WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

потреба в бізнес-плані розглянути окремий розділ, що відображає ризику і його управлінню. Спробуйте подумати про все, що Вам може не вдатися і як Ви будете справлятися з такими ситуаціями. Щоб заручитись підтримкою інвесторів, необхідно показати не тільки позитивні сторони свого бізнесу і вигоди від вкладання коштів, але й вказати можливі труднощі та ризикові ситуації, в яких Ви можете опинитись. Аналіз ризиковості є корисним і для Вас особисто. Ви повинні знати, що може статись і як діяти в таких ситуаціях.
Розділ бізнес-плану "Оцінка ризику" повинен дати відповіді на такі питання:
" які ризикові ситуації можуть виникнути в даному бізнесі і які їх причини?
" який план дій за таких умов?
Аналіз ризику здійснюється в такій послідовності:
визначення внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на ступінь ризику;
аналіз виявлених факторів;
кількісна оцінка ризику (результатом ризику є недоотримання прибутку, неотримання його взагалі, невідшкодування всіх втрат, втрата власного майна);
встановлення допустимого ступеняризику;
аналіз окремих ризикових ситуацій, прийняття рішення - йти чи не йти на ризик;
розробка заходів по зниженню ризику.
Найчастіше в бізнес-плані розглядаються ризики, які виникають як наслідок:
o несприятливих тенденцій у зовнішньому середовищі;
o реакції конкурентів;
o сезонної циклічності обсягів продажу;
o недостатньої компетентності персоналу;
o появи нових технічних та технологічних досягнень;
o перевищення виробничих витрат над запланованими;
o труднощів із одержанням сировини, матеріалів, комплектуючих, кредитів;
o циклічності потоку готівки.
При обгрунтуванні управління ризиками в бізнес-плані важливе значення має поділ їх на дві групи:
Аналіз ризику може бути одночасно і якісний (ідентифікування причин, оцінка можливих результатів, визначення доцільності ризикувати) і кількісний (числове вираження ступеня ризику).
У практиці господарювання найпоширенішими способами зменшення (нейтралізації) ризиків вважають:
" підвищення ефективності управління фірмою (в тому числі й за рахунок значного розширення інформаційного поля);
" диверсифікація ризику (розподіл його між різними проектами, між Вами і постачальником або субпідрядником) та лімітування;
" самострахування через створення запасів, спеціалізованих резервних фондів, за рахунок власних обігових коштів;
" укладання довгострокових договорів угод на поставку сировини та матеріалів певного обсягу та за обумовленою ціною;
" страхування через придбання страхових полісів або укладання спецугод.
Факторів ризику є велика кількість практично у всіх сферах діяльності підприємства і які стосуються всіх складових Вашої фірми. Але основне Ваше завдання в бізнес-плані - це виділити найважливіші фактори, які мають найсуттєвіший вплив і високу ймовірність, охарактеризувати, до чого вони зможуть призвести, розробити план дій на випадок ризикових ситуацій.
Проте:
8. Вимоги до оформлення бізнес-плану
Бізнес-план - це рекламний продукт, який не тільки дає характеристику бізнесу та оцінює його доцільність, але на його основі можна зробити висновок і про підприємця. Інвестори, кредитори, майбутні партнери, перш ніж розмовляти з власником та приймати конкретні рішення, читають і оцінюють бізнес-план. Тому стиль подачі, зміст, оформлення є важливими. Бізнес-план як документ повинен відповідати певним вимогам:
" має бути стислим і простим, але одночасно розкривати сутність проекту;
" грунтуватись на реалістичних припущеннях, без зайвого оптимізму;
" бути функціональним, містити лише корисну інформацію і ту, яка призначена для конкретного користувача;
" повинен бути легким для сприйняття, логічним, чітким;
" повинен забезпечувати охорону конфіденційної інформації про фірму та її діяльність (контролюючи сферу розповсюдження, роблячи відповідну помітку про конфіденційність або всю інформацію такого плану подавати в окремому додатку).
Існують також правила щодо технічного оформлення бізнес-плану:
наявність титульного листа;
сторінка змісту;
резюме на початку бізнес-плану;
основні розділи бізнес-плану, (перелік - в розділі 1.2. Логіка складання бізнес-плану та його структура);
додатки в кінці бізнес-плану;
примітки та посилання на джерела використаної інформації.
Титульний лист повинен містити повну назву проекту та фірми, адресу, телефони, інформацію про засновників, відомості щодо характеру і сфери бізнесу, фінансові потреби (вартість проекту), конфіденційність, дату, прізвища авторів бізнес-плану.
Резюме - це короткий огляд ділової пропозиції, її ключових важливих аспектів, здатної привернути увагу інвестора та спонукати його до подальшого ознайомлення з бізнес-планом. Це стисла версія бізнес-плану. Обсяг резюме повинен бути невеликим (1-2 сторінки). Якщо воно буде занадто детальне та велике за обсягом, то буде важко читати; якщо буде занадто стисле - не створить відповідної уяви про бізнес. Основні вимоги до резюме: бути стислим, простим, але в той час розкривати суть, уникати опису продукції, процесів; бути функціональним, зацікавити читача. Ключові аспекти резюме: опис концепції бізнесу, його можливостей, відомості про цільовий ринок, унікальні характеристики, конкурентні переваги, компетенція і професіоналізм керівника, основні передбачувані фінансові показники, загальна потреба у коштах, бажані джерела отримання, закінчується особистою оцінкою підприємця шансів на успіх. До написання резюме слід приступати тільки після закінчення розробки бізнес-плану.
З метою забезпечення простоти, лаконічності та чіткості всю детальну інформацію, допоміжні розрахунки, роз'яснення подаються у додатках. Там повинні бути лише ті документи, в яких зацікавлені потенційцні інвестори, кредитори та майбутні партнери.
Найчастіше в додатки включають:
" первинні матеріали аналізу;
" специфікацію продукції;
" рекламні матеріали;
" схему виробничих потоків;
" організаційну структуру;
" вимоги до персоналу;
" угоди оренди;
" гарантійні, рекомендаційні листи;
" договори про наміри;
" інші юридичні документи.
9. Висновки
Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно укладнюється чи навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану. Цей письмовий документ є не лише дійовим важелем управління фірмою (підприємницькою діяльністю), а й засобом необхідного зовнішнього фінансування для започаткування нового або розширення діючого бізнесу.

 
 

Цікаве

Загрузка...