WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Реформування колективних сільгосппідприємств - Реферат

Реформування колективних сільгосппідприємств - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Реформування колективних сільгосппідприємств
ПЛАН
1. Концептуальна основа реформування колективних сільськогос-подарських підприємств.
2. Соціально-економічна суть реформування.
3. Мета і завдання реформування.
4. Правова основа реформування.
5. Підстава для реформування.
6. Основні вимоги до реформування.
7. Складові реформування.
8. Ініціювання реформування.
9. Загальні збори з реформування.
10. Комісія з питань реструктуризації.
11. Програма реструктуризації.
1. КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.
Метою реформування колективних сільськогосподарських підприємств є зміна форм власності на майно і землю та створення на їх основі сільськогосподарських підприємств ринкового типу, де були б розмежовані трудові і майнові відносини (тобто чітко відділені володіння. Користування і розпорядження власністю) всі відносини членства (засновництва).
Членство в колективному сільськогосподарському підприємстві породжує право на засоби виробництва (майно) і на трудові відносини з підприємством. У реструктуризованих підприємствах власність на землю або права користування нею є юридично відокремленими від обробітку землі чи володіння і користування основними засобами виробництва організації, яка обробляє землю. Це забезпечує гнучкість у застосуванні робочої сили та можливість широкого доступу до капіталу.
В результаті реструктуризації КСП створюються такі господарюючі суб'єкти, як акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, приватні сільськогосподарські підприємства та селянські (фермерські господарства, організаційно-правова структура яких є важливою передумовою для досягнення сільськогосподарськими товаровиробниками успіху в умовах ринкової економіки.
В статутах сільськогосподарських акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю, засновниками яких є дві і більше осіб, чітко розділяються власність на землю і майно. Статутні фонди цих юридичних осіб формуються за рахунок майна засновників, тоді як земельні масиви орендуються у власників землі, в тому числі у фізичних осіб - засновників (акціонерів). Це надає гнучкості реформованому суб'єкту господарювання та полегшує проведення майбутніх ринкових організаційних та структурних змін.
Всі новостворені сільськогосподарські підприємства і селянські (фермерські) господарства орендують землю та неподільне сільськогосподарське майно у власників земельних та майнових масивів. Сформованих в результаті виходу членів КСП з господарства та виділення в натурі належних їм земельних і майнових паїв. За допомогою такої оренди зазначені формування зберігають комерційну життєздатність майна і землі, запобігаючи подрібненню їх на малі, нежиттєздатні, з точки зору товарного виробництва, сільськогосподарські суб'єкти господарювання.
2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ РЕФОРМУВАННЯ
Реформування підприємства - багатопланове поняття, яке передбачає комплекс взаємопов'язаних перетворень (організаційно-економічних, правових, технічних, соціальних тощо), спрямованих на зміну структури підприємства, форм власності на засоби виробництва, організаційно-правового механізму господарювання, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, підвищення ефективності виробництва.
На практиці намітилися, такі основні шляхи, реформування організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві:
1) реорганізація колгоспів і радгоспів у колективні сільськогосподарські підприємства з персоніфікацією власності на майно і землю;
2) реструктуризація колективних сільськогосподарських підприємств у господарські товариства та приватні підприємства;
3) реструктуризація колективних і державних підприємств у сільськогосподарські кооперативи;
4) формування приватно-орендних підприємств; тобто господарських товариств, приватних підприємств та селянських (фермерських) господарств, які діють на основі оренди майна і землі, отриманих членами реструктуризованих КСП в рахунок майнових і земельних паїв при виході з КСП.
Всі наведені варіанти застосовуються в Україні.
Призначення реформування полягає у формуванні на селі реальних, ефективно діючих власників і господарів, забезпеченні матеріального добробуту.
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ РЕФОРМУВАННЯ
Визначальним у реформуванні якомога повніше врахування і задоволення індивідуальних інтересів членів (працівників) підприємства незалежно від того, яку форму господарювання і який спосіб життя вони обирають, і забезпечення на цій основі їх інтересів. Відповідно до цього мета реформування полягає в:
1) гарантуванні членом підприємства вільного вибору найбільш прийнятної для кожного форми господарювання;
2) створенні передумов для розвитку сформованих у процесі реформування нових формувань, прийнятних для конкретних умов;
3) утвердженні приватної власності членів підприємств на землю та майно КСП та гарантуванні їм вільного розпорядження ними;
4) сприянні встановленню на селі різноукладності, підприємництва і конкуренції;
5) створенні в результаті реформування вільних (у межах чинного законодавства) у своїх діях власників і господарів;
6) формуванні на селі соціально-економічної і соціально-психологічної ситуації, яка б узгоджувалась з інтересами кожного селянина зокрема і сільськогосподарського підприємства в цілому.
4. ПРАВОВА ОСНОВА РЕФОРМУВАННЯ
Реформування ґрунтується на сукупності законодавчих і нормативно-правових актів та положень, що регулюють відносини власності і форми господарювання в сільському господарстві, а також організаційно-правові процедури та механізми реформування підприємств.
Визначальною серед них є Конституція України, насамперед у частині гарантування права власності на землю і непорушності права приватної власності.
Реформування здійснюється з дотримання вимог Законів України "Про власність", "Про форми власності на землю", "про підприємництво в Україні", "Про підприємництво", "Про господарські товариства", "Про колективне сільськогосподарське підприємництво", "Про селянське (фермерське) господарство", Постанов Верховної Ради України "Про земельну реформу", "Про оренду землі", "Про прискорення земельної реформи і приватизації землі", Земельного та Цивільного кодексів України, Указів Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва", "Про порядок паювання земель, передавання в колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям".
5. ПІДСТАВА ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ
Реформування здійснюється на основі рішення загальних зборів уповноважених КСП. Рішення про реформування набуває чинності за умови присутності на зборах не менше трьох четвертих членів КСП і якщо за нього проголосувало не менше трьох четвертих присутніх на зборах (якщо інше не передбачено статутом).
6. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФОРМУВАННЯ
Реформуванняздійснюється з дотриманням таких найважливіших вимог:
- добровільність участі членів підприємства у прийняття рішення про реформування, час його проведення, вибір форм реструктуризації і організаційно-правових форм нових формувань, організаційно-методичних засад реструктуризації тощо;
- підпорядкованість інтересам більшості членів підприємства з одночасним забезпеченням інтересів тих, хто має щодо реформування окрему думку, яка не збігається з інтересами більшості;
- повне і об'єктивне роз'яснення членам підприємства необхідності, мети і завдань реформування, її підпорядкованості індивідуальним інтересам кожного члена підприємства та колективу в цілому;
- врахування пропозицій членів підприємства щодо організації проведення реформування, організаційно-методичних механізмів її здійснення;
- вільний доступ членів підприємства до всіх без винятку матеріалів, що опрацьовуються в підприємстві, з питань його реформування;
- повне опрацювання внутрішньогосподарських нормативних документів для потреб реструктуризації;
- вибір прийнятного варіанта поділу землі і майна підприємства.
При цьому (по можливості) має бути забезпечене збереження цілісності майнових комплексів і

 
 

Цікаве