WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Реформування колективних сільгосппідприємств - Реферат

Реформування колективних сільгосппідприємств - Реферат

сівозмін (або полів сівозмін). Перевага надається варіантом, за яких новоствореним підприємствам передаються повні або близькі до цього машинно-технологічні комплекси, а також інше споріднене майно;
- забезпечуються комплексністю реформування;
- підпорядкованість реформування інтересам після реструктуризаційного розвитку новостворених агро формувань;
- здійснення реформування на рівні, який включав би будь-які соціально-психологічні ускладнення;
- своєчасне внесення змін і доповнень, зумовлених конкретними умовами;
- покладання проведення реформування на осіб, здатних здійснювати її з дотриманням відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів і положень;
- узгодження роботи із реформування з місцевими органами влади.
7. СКЛАДОВІ РЕФОРМУВАННЯ
Реформування - це тривалий процес, найважливішими складовими вирішення якого є:
1) інвентаризація майна підприємства, всіх його активів та пасивів, при необхідності - переоцінка або уточнення вартості майна;
2) здійснення (завершення або уточнення) паювання майна визначення пайового фонду та індивідуальних майнових поїв членів підприємства;
3) видача майна в натурі у разі виходу осіб зі складу КСП;
4) паювання землі та видача державних актів на право приватної власності на землю;
5) створення передумов для формування нових економічно життєздатних приватних агро формувань;
6) розподіл майна і землі між новими господарюючими суб'єктами у разі поділу господарства та створення на його основі двох чи більше юридичних осіб;
7) розробка установчих документів підприємства, створених внаслідок реструктуризації КСП та реєстрація нових юридичних осіб;
8) проведення серед членів підприємства інформаційно-роз'яснювальної роботи з питань, що стосуються реструктуризації;
9) кадрово-управлінське забезпечення реструктуризації.
8. ІНІЦІЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ
Ініціаторами реформування можуть бути керівника (підприємств чи структурних підрозділів), колективи, неформальні групи працівників чи будь-хто із членів підприємства. Прихильники реструктуризації створюють ініціативну групу, яка вносить пропозицію про реформування на розгляд загальних зборів підприємства.
При відмові правління скликати загальні збори щ цього питання ініціативна група при згоді 20 і більше відсотків членів підприємства організовує проведення загальних зборів.
9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З РЕФОРМУВАННЯ
Залежно від ситуації, яка складається в підприємстві щодо вирішення питання про його реформування, для прийняття відповідного рішення може бути достатньо проведення одних зборів членів підприємства, а може виникнути потреба у проведенні додаткових зборів.
У разі сприятливих для реформування обставин на підприємстві і завчасного опрацювання необхідних нормативних документів доцільно вже на перших зборах розглянути такі питання:
- про реформування підприємства;
- про обрання комісії з питань реструктуризації;
- про затвердження програми реструктуризації;
- про створення комісії з питань інвентаризації та проведення інвентаризації майна, землі, всіх активів і пасивів;
- про затвердження положення про паювання майна;
- про паювання землі і видачу членам підприємства державних актів на право приватної власності на землю (замість сертифікатів на право на земельну частку (пай);
- про організацію інформаційно-роз'яснювальної роботи в підприємстві з питань його реформування.
Якщо ж ці та можливі інші питання до перших зборів підготовлені недостатньо доцільно обмежитись прийняттям відповідного рішення щодо них і затвердженням складу комісії з питань реформування, доручивши їй підготувати для розгляду на наступних зборах всі інші питання.
10. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
Комісія з питань реструктуризації є робочим органом загальних зборів членів підприємства по здійсненню в повному обсязі і на належному рівні реорганізаційного процесу. Вона обирається загальними зборами простою більшістю присутніх на них членів підприємства в кількості, визначеній зборами. Як свідчить досвід, до її складу доцільно включати 13-15, а при потребі - і більше осіб.
За рішенням зборів, комісію може очолювати керівник підприємства або інший її член. До складу комісії рекомендується включати керівників економічної і бухгалтерської служб підприємства, головних спеціалістів або керівників галузей. Окремих керівників середньо ланки, рядових працівників та представників від пенсіонерів.
Комісія затверджує функціональні обов'язки кожного її члена. В разі потреби вона, за погодженням із правлінням, наділяється правом залучати до роботи інших експертів та спеціалістів, які не є членами комісії. Повноваження комісії закінчуються після повного завершення роботи із реструктуризації.
Члени комісії працюють на громадських засадах, але в разі потреби окремі з них на час роботи в комісії можуть бути звільнені від виконання основних службових функцій з оплатою праці не нижче тієї, яку вони мали за виконувану за посадою роботу.
Комісія не має права вмішуватися в роботу голови чи правління щодо керівництва підприємством. У свою чергу голова і члени правління не мають права вмішуватися в роботу комісії. Вони зобов'язані лише забезпечувати її транспортом, папером, канцелярським приладдям. Для цього складається і затверджується загальними зборами кошторис на проведення реструктуризації.
Комісія виконує такі основні функції:
1) опрацьовує (уточнює) програму і схему реструктуризації;
2) уточнює і подає на затвердження загальним збором списки осіб, що мають право на земельні частки (паї) і майнові паї;
3) розробляє та подає на затвердження загальними зборами положення про паювання майна, методику розрахунку пайового фонду,індивідуальних майнових паїв та порядок виділення майна в натурі;
4) організовує інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань реструктуризації серед членів підприємства. При необхідності може створити при комісії групу з інформаційно-роз'яснювальної роботи;
5) бере участь у виборі організаційно-правових форм створюваних при реструктуризації агроформувань;
6) при створенні на базі реформованого підприємства двох і більше господарюючих суб'єктів спільно з правлінням підприємства виявляє засновників таких підприємств, здійснює попередній розподіл землі та майна між новими структурами відповідно до їх очікуваного розміру і готує відповідні матеріали для розгляду на загальних зборах членів підприємства;
7) бере участь у підготовці відповідних документів для передачі новоствореним підприємствам (господарюючим суб'єктам) належних їм майна і землі.
11. ПРОГРАМА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
Програма реструктуризації повинна включати вибір організаційно-правової форми підприємств, створюваних внаслідок реструктуризації та план пореформеного розвитку. Згідно з чинним законодавством підприємство може реструктуризуватися а в господарські товариства: акціонерні (відкритого і закритого типу), з обмеженою або повною відповідальністю, командитні; сільськогосподарські кооперативи; селянські (фермерські) господарства; приватно-орендні підприємства, індивідуальне підприємництво без створення юридичної особи.
Кожний член КСП має право вибрати будь-яку з наведених вище форм. При розробці програми реструктуризації підприємства та її практичному здійсненні важливо забезпечити:
1) узгодження позицій членів підприємства щодо забезпечення цілісності підприємства чи доцільності його поділу на кілька структур, їх кількості, розмірів, спеціалізації тощо;
2) вивчення питань, що стосуються організації використання прав на земельні і майнові паї: чисельності тих, хто передасть їх у користування новоствореним підприємствам, створить на їх основі селянські (фермерські) господарства, здасть в оренду тощо;
3) опрацювання варіантів кооперації новостворених підприємств;
4) вибір форм використання об'єктів виробничої інфраструктури, в яких зацікавлені всі новостворені підприємства або їх частина;
5) вирішення ряду питань соціального значення: працевлаштування у нових формування. Соціальна підтримка їх членів, передавання об'єктів соціальної сфери на баланс місцевої влади.

 
 

Цікаве

Загрузка...