WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання - Реферат

Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання - Реферат

країнах, грає роль і галузева структура підприємства. Причому в одних галузях грає визначальну роль кількість зайнятих (обробляюча і добувна промисловість), а в інших величина обороту (будівництво, торгівля, послуги). Норми критеріїв різні для підприємств, працюючих в різних галузях економіки США.
У США малими вважаються підприємства, керовані незалежними власниками і що не займають домінуючого положення на товарних ринках.
Згідно з Указом Президента України "Про державну підтримку малого підприємництва" суб'єктами малого підприємництва є зареєстровані у вста-новленому порядку фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, а також юридичні особи - суб'єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середня облікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1000000 грн.
Основними економічними рисами малого підприємництва є:
відособленість (тобто господарювання на свій страх і ризик);
спеціалізація на якому-небудь виді діяльності;
реалізація вироблених товарів (послуг) через купівлю - продаж на ринку;
Можна сформулювати декілька груп стійких меж малого підприємництва, зумовлених:
1. Характером виробничого процесу:
" обмеженість масштабів засобів виробництва, що застосовуються і технологічних процесів;
" невелика номенклатура виробів, що випускаються, тобто вузька спеціалізація;
" спрощеность системи збуту.
2. Специфікою системи управління і керівництва:
" єдність права власності і безпосереднього управління підприємством;
" особливе значення ролі керівника в житті підприємства, його безпосередня включеність практично у всі функціональні області;
" компактність управлінської команди і багатофункціональності менеджерів;
" відсутність громіздких управлінських структур, простоту інформаційних зв'язків, неформальний характер планування і контролю;
" швидкість прийняття рішень.
3. Станом окремих компонентів (кадри, фінанси і т.д.):
" особливий, персоніфікований характер відносин між працівником і господарем;
" гнучкість, сприйнятливість до нововведень;
" невеликий масштаб фінансових ресурсів, що використовуються;
" низька капіталізація, що означає, що власники пускають на розширення основного капіталу лише малу частку прибутків;
" висока оборотність капіталу;
" істотний вплив на кадрову політику, прийняття стратегічних рішень, вибір правових форм і на інші параметри господарської діяльності сімейних і родинних зв'язків, що зумовлено правом успадкування.
4. Особливостями зовнішніх впливів:
" локальність ресурсних і збутових ринків;
" не формальність взаємовідносин з вузьким довкола постачальників і споживачів;
" положення "веденого" в системі коопераційних зв'язків з великими і середніми підприємствами;
" надчутливість до коливань економічної кон'юнктури, політичної обстановки, змінам законодавства;
" обмеженість джерел фінансування і хронічна недостача капіталів (якщо "гіганти" черпають необхідні ресурси головним чином через фондові біржі, то малі підприємства покладаються на обмежені кредити банків, власні заощадження, грошові кошти друзів, знайомих і родичів);
" велика міра залежності від системи підтримки малого підприємництва.
Мале підприємництво - цілком самостійна і найбільш типова форма організації економічного життя суспільства зі своїми відмітними особливостями, перевагами і недоліками, закономірностями розвитку. Функціонування на локальному ринку, швидке реагування на зміну кон'юнктури цього ринку, безпосередній зв'язок з споживачем, вузька спеціалізація на певному сегменті ринку товарів і послуг, можливість почати власна справа з відносно малим стартовим капіталом - всі ці межі малого підприємства є його достоїнствами, що підвищує стійкість на внутрішньому ринку, але при певних умовах стають недоліками, стримуючими його розвиток. З одного боку, швидке реагування малого підприємства на зміни умов функціонування робить його більш мобільним і що пристосовується, а з іншою - залежним від кон'юнктури ринку, динаміки зовнішніх соціально - економічних і політичних умов. Відносно невеликий капітал звужує рамки виробництва, обмежує можливість залучення додаткових ресурсів (науково-технічних, фінансових, виробничих, трудових і т.д.). Обмежені масштаби виробництва і невелика кількість зайнятих обумовлюють простоту і ефективність управління підприємством. Однак характерне для малого підприємства поєднання функцій власника і менеджера в особі господаря підприємства, встановлення особистих зв'язків з працівниками підприємства, неформальний стиль управління, знижуючи управлінські витрати, можуть привести - і часто приводять - до самоексплуатації і понаднормовим роботам. Нестійкість малого підприємства внаслідок обмеженості ресурсів набагато вище, ніж у великих і середніх підприємницьких структур.
На розвиток малого бізнесу найбільший вплив надають наступні чинники:
- розвиток коштів зв'язку;
- розширення сфери послуг, що базується на малих підприємствах;
- зменшення вартості і спрощення використання інформаційних систем;
- підвищився загальноосвітній рівень людей з одночасним накопиченням досвіду у великих компаніях;
- сприяння малими фірмами розв'язанню питання про безробіття;
- скорочення робочої зміни;
- велика конкурентоздатність за рахунок менших витрат, пов'язаних зі зниженням накладних витрат і меншими коливаннями заробітної плати.
Малі підприємства, звичайно ж, як з'являються, так і розпадаються з багатьох причин. Частка банкрутств підприємств малого бізнесу завжди вище, оскільки, йдучи на ризик, підприємець вирішує досить складну проблему конкурентоздатності продукції, що випускається. Починаючому підприємцеві на самому початку треба провести свою роботу при більш високих витратах, ніж підприємцеві вже існуючої фірми. Початкова вартість ставить фундаторів фірми в невигідне положення в порівнянні з діючою фірмою. У зв'язку з цим починаюча фірма завжди має більш високу собівартість продукції. Найбільш часті причини банкрутства малих підприємств це невдачі в сфері збуту продукції, а також недостатня компетентність і відсутність досвіду.
Але все ж, незважаючи ні на що, кількість фірм, що створюються перевершує число ліквідованих, що говорить про абсолютне збільшення числа підприємств малого і середнього бізнесу в економіці.
Але часто мале підприємство банкрутує не повністю, що досить важливо, а лише викупляється більш великоюфірмою.
У зв'язку з цим можна виділити три моделі розвитку малого бізнесу:
- повільне розширення ділової активності;
- швидкий розвиток малих підприємств і перетворення їх в середні, а потім у великі компанії;
- збереження масштабів діяльності на досягнутому рівні.
Для підприємництва все більш важливої стає швидка і гнучка адаптація внутрішньої і зовнішньої середи фірм до невизначеної господарської середи. Підприємці все більше усвідомлюють необхідність використати не тільки переваги спеціалізації, особливу атмосферу зацікавленості, але і можливості, які відкриваються при виробничій кооперації: економія на масштабах, спільні науково-дослідні розробки,

 
 

Цікаве

Загрузка...