WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

Бізнес-план. Методика написання сучасного бізнес-плану - Курсова робота

плану є "Прогноз руху грошових коштів" або "План грошових надходжень і виплат". Цей документ відображає суму готівкових надходжень, які Ваш бізнес буде отримувати щомісячно, та необхідні фактичні витрати грошей, що будуть відбуватись на підприємстві. Цей прогноз використовують для ведення щомісячного обліку грошових потоків. План грошового потоку показує реальну кількість коштів, що буде на підприємстві на початок кожного наступного місяця.
Послідовність розробки "Плану грошових надходжень та виплат" наступна:
" Визначають готівкові кошти, що будуть в розпорядженні фірми на початок місяця розрахункового періоду (для подальших місяців ця сума являтиме собою готівкові кошти на кінець попереднього місяця);
" Розраховують загальну суму всіх передбачуваних грошових надходжень на фірму в поточному місяці;
" Розраховують загальну суму всіх обов'язкових платежів фірми протягом поточного місяця;
" Визначають чистий потік готівки за кожниймісяць, як різницю між загальною сумою надходжень і загальною сумою всіх платежів ( може бути плюсовий потік готівки або від'ємний);
" Розраховують суму залишку готівкових коштів на кінець кожного місяця (до готівкових коштів на початок кожного місяця додають додатній потік готівки або відраховують від'ємний потік готівки за відповідний місяць);
" Залишок грошових коштів на кінець даного місяця є сумою грошових коштів на початок наступного.
Форма "Плану грошових надходжень та виплат" (як приклад) може бути такою:
План руху коштів
на перший рік функціонування проекту
1 2 3 …
Наявність коштів на початок місяця 9 850 8 -326
Надходження коштів:
Виручка 3 000 4 290 5 145
Надходження позики 38 150
Разом 41 150 4 290 5 145
Видатки:
Закупівля обладнання 38 150
Першочергові витрати 9 850
Розхідні матеріали 100 100 100
Енерговитрати 150 180 200
Зарплата з нарахуваннями 900 900 900
Комунальні послуги 50 50 50
Канцтовари, пошта, телефон 150 150 150
Відрядження 600 300 300
Реклама 300 300 300
Модернізація, ТО 500 500
Єдиний податок 170 170 170
Виплата відсотків за кредит 572
Виплата позики 1 974 1 974
Разом видатків 50 992 4 624 4 644
Наявність коштів на кінець місяця 8 -326 176
Необхідно зауважити, що при прогнозуванні прибутковості бізнесу та грошових потоків бажано планові цифри доходів та витрат максимально наближати до реальності, але ні в якому випадку не переоцінювати можливості даного бізнесу, особливо для випадків, коли бізнес-план складається з метою одержання кредиту.
6.3. Аналіз рівня беззбитковості
Ще один засіб для здійснення фінансового контролю - це рівень (обсяг) беззбитковості. Прогноз прибутків та збитків показує, зможете Ви повернути кредит або вкладений Вами капітал, чи ні; буде бізнес прибутковим чи не варто на даний час і за даних умов розпочинати справу.
Прогноз грошових потоків дозволяє Вам оцінити наявність, надходження та використання грошових коштів, чи буде їх достатньо для ведення бізнесу. Але виникає ще одне досить важливе питання - які обсяги виробництва або які обсяги надання послуг Вам необхідно мати, щоб забезпечити собі рівень безбитковості, тобто аналіз беззбитковості допомагає Вам або Вашому менеджеру визначити точку, в якій доходи (всі валові надходження) від збуту точно дорівнюють загальним витратам і немає ні прибутків, ні збитків. Це дозволяє вивчити співвідношення між затратами, об'ємом продаж та прибутком. При започаткуванні бізнесу і при його функціонуванні важливо знати, на якому рівні слід знаходитись, щоб бути беззбитковим. Знаючи цю точку можна приймати відповідні управлінські рішення щодо встановлення об'ємів виробництва, рівня цін та витрат або приймати рішення щодо своїх можливостей відкриття бізнесу.
Методика розрахунку точки беззбитковості для виробництва і сфери послуг дещо відрізняються. Роглянемо методику розрахунку точки беззбитковості для виробничої фірми.
Як було відмічено в попередніх розділах, всі підприємства зазнають як постійних, так і змінних витрат. Сумарно ці два типи витрат потрібно підраховувати щомісяця. Знання точних сум цих витрат допоможе з'ясувати, який обсяг виробництва необхідний для того, щоб заробити достатньо коштів для покриття місячних виробничих витрат. Такий обсяг виробленої продукції або збуту відомий під назвою "обсяг беззбитковості".
З допомогою такого графіка визначають обсяг виробництва, при якому грошові надходження в повному обсязі використовуються для покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю підприємства, тобто прибуток в цій точці рівний нулю. На графіку чітко видно, що існує точка, в якій загальна сума повних витрат дорівнює загальній сумі виручки від реалізації продукції. Це і є точка безбитковості - це величина об'єму продаж, при якій підприємство буде в стані покрити всі свої витрати (постійні та змінні), не одержуючи прибутку.
Цей обсяг виробництва (зверніть увагу - тільки в натуральних одиницях) можна розрахувати також з допомогою формул:
Обсяг беззбитковості = Місячні постійні витрати / Граничний внесок на одиницю продукції
де:
Граничний внесок за одиницю продукції = Ціна одиниці продукції - Змінні витрати на одиницю продукції
Змінні витрати на одиницю продукції = Сукупні змінні витрати / Фізичний обсяг кінцевого продукту
Цей вираз дає можливість не тільки визначити при якому об'ємі і при якій фіксованій ціні фірма безбиткова, але й швидко реагувати на зміну цінової політики, розрахувати, яким повинен бути об'єм реалізації чи виробництва в натуральних одиницях, щоб залишитися "на плаву", бути беззбитковим. Крім цього, продажа кожної додаткової одиниці товару зверх рівня (точки) беззбитковості буде приносити фірмі прибуток. Цей момент можна використати при прийнятті рішень щодо об'ємів виробництва, а також при плануванні грошових надходжень та прибутків.
Наприклад:
100 200 300 400 500
Обсяг реалізації 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00
Загальні витрати 5 114,64 3 524,95 3 700,55 3 876,15 4 051,75
У випадку, коли підприємство або фірма займаються наданням широкого асортименту послуг, розрахунок рівня беззбитковості набуває зовсім іншого змісту. Він полягає в тому, щоб визначити, який обсяг реалізації повинно забезпечити собі підприємство, щоб бути беззбитковим. В цьому випадку розрахунок базується на визначенні "валової маржі" - різниці між валовим доходом підприємства та загальною сумою змінних (прямих) витрат. Сам рівень беззбитковості визначається у вартісних одиницях і розраховується з допомогою формули:
Q =ПВ / ВМ (в % до обсягу реалізації)
де:
ПВ - постійні (непрямі) витрати; ВМ - валова маржа.
Наприклад:
1міс 2міс 3міс 4міс 5міс 6міс
Обсяги

 
 

Цікаве

Загрузка...