WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Комерційна діяльність в оптовій торгівлі в умовах формування ринкової економіки - Курсова робота

Комерційна діяльність в оптовій торгівлі в умовах формування ринкової економіки - Курсова робота

організовуються переважно в універсальних магазинах великих міст для показу, продажу споживчих товарів.
Ярмарково-виставкова діяльність відіграє велику роль в економіках багатьох країн. Підтвердження тому є те, що, наприклад, в Німеччині "ви-ставки-ярмарки" розглядаються як окрема галузь економіки. В цій країні в ярмарках і виставках щорічно беруть участь близько 150 тисяч учасників із і8о країн. Такі заходи відвідують близько ю млн. відвідувачів.
Набувають важливості виставки і ярмарки в економіці України. Простежуються дві тенденції їх розвитку. Перша тенденція - це продовження проведення ярмарків за радянськими традиціями з використанням відпрацьованих попередніх комерційних контактів і технологій. Під це створюється певна нормативно-правова база. Однак ярмарки такого типу з кожним роком затухають, оскільки зазнають сучасного зарубіжного впливу, що викликано необхідністю дотримання єдиних міжнародних стандартів.
Друга тенденція проведення ярмарків виникла в Україні із запровадженням принципів ринкової економіки. Утворюється мережа фірм, організацій, які спеціалізується на проведенні ярмарків і виставок, що стає предметом їхнього бізнесу. Цей розвиток ярмарково-виставкової справи базується на зарубіжному досвіді, традиціях та правилах і зорієнтований на попит зацікавлених комерційних кіл.
Важливою складовою частиною оптового обороту, що здійснюється в процесі доведення знову виготовлених матеріальних цінностей із сфери матеріального виробництва до сфери споживання, є оборот біржової торгівлі - фізичний або сумовий вираз сукупності оборудок і операцій, що протікають в мережі спеціалізованих елементів інфраструктури товарного ринку - товарних бірж.
Біржова торгівля - це особлива форма ведення еквівалентного обміну матеріальними благами між суб'єктами інституціонального ринку (або за участю їх представників), що акумулюється в мережі специфічних елементів інфраструктури товарного ринку - в установах товарних та інших спеціалізованих бірж:.
Особливий характер біржової торгівлі проявляється у притаманних тільки їй рисах. По-перше, в ній здійснюється купівля-продаж (еквівалентний обмін) відносно великих партій товарів і сировини, що дозволяє відносити ці комерційні операції до операцій оптового характеру. Друга особливість біржової торгівлі полягає в тому, що в ній здійснюється купівля-продаж не тільки вже виготовленого товару (ринок реального товару), але й реалізація прав на товари, що будуть виготовлені в перспективі (ф'ючерсний ринок). Третя особливість біржової торгівлі визначається обов'язковим її здійсненням виключно в мережі товарних бірж - спеціалізованих інфраструктурних елементів ринку, - за межами бірж біржова торгівля здійснюватися не може.
З оптовим ринком найтісніше пов'язаний біржовий оборот реального товару - частина біржового обороту, що описується сукупністю укладених на товарних біржах оборудок щодо купівлі-продажу партій товарів і сировини у конкретний термін і за чітко визначеними цінами. Оборот реального товару у біржовій, як і у оптовій торгівлі може вимірюватися у натуральних одиницях або у вартісних показниках і є однією із складових частин сукупного обороту національного або світового товарного ринку.
Біржова торгівля як невід'ємний складовий елемент оптового ринку здійснює постійний активний вплив на характер і сукупні обсяги оптового обороту. Вона забезпечує економічну свободу комерсанта-посередника, вільного обирати час, місце і контрагента для обміну товарами або правами (зобов'язаннями) щодо такого. В той же час біржова торгівля сприяє прискоренню обертання матеріально-сировинних ресурсів, спрощуючи їх просування від виробника до споживача.
Як форма здійснення оптового продажу товарів у загальновідомих і доступних центрах - на біржах за єдиними заздалегідь регламентованими правилами, біржова торгівля вносить в оптовий ринок організаційне начало. Роль біржової торгівлі як організаційного фактора оптової торгівлі посилюється ретельним обліком кількісних і цінових параметрів кожної біржової оборудки. Облік і контроль за обсягом біржового обороту робить його організованим оптовим оборотом і лягає в основу біржових котувань цін, які набирають визначального характеру не тільки для оптового, але і для світового товарного ринку в цілому.
Біржова торгівля в цілому і її матеріально-технічна база -біржі, зокрема, виконують на оптовому ринку стабілізуючу роль. З одного боку, вони забезпечують дію механізму вільного ціноутворення, стаючи місцем концентрації попиту і пропозиції. У той же час біржі через систему заходів регулювання монополізму і запобігання несумлінній конкуренції, шляхом страхування цінового ризику мають на меті стабілізацію цін на основні види сировини і матеріалів, цінних паперів.
Важливого значення набуває також інтегруюча роль біржової торгівлі на оптовому ринку. В цьому аспекті біржі поєднують інтереси і запити широкого кола суб'єктів господарювання - виробників, посередників, виробничих і індивідуальних споживачів. Інтегруюча роль торгівлі на біржах не обмежується лише національними товарними ринками - біржова діяльність є явищем світового масштабу і передбачає тісне переплетення, взаємопроникнення і взаємо-доповнення національних і інтернаціональних учасників світового оптового ринку.
Багатоплановість ролей і широта функцій біржової торгівлі підкреслюють важливість цієї форми оптового продажу товарів для широкого кола суб'єктів господарювання у різних секторах економіки.
Значення біржової торгівлі проявляється у її помітному впливі на сферу виробництва, сферу обміну та сферу споживання.
Біржова торгівля є одним із основних каналів закупівлі сировини і матеріалів для промислових підприємств, оскільки саме в ній зосереджуються основні обсяги реалізації стратегічних видів ресурсів - енергоносіїв, металів, аграрної сировини. Саме тому біржі мають прямий вплив на формування основних видів цін і тарифів, які у підсумку впливають на собівартість і оптово-відпускні ціни промисловості. Могутнім, регулятором, сфери виробництва є також ринок цінних паперів, зосереджений в мережі фондових бірж:, що спеціалізуються на котуванні і реалізації облігацій, векселів, акцій, тобто беруть постійну участь у створенні сучасного фінансового інструментарію.
Система бірж має також ключове значення для сфери обміну товарів і послуг. Вона є місцем праці або об'єктом зацікавленості значного числа комерційних посередників - агентів, брокерів,дистриб'юторів, що діють як на інституціональному, так і на споживчому ринках. Для переважної більшості суб'єктів посередницької діяльності біржова діяльність має не лише вагоме практичне, але і інформативне значення: створювана на біржах інформація формує великий масив різнопланової комерційної інформації, що широко застосовується в аналітично-плановій роботі посередницьких фірм. Біржова торгівля помітно впливає на сферу споживання, забезпечуючи потреби виробничих споживачів і визначаючи основні параметри системи цін на споживчому (роздрібному) товарному ринку.

 
 

Цікаве

Загрузка...