WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Характеристика інноваційного аспекту діяльності малого підприємництва - Реферат

Характеристика інноваційного аспекту діяльності малого підприємництва - Реферат

стимулювання інноваційної діяльності, програм гарантування кредитів, технологій бізнес-інкубації інноваційних проектів малого підприємництва, розвитку мереж інформаційної та комунікативної інфраструктури тощо.
Ресурси щодо фінансування інноваційної діяльності традиційних малих фірм залучаються, як правило, з власних заощаджень, а також шляхом отримання кредитів банківських установ та з коштів державної підтримки, зокрема, програм з підтримки малого підприємництва та підтримки інноваційної діяльності.
Інноваційна діяльність традиційних малих фірм не є високоризиковою. Це пов'язано з тим, що, по-перше, реалізація інноваційних проектів традиційних малих фірм, зазвичай, не потребує значних капіталовкладень, по-друге, зміст проектів має імітаційний характер, по-третє, переважна більшість проектів мають за мету впровадження нерадикальної удосконалюючої процесної або продуктової інновації, по-четверте, результати інноваційних проектів у кожному конкретному випадку є досить добре передбачуваними. При цьому успішність інноваційної діяльності придифузії інновації обумовлена досвідом фірм-новаторів або у випадку реалізації власного дрібного винаходу обумовлюється здоровим глуздом та практичним досвідом підприємця.
Проте, характерна відсутність змістовної новаторської ідеї, що мала б широку перспективу розвитку, суттєво обмежує рівень прибутковості капіталовкладень в інноваційну діяльність прошарку традиційних малих фірм.
Інноваційна активність традиційних малих фірм значною мірою обумовлюється й інтенсивністю інноваційних процесів, що відбуваються в ринковому середовищі регіону.
Прошарок інноваційно активних традиційних малих фірм є найбільш численним, адже він в умовах розвиненої економічної системи містить в собі практично всіх малого підприємництва "старої економіки" за виключенням прошарку малих фірм, метою діяльності яких є виключно отримання коштів для виживання найбідніших верств населення (прошарок "мале підприємництво заради виживання"). До потенціалу прошарку традиційних ситуативно інноваційно активних малих фірм у першому наближенні можна віднести всі малі фірми традиційних сфер діяльності.
Другим прошарком є науково-дослідні малі фірми, які професійно займаються діяльністю в сфері досліджень та розробок на замовлення ринкових агентів або державних установ. До таких структур, зокрема, належать приватні науково-дослідні фірми, інститути, лабораторії, що діють на комерційній основі та відповідають законодавчо встановленим критеріям належності до сектору малого підприємництва. Переважна частина малих фірм цього прошарку працюють на замовлення великого бізнесу і є головним постачальником новаторських ідей для оновлення великого виробництва. Малі науково-дослідні фірми є, як правило, міцно вбудованими в інноваційні процеси, що протікають в економіці країни, регіону, кластеру, великого бізнесу.
Роль в інноваційному процесі цього прошарку малих фірм полягає в підготовці інформаційного підґрунтя для виникнення інноваційних ідей, теоретичній розробці концепції інновації, проведенні робіт з технічного вдосконалення інновації та виявлення її комерційного потенціалу. Проте, з огляду на специфіку професійного профілю прошарку, з внутрішньо фірмової точки зору, дослідницька робота є рутинною, буденною справою, а отже не носить дійсно новаторського характеру. Цей прошарок малих фірм є "ремесниками від інновацій".
Малі фірми цього прошарку висувають високі специфічні вимоги лише до якості основної складової трудових ресурсів (рівня кваліфікації наукових кадрів та технічного персоналу), що є безпосередніми продуцентами результатів досліджень, зокрема, новаторських ідей. Специфічні вимоги щодо послуг інноваційного менеджменту з боку цього прошарку фірм практично відсутні з огляду на те, що процеси організації виробництва, безпосереднього виробництва, просування інноваційних товарів та послуг відбувається поза їх межами.
Необхідні для ведення дослідницької діяльності фінансові ресурси авансуються замовниками або надаються з коштів програм державного замовлення або підтримки. Діяльність фірм цього прошарку також не є високоризиковою, а її успішність залежить, з одного боку, від рівня кваліфікації наукових кадрів, з іншого боку, - від складу клієнтури, який обумовлює авторитет фірми, який, в свою чергу, визначається знов-таки рівнем кваліфікації наукових кадрів малої науково-дослідної фірми.
Рівень інноваційної активності цього прошарку малих фірм визначається, в першу чергу, наявністю ефективної інноваційної системи, адже представники прошарку малих науково-технічних фірм створюються та функціонують як елементи інноваційних систем макро- та мезорівня і не спроможні до автономного існування поза межами зрілих інноваційних систем.
Третім прошарком є інноваційно орієнтовані малі фірми, тобто малі фірми, діяльність яких зосереджена на реалізації оригінальної, у більшості випадків власної новаторської ідеї. Інноваційна діяльність цього прошарку малих фірм полягає у самостійній розробці, комерціалізації і використанні новації. Інноваційна діяльність є єдиною стратегічною лінією інноваційно орієнтованих малих фірм, від успішності якої повністю залежать їх прибутковість, перспективи зростання і навіть сам факт їх існування.
Роль цього прошарку малих фірм в інноваційному процесі є виключно важливою в макроекономічному аспекті, адже вона полягає у винайденні радикальної інноваційної ідеї і здійсненні повного циклу її практичної реалізації, тобто:
" створення концепції інновації та дослідного зразка,
" організація виробництва та експериментальне виробництво,
" маркетингове випробування продукції та доопрацювання концепції інновації,
" розширення виробництва,
" відпрацювання механізмів просування інноваційної продукції тощо).
Інноваційна діяльність інноваційно орієнтованих фірм потребує відносно масштабних інвестицій. Так, в середньому

 
 

Цікаве

Загрузка...