WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Інноваційна діяльність промислових підприємств м.Києва - Реферат

Інноваційна діяльність промислових підприємств м.Києва - Реферат


Реферат на тему:
Інноваційна діяльність промислових підприємств м.Києва
Глобалізаційні процеси, які сьогодні спостерігаються в світі, мають подвійний вплив на економічний розвиток нашої країни. З одного боку, створюються умови для вільного перетоку капіталу, технологій та трудових ресурсів. З іншого загострюється конкуренція, вона приймає все більш жорсткі форми, виходить з міждержавного рівня на наднаціональний. Посилюється боротьба між окремими регіонами - потенційними конкурентами в різних країнах за ринки сировини, ринки збуту, за власну роль в економічних світових процесах. На тлі таких тенденцій надзвичайно важливою справою для України стає визначити своє місце у загальному розподілі праці. Потрібно сформувати власне стратегічне бачення майбутніх перспектив нашого входження у світовий економічний простір, визначити, ким ми хочемо бути - країною третього миру з відповідною спеціалізацією промислового та іншого виробництва чи розвиненою країною, ознакою якої є переважання наукоємних, високотехнологічних видів діяльності.
Таким чином, можна констатувати, що інноваційний вектор стає вирішальним для якісного перетворення України в потужну державу, для забезпечення її сталого розвитку, зменшення залежності від критичного імпорту, активізації експорту та істотного підвищення конкурентоспроможності. Економічна глобалізація вимагає формування та ефективної реалізації в Україні такої державної політики, що привела б в дію такі взаємозалежні техніко-технологічні, організаційно-економічні, управлінські, нормативно-правові фактори, які створюють передумови та стимулюють фундаментальні дослідження, більш швидке освоєння у виробництві науково-технічних досягнень, поєднання інвестицій з інноваціями.
В Україні існує надзвичайно високий науково-технічний, інтелектуальний потенціал, який формувався багато років. Але, на жаль, система управління цим потенціалом була пристосована до централізованих умов господарювання. Після переходу до ринкової економіки ця система була зруйнована, а новий ринковий інноваційний механізм управління нововведеннями так і не створений. Тому, з огляду на внутрішні та зовнішні чинники, зростає актуальність проблем, пов'язаних із формуванням ефективної інноваційної політики на всіх рівнях - державному, регіональному, місцевому.
В даній статті ми хотіли б зупинитися саме на регіональних аспектах інноваційної діяльності на прикладі промислових підприємств м.Києва, який був і залишається лідером цього процесу в Україні.
Промислова діяльність відіграє значну роль в економіці міста. Її питома вага у валовій доданій вартості складає більше 10%, серед зайнятих економічною діяльністю майже кожен шостий працює у промисловості.
Темпи зростання обсягів промислового виробництва у м.Києві склали 10,5% у порівнянні з попереднім роком, при цьому продуктивність праці зросла на 16,6%, що свідчить про позитивні процеси у даному секторі економіки.
Підвищення виробництва відбулося майже по всіх видах промислової діяльності. В обробній промисловості найвищі показники мають підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів; харчової промисловості; машинобудування; хімічної і нафтохімічної промисловості та металургії та обробленні металу.
За обсягами реалізованої продукції добувної і обробної промисловості Київ займає шосте місце серед 27 регіонів України. При цьому за виробництвом товарів широкого використання Київ лідирує, а за випуском інвестиційної продукції посідає друге місце після Донецької області. Тобто Київ орієнтується не на виробництво сировинної, а більш технологічної продукції.
У 2006р. відносно 2005 р. виробництво продукції зросло на підприємствах усіх районів: найбільше в Cвятошинському - на 21,3%; Голосіївському - на 19,8%; Деснянському - на 11,6%; Дарницькому - на 10,9%; Оболонському - на 10,7%.
Структура промислового виробництва у м.Києві представлена на рис.1
Рис.1 Промислове виробництво за окремими сферами у 2006 році, %
Як ми бачимо з рисунка, основну частку обсягів промислового виробництва складає харчова промисловість (22,8%). Зростання обсягів продукції харчової промисловості відбулося, в першу чергу, за рахунок такої продукції як пиво, тютюнові вироби, безалкогольні напої. Зросло також виробництво кондитерських виробів (тортів, тістечок, солодкого печива, шоколадних цукерок), маргарину, макаронних виробів.
На другому місці за обсягами виробництва знаходиться машинобудування, на підприємствах якого перевищення торішніх обсягів склало 13,3%. На підприємствах з виробництва машин і устаткування випуск продукції у 2006 р. зріс на 16,5%. У переліку продукції, виробництво якої збільшилось, машини для цукрового виробництва, друкарське устаткування, електроприлади для опалювання приміщень, електроконвектори тощо. Також зросло виробництво апаратури електричної високовольтної - на 53,8%, низьковольтної - на 6,7%, приладів напівпровідникових - на 14,8%, лічильників для рідин - у 4 р., лічильників електроенергії - в 1,3р., апаратури для автоматичного регулювання та керування - в 1,5 раза.
Трете місце у структурі промисловості Києва займає хімічна і нафтохімічна промисловість, обсяги якої у 2006р. у порівнянні з 2005 роком зросли на 11,3%, в тому числі по видах продукції: препарати лікарські на основі антибіотиків - на 8,8%, засоби миючі і для чищення - на 30,5%, шампуні - на 29,2%, засоби косметичні для догляду за шкірою - на 8,2%. В гумовій і пластмасовій промисловості більше, ніж торік, виготовлено плит, листів, плівок пластмасових, мішків і пакетів з полімерів етилену, блоків дверних і віконних з пластмаси та іншої продукції.
В цілому в обсязі реалізованої продукції добувної і обробної промисловості сировинна продукція складає 38,3%, інвестиційна - 21,5%, товари широкого вжитку та тривалого використання - 40,2%.
Впровадження на підприємствах м.Києва новітньої техніки та технології виробництва сприяє покращенню якості промислової продукції та підвищенню рівня її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Протягом січня-червня 2006 року промислові підприємства міста проводили активну інвестиційно-інноваційну політику, результатом якої є технічне переоснащення, модернізація, оптимізація існуючих виробничих потужностей та будівництво нових підприємств з випуску сучасної конкурентоспроможної продукції.
На реалізацію інноваційної діяльності у 2006 році найбільше коштів було витрачено підприємствами хімічної промисловості (51%) та машинобудування (36%).
Всього інноваційною діяльністю протягом січня-вересня 2006 року займались 165 київських підприємств, що складає 31,3% від загальної кількості промислових підприємств міста. Обсяги реалізованої інноваційної продукції за цей період дорівнювали 2708,3 млн.грн. або 15,8% до загального обсягу промислової продукції.
Найбільша кількість інноваційно активних підприємств спостерігалась у машинобудуванні (64), харчовій промисловості та переробленнісільськогосподарських продуктів (23) та хімічній і нафтохімічній промисловості (21).
Майже на кожному п'ятому підприємстві частка інноваційної продукції в обсязі промислової становила понад 50%, на кожному четвертому - 25-50%, на кожному сьомому - 10-25%, майже на кожному другому - до 10%.
В цілому в місті було впроваджено 53 нових технологічних процеси (з них 30 - маловідходні, ресурсозберігаючі). Кількість освоєних інноваційних видів продукції склала 437 одиниць, з них 88 видів машин, устаткування, приладів, апаратів тощо. Для створення та впровадження нової продукції та виробничих процесів підприємства придбали 76 нових технологій. При цьому, підприємствами хімічної та нафтохімічної промисловості придбано 44 нових технологій, підприємствами машинобудування - 16, целюлозно-паперової та поліграфічної промисловості - 9 технологій.
Протягом 2006 року найбільше нововведень здійснювали підприємства машинобудування (39,3% від загальної кількості підприємств галузі), харчової промисловості (37,1%), хімічної і нафтохімічної промисловості (35,0%), оброблення деревини та виробів з деревини (26,7%), металургії та оброблення металу (25,6%), легкої промисловості (22,9%).
Продовжувалась розробка і впровадження наукових проектів, спрямованих на вирішення проблем міського господарства. В рамках Програми наукового забезпечення розвитку міської інфраструктури на фінансування наукових робіт у 2006 році було виділено 29,4 млн.грн.
Важливим для Києва є також те, що у місті зосереджений вагомий науково-технічний потенціал. Протягом січня-вересня 2006 року 351 організація виконувала наукові та науково-технічні роботи. Внутрішні витрати на реалізацію цих робіт власними силами організацій склали 1332,8 млн.грн., з них 651,9 млн.грн. за рахунок Державного бюджету.

 
 

Цікаве