WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оцінка ризиків в бізнес-планування - Реферат

Оцінка ризиків в бізнес-планування - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка ризиків в бізнес-планування
План
1. сутність та методи оцінки ризику
2. класифікація ризиків та способи їх попередження
Л-ра: 5, глава 4; 10, глава2; 12, глава 5.
1 всі інвестиції пов'язана з тим, що гроші потрібно передати комусь на певних умовах, для того, щоб у майбутньому отримати суму, що перевищує витрачену. Але як тільки гроші покинули гаманець (розрахунковий рахунок) інвестора - відразу ж виникає небезпека їх неповернення. Саме тому із словом "інвестиції" завжди присутнє слово "ризик"
Тобто інвестиції - це коли гроші дають сьогодні, а прибуток отримують завтра.
При цьому під ризиками слід розуміти ті випадки, коли позичальник спеціально (навмисне) не хоче повернути гроші.
При здійсненні бізнес-проектів виникає безліч випадків, коли їх дійсно неможливо повернути:
- закуплене обладнання виявилося некомплексним;
- немає попиту на вироблений товар.
Само собою зрозуміло, що інвестор неухильно хоче захистити себе від ризиків.
Під ризиком в б. п. розуміють можливу небезпеку втрати інвестованих коштів внаслідок специфічних явищ природи або тих чи інших видів діяльності людини.
Як економічна категорія ризик є подія, яка може відбутись або не відбутись. У випадку, якщо подія відбулась можливі три економічні результати : виграш, збиток або нульовий результат.
Ризиком можливо управляти, тобто застосовувати різні методи. Які дозволяють в певній мірі прогнозувати настання ризикової ситуації та приймати міри по зниженню втрат.
Щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно знати всі можливі наслідки будь-якої події та ймовірність настання самої події.
Ймовірність події може бути визначена об'єктивними та суб'єктивними методами.
Об'єктивний м-д заснований на розрахунку частоти, з якою може відбутись певна подія. Якщо є достатня кількість статистичних даних, то ймовірність будь-якої події можна розрахувати досить точно.
Наприклад якщо відомо, що в 200 і 3400 підпр.рівень рентабельності авансованого капіталу складає 25%, то ймовірність отримання такого рівня прибутковості на вашому підприємстві складає 0,5
Однак самий метод має і свої недоліки:
- зачасти достатню кількість інформації добути просто неможливо.
- Певна подія однакова за змістом та кількісними параметрами може бути викликаний різними факторами.
Суб'єктивний метод - визначення імовірності заснований на використанні суб'єктивних прогнозів стосовно імовірності.
Досить часто для даних цілей запропонують експертів, які дані проблеми можуть розглядати з точки зору впливу різних факторів. Однак, недоліком даного методу є те, що різні люди можуть встановлювати різні значення імовірності тої чи іншої події. Інвестори та ініціатори б.п. попадають в складне становище стосовно вибору.
Що стосується наслідків від будь-якої події, то чим мінливішими вони є, тим ризикованішими. Під мінливість ми розуміємо відхилення будь-якого від середньозваженого значення, що вимірюється статистичними показниками як розмах варіації, дисперсія та середньоквадратичне відхилення., - коефіцієнт.
Таким чином, можна зробити висновок, що ризик, тим більший,чим більша імовірність настання події та більша можливість наслідків від такої події.
Для успішності запровадження бізнес-плану досить важливо є розгляд ризиків, необхідно показати потенційному інвестору, що ініціатори проекту уявляють собі основні ризики проекту і мають розроблену програму по зниженню можливих втрат. Стверджувати, що в бізнес-проекту немає ризиків.
Способи - організації фінансові (страх.)
2. Класифікація ризиків та способи їх попередження.
Ефективність управління ризиками в значній мірі обумовлюється кваліфікованою їх класифікацією.
Під класифікацією ризиків слід розуміти розподіл ризиків на певні групи за способом виникнення.
Науково обґрунтована класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі, а також створює можливості для ефективного використання відповідних методів та прийомів управління ризиком.
В залежності від можливого результату (наслідку) ризики можна розділити на дві великі групи: чисті та спекулятивні.
Чисті ризики означають отримання негативного або цільового результату. До них відносять:
Природні (землетрус, пожежа, епідемія, повінь, тощо).
Екологічні (пов'язані з забрудненням навколишнього середовища).
Політичні (військові дії, революції, негативні зміни в податковому законодавстві).
Найкращим способом захисту від чистих ризиків є зовнішнє страхування.
Оскільки ймовірність настання таких часів як правило низька страх. поліс коштує порівняно недорого з можливими втратами.
Спекулятивні ризики можуть мати як позитивні так і негативні результати.
До даної групи ризиків відносять: комерційні та фінансові.
Комерційні ризики (? - ризики) являють собою небезпеку втрат майна в процесі виробничо - господарської діяльності.
В свою чергу вони підрозділяються на : майнові, виробничі, торгові, транспортні.
Ризики ліквідності - пов'язані із втратами при реалізації цінних паперів або інших товарів в зв'язку із зміною структури інвестиційного портфеля.
Стосуються інвестора.
Інвестиційні ризики поділяються на:
" процентні
" кредитні
" ризики прямих фінансових втрат
Процентні та кредитні ризики стосуються інвестора.
Інвестиційний ризик - пов'язаний із зміною % ставок, дивідендів по акціях, та інших цінних паперах.
Іншими словами, інвестор зачасту може отримати вищий доход, ніж по вже здійснених капіталовкладень, але не може звільнити у свій капітал, переданий на певних умовах.
Кредитний ризик - небезпека несплати позичальником основного боргу та відсотків по ньому.
Захист: договірні умови - кредитний договір.
Ризики прямих витрат:
" ризик банкрутства - небезпека втрати підприємств власного капіталу та нездатність його розрахуватись із взятими на себе зобов'язаннями.
Виникає тоді, коли недобросовісно чи не професійно оцінено привабливість бізнес-ідеї.
" селективний ризик - ризик, пов'язаний з неправильним формуванням портфельних інвестицій, тобто купівля цінних паперів менш доходних у порівнянні з іншими.
Найбільшими ризиками для даного проекту є:
В бізнес-плані краще самому впізнати всі ризики, ніж це зробитьінвестор.

 
 

Цікаве