WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Комерційна діяльність в оптовій торгівлі в умовах формування ринкової економіки - Курсова робота

Комерційна діяльність в оптовій торгівлі в умовах формування ринкової економіки - Курсова робота


Курсова робота на тему:
Комерційна діяльність в оптовій торгівлі в умовах формування ринкової економіки
ПЛАН
1. Сутність комерційної діяльності в оптовій торгівлі в умовах формування ринкової економіки.
2. Економічна характеристика оптового підприємства.
3. Використання матеріалів і вивчення попиту покупців в оперативній комерційній роботі.
4. Організація закупок товарів на оптових ярмарках та біржах і поза ними.
Висновок і пропозиції
Список використаної літератури та матеріалів.
1. Сутність комерційної діяльності в оптовій торгівлі в умовах формування ринкової економіки.
Комерційна діяльність виступає як спосіб реалізації комерційних відносин, які в умовах ринково-зорієнтованої економіки стають домінуючими.
Саме ці відносини покликані всебічно стимулювати виробництво, надати динамізму потребам, активізувати товарно-грошовий обмін. Тому комерційна діяльність виступає об'єктивно необхідною категорією ринкової економіки, причому надзвичайно складною за своїм характером і змістом.
Суть комерційної діяльності полягає в організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну, і управління цими процесами.
Отже, комерційна діяльність покликана забезпечити обмін товарів, послуг у грошовій формі. Причому забезпечити не лише момент обміну, а й усю стадію цієї відтворювальної фази. Ясно, що в такому випадку комерційна діяльність охоплює сукупність процесів і операцій, відповідно до завдань різних етапів фази обміну. Варто підкреслити, що йдеться про процеси й операції комерційні. Щодо стосується технологічного аспекту обміну, пов'язаного з матеріально-технічним аспектом товаропросування, то він належить до технологічної функції торгівлі, яка не охоплюється комерційною діяльністю.
Таким чином, в основі комерційної діяльності лежить організація комерційних процесів, операцій і управління ними.
Комерційний процес означає послідовне виконання операцій, що забезпечують організаційні, економічні, соціальні, правові аспекти товарно-грошового обміну.
Комерційний процес за своєю суттю є триєдиним актом:
- організаційним, у процесі якого здійснюється обмін товару, послуги на платіжні засоби;
- економічним, який зумовлює зміну форм вартості в процесі обміну і фіксує завершення процесу обміну;
- правовим, який регулює правила товарно-грошового обміну та зафіксовує перехід права власності на товар.
Зміст комерційного процесу залежить від того, який етап обміну він забезпечує і за якою схемою здійснюється обмін.
Комерційний процес дискретний, коли обмін здійснюється за схемою: постачальник (виробник) - посередник - оптова ланка - роздрібна торгівля - споживач. Це означає, що комерційний процес складається з відокремлених самостійних фрагментів.
Так, у схемі "постачальник - посередник" комерційний процес містить лише операції, пов'язані з формуванням господарських зв'язків. За варіанту "посередник - оптова ланка" комерційний процес ускладнюється і охоплює операції, які забезпечують оптову купівлю-продаж товарів.
Комерційний процес наскрізний, коли прямо взаємодіють постачальник (виробник) і кінцевий покупець (роздрібне підприємство). Тут комерційний процес містить усю сукупність операцій, пов'язаних з реалізацією обміну у формі купівлі-продажу.
Зміст комерційного процесу залежить також від характеру угоди. За одноразових зв'язків комерційний процес складається, по суті, з однієї операції: купівлі-продажу. Якщо зв'язки довготермінові, комерційний процес суттєво ускладнюється через додаткові операції - постачання, формування асортименту, маневрування ресурсами, перепродаж тощо.
Складовим компонентом комерційної діяльності є комерційна операція, яка являє собою сукупність прийомів і способів, спрямованих на забезпечення функціонування різних стадій системи товарно-грошового обміну.
З'ясувати всю різноманітність комерційних операцій складно, тому виникає необхідність їх систематизації за основними ознаками (табл. 1.).
Загалом можна виділити три класи операцій:
- основні, які безпосередньо забезпечують процес обміну і зміну вартості, а також перехід власності;
- особливі, що обумовлюють реалізацію окремих стадій систем товарно-грошового обміну;
- допоміжні, які обслуговують комерційні операції і комерційний процес у цілому.
Як видно з таблиці, провідною ознакою класифікації комерційних операцій є функція. Відповідно до функції можна виділити три типи комерційних операцій (купівлі-продажу, експортно-імпортні і товарообмінні), які безпосередньо пов'язані з обміном товарів, продукції, послуг.
Наступні два типи (торгово-посередницькі і орендні) використовують лише на окремих стадіях процесу обміну - під час встановлення зв'язків, тимчасового володіння товаром.
Таблиця 1.
Класифікація комерційних операцій
Ознаки класифікації Клас Тип Вид
Функція
Основні Купівлі-продажу Роздрібні
Дрібнооптові
Оптові
Експортно-імпортні Експорт
Імпорт
Реекспорт
Реімпорт
Товарообмінні Прямий товарообмін
Бартерні
Компенсаційні
Особливі Торгово-посередницькі Агентські
Консигнаційні
Брокерські
Аукціонні
Біржові
Орендні Оренда без викупу Лізингові
Допоміжні Супровідні Страхові
Митні
Фінансово-розрахункові Фрахтові
Забезпечувальні Транспортні
Експедиційні
Зберігання
Склад суб'єктів ринку
Внутрішні Локальні
Внутрішньо-регіональні
Міжрегіональні
Зовнішні Міжнародні
Характер об'єкта купівлі-продажу Споживчі товари Непродовольчі товари
Продовольчі товари
Лікарські товари
Товари виробничого призначення Сировина
Напівфабрикати
Засоби виробництва
Нерухомість
Предмети праці
Інтелектуальна власність Ліцензії
"Ноу-хау"
Патенти
Послуги Побутові
Сервісні
Інжиніринг
Консалтинг
Соціальні
Соціально-культурні
Супровідні і допоміжні операції сприяють реалізації основних і особливих операцій.
Залежно від складу суб'єктів ринку комерційні операції поділяються на внутрішні і зовнішні. Якщо одна сторона представлена зарубіжним контрагентом, то обмін, а відповідно і операція, визнається міжнародною. За участю вітчизняних контрагентів проводяться внутрішні операції. Значний вплив на характер і особливість комерційної операції має об'єкт купівлі-продажу. Так, комерційні операції з непродовольчими товарами, на відміну від операцій з продовольчими товарами, забезпечують декілька стадій процесу обміну. Для багатьох видів сировини характерні лише біржові операції, а для деяких видів інтелектуальної власності - аукціонні операції.
Значно ускладнюють зміст комерційних операцій послуги. Наприклад, інжиніринг, туризм, інформаційне забезпечення вимагають особливих організаційних методів, економічних важелів, правових інструментів.
Комерційні процеси і операції здійснюютьсялише за взаємодії суб'єктів ринку. На ринку товарів і послуг працює величезна кількість постачальників, посередників, оптових і роздрібних покупців. Вони

 
 

Цікаве

Загрузка...