WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

банки
для внутрішнього користування длязовнішнього користування
Окрім того, в залежності від інвестиційної ситуації в межах кожної класифікаційної ознаки можна виділити:
Бізнес-план започаткування нової фірми - такі бізнес-плани звертають свою увагу на безпосереднє функціонування бізнесу. Вони містять в собі детальний аналіз та часто конфіденційну інформацію. Такі плани базуються на інформації, припущеннях та прогнозах, проте без досвіду ведення бізнесу. Тому вони відтворюють значну невпевненість і підприємець повинен бути готовим до того, щоб в разі потреби переробити початковий бізнес-план. Отримані прогнози можуть суттєво відрізнятися від реальних результатів , при цьому існує висока ступінь ризику.
Бізнес-план діяльності існуючої компанії - фірми, які пропрацювали рік або більше, мають перевагу - це досвід. Вони вже сформовані. З точки зору планування цей фактор, як правило, досить важливий. В таких фірмах зовсім інша мета в процесі планування. Власники вже заснованих фірм мали змогу перевірити правильність своїх початкових припущень та прогнозів ринкової ситуації. Вони вже отримали відгуки та зробили необхідні коректування у веденні бізнесу. Вдосконалення діяльності, виправлення недоліків або помилок в поточному збуті та зростання - ось нові пріоритети в такому плануванні і вони повинні бути відображені в бізнес-плані. Наприклад, план може відображати процес модернізації виробництва або сприяння зростання обсягу виробництва, нові потреби в кадрах та фінансах, тощо.
Стратегічний бізнес-план - концентрує свою увагу на напрямках розвитку бізнесу та його цілях. Якщо в попередніх видах бізнес-планів термін прогнозування, як правило, від одного року до трьох, то в даному випадку часові рамки планування від двох до п'яти і більше років. Це план досягнення довгострокових завдань бізнесу. Специфічні стратегії в такому плані можуть стосуватися:
" змін або доповнень до асортименту товарів, що виробляє підприємство;
" нових підходів до маркетингової політики;
" технологічної модернізації бізнесу;
" організаційних змін для покращення діяльності.
Зазвичай в стратегічному плані вказуються терміни, завдання, які необхідно виконати, та засоби оцінки виробництва для того, щоб визначити, наскільки добре працює стратегічний план. Конкретні питання, викладені в стратегічному плані, повинні бути об'єднані в виробничі плани фірми. Крім цього, складаються також спеціальні (як правило, скорочені) варіанти бізнес-планів для суб'єктів, у контактах з якими зацікавлений підприємець. Форма і зміст таких бізнес-планів орієнтовані на інтереси таких суб'єктів.
1.2. Логіка складання бізнес-плану та його структура
В чому різниця між логікою складання та структурою бізнес-плану?
Зараз багато підприємців вважає, що це одне й те саме. Таке хибне бачення зумовлене наявністю програмних продуктів, які задають одну єдину послідовність. Практика показує, що це не так. Хоча мусить бути завжди перший крок, з якого треба починати і певна послідовність наступних кроків при складанні бізнес-плану. Це не що інше, як логіка і вона не співпадає з структурою. В цьому Ви можете переконатись:
Логіка складання - це послідовність, в якій необхідно розглядати основні аспекти та ключові етапи Вашого майбутнього бізнесу. Вона не є універсальною. Все залежить від того, яку мету ставить перед собою розробник бізнес-плану, який вид бізнес-плану, який характер бізнесу, особливості його середовища, які індивідуальні запити потенційних інвесторів. Але, не дивлячись на це, Вам прийдеться розглядати всі розділи, які вимагає структура, по кілька разів повертатись до них для доповнення, уточнення, доопрацювання. Зміни в одному з розділів бізнес-плану вимагатимуть перегляду всіх інших його складових частин. Якщо при аналізі прибутковості Ви отримаєте негативну відповідь, то прийдеться заново переглянути найважливіші складові бізнес-плану.
Найбільш типова логіка складання бізнес-плану має вигляд:
o вибір продукції/послуг для ринку;
o дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу;
o вибір місцезнаходження фірми;
o прогнозування обсягів продажу продукції;
o визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу;
o опрацювання цінової та збутової політики;
o обгрунтування вибору організаційних параметрів фірми;
o опис потенційних ризиків бізнесу і заходів для їх мінімізації;
o оцінка фінансових параметрів бізнесу;
o написання висновків щодо основних положень бізнес-плану.
На практиці можливі певні відхилення від вказаного, але типові пункти залишаться тими ж.
Структура бізнес-плану представляє собою перелік основних розділів, які залишаються практично незмінними, з вимогами щодо інформації, яка повинна бути викладена в них. Такі вимоги зумовлені в першу чергу тим, що цей документ призначений для зовнішнього користування. Але зміст бізнес-плану є дуже гнучким, оскільки на нього впливає дуже багато факторів:
" мета складання бізнес-плану;
" аудиторія, для якої призначений бізнес-план;
" розміри бізнесу та фінансові потреби;
" сфера бізнесу;
" характеристики продукту/послуг бізнесу.
Гнучкість визначається тим, що не всі розділи розглядаються в повному об'ємі, не завжди приділяється увага всім деталям і, в зв'язку з цим, одержуємо різні за обсягами бізнес-плани.
Найбільш типова структура бізнес-плану така:
розділ зміст
Титульна сторінка повна назва фірми, адреса, телефони, власники бізнесу, загальна передбачувана вартість проекту, конфіденційність даних
Зміст
Резюме короткий огляд бізнес-ідеї, ключові або найважливіші аспекти, стисла версія бізнес-плану
Галузь, фірма господарсько-фінансова ситуація, тенденції розвитку, стратегія зростання фірми
Опис продукції/послуг опис продукту/послуг, патенти, товарні знаки, інші права власності
Дослідження ринку характеристика ринку, цільовий ринок бізнесу, місцезнаходження фірми, оцінка впливу зовнішніх чинників
Конкуренція хто є основними виробниками аналогічного товару, сильні і слабкі сторони бізнес-ідеї
Маркетинг-план стратегія маркетингу, прогнозовані обсяги продажу, ціноутворення, реклама
Виробничий план основні виробничі операції, машини й устаткування, сировина, матеріали, комплектуючі вироби, виробничі та невиробничі приміщення
Організаційний план форма організації бізнесу, потреба в персоналі, власники бізнесу і команда менеджерів, організаційна схема управління, кадрова політика та стратегія
Фінансовий план прибутки та збитки, план руху готівки, плановий баланс, розрахунок рівня беззбитковості, аналіз ефективності та доцільності бізнес-плану
Оцінка ризиків типи можливих ризиків, методи реагування на загрози для даного бізнесу
Додатки в міру необхідності
1.3. Інформаційне поле
Процес розробки бізнес-плану починається із

 
 

Цікаве

Загрузка...