WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Характеристика інноваційного аспекту діяльності малого підприємництва - Реферат

Характеристика інноваційного аспекту діяльності малого підприємництва - Реферат

пересічний проект інноваційно орієнтованих фірм потребує інвестицій у розмірі 1-1,5 млн.$. Більше того, ці інвестиції є високоризиковими з огляду на малопередбачуваність перспектив розвитку проекту. Так, наприклад, за світовим досвідом, з загальної кількості інноваційних проектів, що були визнані експертами як перспективні і варті інвестування, лише кілька відсотків виявляються дійсно високоприбутковими.
Представники прошарку інноваційно орієнтованих малих фірм мають специфічні вимоги до якісних характеристик економічних ресурсів.
По-перше, реалізація інноваційних проектів, пов'язаних зі створенням якісно нової, не маючої аналогів продукції та просуванням її на ринку, а також залучення ресурсів у високоризикові проекти, вимагає залучення фахівців з інноваційного менеджменту, які володіють комплексом особливих управлінських підходів та навичок.
По-друге, особливі вимоги висуваються щодо рівня кваліфікації персоналу фірми, який має володіти широким спектром знань в сфері виникнення новації. Окрім того, дослідження доводять критичну важливість залучення до процесів комерціалізації новаторської ідеї її безпосереднього автора.
По-третє, успішний масовий розвиток фірм цього прошарку можливий лише за умов ефективно діючого динамічного ринку ризикових інвестицій, спроможного за допомогою експертно-аналітичного сегменту оцінювати перспективність потоку інноваційних проектів, проводити їх відбір та здійснювати підтримку на будь-якій стадії розвитку у відповідних обсягах (невеликий обсяг інвестицій - рання стадія розвитку проекту - бізнес-ангели, середній обсяг інвестицій - ранне розширення - венчурні фонди, великий обсяг інвестицій - зріла стадія інноваційного проекту - стратегічний партнер або синдикат венчурних фондів).
По-четверте, особливі вимоги висуваються щодо рівня розвитку організаційної та інформаційно-комунікативної інфраструктури, яка відіграє важливу роль у процесах подолання новоствореними фірмами так званої "доліни смерті", пошуку інвестицій та збуту продукції.
У випадку успішного розгортання інноваційної діяльності, фірми-представники цього прошарку залишаються вмежах сектору малого бізнесу нетривалий час (в середньому від одного до трьох років) на ранніх стадіях свого існування і лише за окремими кількісними показниками (кількість працівників, обсяги прибутків). При цьому якісні характеристики малих інноваційно орієнтованих фірм мають суттєві відмінності від типових ознак представників малого бізнесу. Це свідчить про особливе положення цього прошарку малого бізнесу і навіть створює підвалини для постановки питання про доцільність його виокремлення в особливий вид підприємницької діяльності.
З огляду на запропоновану класифікацію малих фірм за видом їх інноваційної активності, доцільним вважається розрізняти прошарки ситуативно інноваційно активного традиційного малого підприємництва; "рутинного", малоризикового з економічної точки зору кабінетно-дослідницького науково-технічного малого підприємництва; швидкозростаючого інноваційно орієнтованого малого підприємництва. Останній прошарок виник синхронно зі становленням інноваційних систем і є своєрідною вершиною еволюції малого підприємництва на сучасному етапі розвитку економічної системи. Його сутність найбільш повно відповідає змісту складної категорії "мале інноваційне підприємництво", адже цей прошарок протягом всього терміну свого функціонування в межах сектору малого підприємництва (категорія мале) цілеспрямовано зосереджує свою діяльність на новаторській діяльності (категорія інноваційне) з метою отримання прибутку на свій ризик (категорія підприємництво).
На противагу цьому, малі науково-дослідні фірми, у більшості випадків, є сателітами великого бізнесу, що мають особливі режими підключення до ресурсних потоків великих корпорацій і особливі умови збуту результатів інноваційної діяльності. Окрім того, на відміну від прошарків традиційних та інноваційно оріентованих малих фірм, прошарок науково-дослідних малих фірм не розглядає результат інноваційної діяльності як засіб підвищення власної конкурентоспроможності. Діяльність цього прошарку не є суто інновативною та підприємницькою, адже вона позбавлена того екстремального рівня ризику та зацікавленості у досягненні позитивного результату, що супроводжує діяльність інноваційно орієнтованого підприємництва. Проте, досвід свідчить, що прошарок науково-технічних фірм у ряді випадків є середовищем виникнення інноваційно-орієнтованих фірм.
Системних досліджень інноваційно активних прошарків малого підприємництва в Україні не проводилось, відомі лише окремі спроби тлумачити наявні дані офіційної статистики щодо тенденцій розвитку малого підприємництва та інноваційної діяльності. Тому, на жаль, специфіка стану, особливостей та напрямів розвитку прошарків цього сегменту вітчизняної економіки залишається білою плямою на карті наукового аналізу економічних процесів.
Література
1. Келле В. Государство в сфере инноваций // Свободная мысль - XXI. - 2002. - № 9. - С.43-55.
2. Дагаев А. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы развития в России // http://www.innovation.ru
3. Варналій З.С., Кузнецова І.С. Державна регуляторна політика у сфері малого підприємництва. - К.: Ін-т екон. прогнозув., 2002. - 104с.
4. Єгоров І.Ю, Войнович А.І., Красовська О.В. Малі та середні підприємства як невідємний елемент інноваційної моделі розвитку економіки України // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційна модель та стратегія економічного розвитку", К.: Інститут економічного прогнозування НАН України, 2002. - 158с. - С.48-50.
5. Варналий З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 277с.
6. Пашута М. Мале підприємництво та інновації як фактори зростання економіки // Економіст. - 2004. - №1. - С.50-55.

 
 

Цікаве

Загрузка...