішення та наступні розрахунки.
На підготовчій стадії:
" з'ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу, які формуються в зовнішньому середовищі;
" оцінюються сильні та слабі сторони фірми. Сильні сторони фірми - це її особливі, унікальні або, принаймні, оригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони - це те, в чому фірма відстає від конкурентів;
" визначається місія фірми, тобто головне призначення, специфічна роль, особливий шляху в бізнесі, що відрізнятимуть її від конкурентів;
" формулюються конкретні цілі діяльності фірми, тобто чітко визначається те, чого фірма хоче досягти за певний проміжок часу;
" аналізуються стратегічні альтернативи та обирається стратегія діяльності фірми.
Обираючи стратегію, підприємець, як правило, орієнтується на одну з можливих типових стратегій бізнесу.
Визначення можливостей та загроз - це аналіз зовнішніх факторів, тобто таких, які формуються в середовищі функціонування фірми і на які вона не

 
 

Цікаве

Загрузка...