WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

реалізації 50 100 150 200 250 300
Постійні витрати 26,10 17,50 34,98 34,51 34,05 33,59
Розрахункова валова маржа 7,95 15,90 23,84 31,79 39,74 47,69
Валова маржа 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
Валова маржа/Обсяг реалізації 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Знаючи темп росту прибутку по відношенню до росту об'ємів, можна спрогнозувати доцільний об'єм реалізації, прибутки, які можна одержувати при збільшенні обсягів, порівнювати і аналізувати свої можливості щодо розширення бізнесу.
Чимало нових підприємств спочатку працюють зі збитками. Однією з переваг підрахунків передпочаткових витрат та прогнозування показників грошового потоку на один, два або три роки діяльності нового підприємства є те, що підприємець має змогу визначити фінансові потреби початкової стадії бізнесу. На період, необхідний для досягнення бізнесом межі беззбитковості, підприємець повинен мати достатній запас грошей, щоб покрити всі передпочаткові витрати, а також ту частину місячних виробничих витрат, якінеможливо покрити, виходячи лише з місячного доходу.
6.4 . Аналіз фінансової доцільності
та оптимальні джерела фінансування
При прийнятті виважених фінансових рішень обов'язковою умовою є аналіз складених Вами "Прогнозу доходів і витрат" та "Прогнозу руху грошових коштів". Окремо взятий показник цих прогнозів дає лише загальну характеристику Вашої діяльності. Але якщо ці показники розглядати у співвідношенні один з одним, то можна отримати детальнішу картину ефективності майбутньої фінансової діяльності, а також відповідь на питання здатності виживання даного бізнесу.
Знаходячи співввідношення між окремими статтями прогнозів, початкового балансу ми отримуємо фінансові коефіцієнти. Далі необхідно провести аналіз цих коефіцієнтів, для чого необхідно:
o значення цих коефіцієнтів для створюваного бізнесу порівняти з нормативними, можливо допустимими або із значеннями цих коефіцієнтів для інших аналогічних підприємств, що досить добре почувають себе на ринку;
o простежити тенденцію змін деяких показників;
o проаналізувати, за рахунок яких факторів і як змінюються ці фінансові коефіцієнти.
Таких фінансових показників є дуже багато, тому виникає потреба визначити, які з них і в якому випадку доцільніше розраховувати та використовувати для аналізу. З цією метою слід визначити - хто і з якою метою вивчатиме бізнес-план та його фінансові документи. Ними можуть бути:
" кредитори - їх цікавитимуть питання, чи зможе Ваша фірма повернути боргові зобов'язання і на протязі якого часу, який доцільний або оптимальний графік повернення боргів, прийняття рішення щодо виділення кредиту, його суми та умов надання;
" інвестори - їх цікавитимуть питання швидкої та ефективної реалізації бізнес-ідеї, поточна та майбутня прибутковість бізнесу, можливість його розширення, якнайдовшого існування на ринку, прийняття рішення щодо участі в цьому бізнесі, вкладання в нього свого капіталу;
" сам підприємець - зможе оцінити, як буде розвиватись його власний бізнес, сильні та слабі сторони, ризики. Бізнес-план для нього - це план, у відповідності до якого слід реалізовувати та розвивати бізнес, здійснювати контроль отриманих результатів та здійснювати корективи на майбутнє.
У відповідності до цього всі фінансові коефіцієнти згруповані за сферами інтересів кредиторів, інвесторів та власників бізнесу.
Кредиторів цікавить коефіцієнт ліквідності. Ліквідність - це здатність фірми виконувати свої короткострокові зобов'язання, спроможність активів фірми перетворюватись в готівку, яка є абсолютно ліквідною та дозволяє покривати борги. Недостатня ліквідність робить неможливими сплату рахунків та збільшує потребу в додатковому фінансуванні. Кредиторів цікавлять коефіцієнти абсолютної, проміжної та загальної ліквідності.
Інвестори зацікавлені у показниках платоспроможності. Платоспроможність - це здатність фірми виконувати свої довгострокові зобов'язання. Основними з них є коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт співвідношення між позиченим та власним капіталом.
Підприємця цікавлять показники рентабельності. Вони характеризують здатність фірми отримувати прибуток на вкладений капітал. До них відносять рентабельність підприємства, активів, власного капіталу, продукції.
В таблиці показаний розрахунок основних фінансових коефіцієнтів, згрупованих за сферами інтересів кредиторів, інвесторів та власників:
Хто вивчає фінансові документи Фінансовий коефіцієнт Формула розрахунку
Кредитори Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Грошові кошти + Короткострокові фінансові вкладення) / Зобов'язання
Коефіцієнт проміжної ліквідності (Грошові кошти + Дебіторська заборгованість) / Зобов'язання
Коефіцієнт загальної ліквідності (Грошові кошти в будь-якій формі + Дебіторська заборгованість + Товарно-матеріальні запаси) / Зобов'язання
Інвестори Коефіцієнт заборгованості Зобов'язання / Активи (бажано, щоб не перевищував 50%)
Коефіцієнт співвідношення між позиченим і власним капіталом Позичений капітал / Власний капітал (бажано, щоб був на рівні 25%)
Власники Рентабельність підприємства Валовий прибуток / Обсяг продаж
Рентабельність активів Прибуток / Активи
Рентабельність власного капіталу Прибуток / Власний капітал
Рентабельність продукції Прибуток / Собівартість продукції
Ще одна складова частина фінансового плану - це визначення оптимальних джерел фінансування, необхідного для реалізації бізнес-ідеї. Значну частину капіталу надають засновники або вкладають власники - це внутрішні джерела фінансування. Але на практиці виникає потреба в більшості випадків і у використанні зовнішнього фінансування. Зовнішнє фінансування може здійснюватись в таких формах:
" позики банків, інвестиційних компаній;
" позики різних інвестиційних фондів та фондів розвитку;
" кошти спонсорів та зацікавлених осіб;
" кошти партнерів, друзів, родичів;
" товарні кредити, кредитування у формі лізингу.
Через те, що існує багато джерел фінансування, кожне з яких має свої переваги та недоліки. Можливі різні варіанти поєднання позичкового та пайового інвестування.
Таким чином стоїть завдання - вибрати таке поєднання, яке б забезпечувало досягнення мети. Критерієм вибору в цьому випадку будуть: найнижча ціна за кредит (ставка кредиту) та умови кредитування (термін, сума, графік сплати відсотків та кредиту).
7. Відображення підприємницького ризику
Підприємництво - це свідомо ризикова діяльність і будь-яке рішення в бізнесі пов'язане з повною або частковою невизначеністю. Прогнози збуту та фінансових документів, дослідження ринку споживачів та постачальників, рішення, які приймаються, базуються на інформації, яка зібрана і формується у зовнішньому середовищі та від Вас не залежить. Вона підвластна змінам, які швидко ідентифікувати і пристосуватись до них важко, тому виникає

 
 

Цікаве

Загрузка...