WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Методика та методологія бізнес планування - Реферат

Методика та методологія бізнес планування - Реферат


Реферат на тему:
Методика та методологія бізнес планування
План
1 Суть, методи та методології планування
2 Структура та зміст основних розділів бізнес-плану
3 Процес бізнес-планування та його послідовність
1) бізнес-планування, як підкреслюють багато спеціалістів є не стільки чисто теоретичною, скільки переважно практичною дисципліною, яка виникла та розвивалась як результат господарської діяльності в умовах ринку.
2) Разом з тим бізнес-планування представляє собою арсенал сучасних методів та прийомів різноманітних наукових дисциплін стратегії та тактики реалізації попиту. Більше -того, можна сказати, що бізнес - планування - це є використання програмно - цільового планування.
Аналітико - прогностичні методи:
- лінійне програмування, дозволяє вибрати із цілого ряду альтернативних рішень найбільш оптимальне ( проект з найменшими витратами з найбільшим прибутком чи найкоротшим строком реалізації).
- Теорія зв'язку, розглядає механізм зворотного зв'язку дозволяє одержати сигнальну інформацію про процеси, що виходять за межі встановлених параметрів.
В бізнес - плануванні це дає можливість управляти товарними запасами, регулювати процесами виробництва та збуту і т. д..
- Метод теорії ймовірностей - допомагають приймати рішення, які зводяться до визначення ймовірності певних подій та вибору із можливих варіантів найбільш привабливий. В даному випадку мова йде про те вибрати бізнес - ідею А чи В, розширювати чи скорочувати виробництво і т. д..
- Метод мережевого планування - дає можливість регулювати послідовність і взаємозалежність окремих видів робіт або операцій в рамках будь - якої програми. Він дозволяє чітко фіксувати основні етапи роботи, визначати сторони їх виконання, розподіляти обов'язки серед персоналу та ін..
- Метод ділових ігор - допомагає вирішенню конкретних маркетингових ситуацій. Спрощені моделі поведінки конкурентів чи стратегії виходу на інші ринки.
Можуть "прогнозуватись" для знаходження оптимального рішення.
-РВА. Для комплексного вирішення завдань, пов'язаних з підвищенням якості продукції і одночасної економії матеріально-трудових ресурсів використовується метод функціонально-вартісного аналізу.
Наприклад: навіщо створювати витривалість товару, якщо він швидко морально старіє і виходить із вжитку. Тобто предметом дослідження РВА-аналізу є не тільки виробничий процес, але й вимоги ринку.
- Систему відомих або передбачуваних зв'язків між носіями можна описати за допомогою економіко-статистичних методів та моделювання.
Наприклад: дані методи дають можливість визначити перспективи розвитку ємності ринку, найбільш раціональні стратегії маркетингу, і т.п.
Метод експертних оцінок
Особливе місце в методичному арсеналі бізнес-планування займають методи експертних оцінок. Вони дозволяють досить швидко отримати відповідь про можливі варіанти розвитку тих чи інших подій, виявити слабкі та сильні сторони підприємства, отримати оцінку ефективності проекту. Серед них слід назвати методи "мозкової атаки", "адвокати диявола".
Процедура експертизи передбачає можливість генерувати ідеї або вишиковувати слабкі місця в проекті.
Основні вимоги до експертів:
- компетентність;
- професіоналізм;
- авторитетність;
- безпристрасність.
Активно використовуються в бізнес-плануванні методичні прийоми, запозичені в інших галузях знань: психології, соціології, екології, естетики, дизайну.
В даному аспекті особливе місце слід виділити соціології та психології, адже успіх будь-якої бізнес ідеї залежить в першу чергу від того, на скільки вона задовольняє потреби людей.
2. Структура та зміст основних розділів бізнес-плану.
Кожне підприємство складає бізнес-план по-своєму. Конкретні підходи до складання бізнес-плану змінюються в залежності від характеру бізнесу, мети проекту, вимог потенційних інвесторів.
Н-д: основні акцепти плану будуть інші в залежності від того, на що він спрямований: на одержання кредиту в комерційному банку, чи буде використаний керівництвом фірми на залучення нового акціонерного капіталу. В першому випадку головний акцепт плану повинен заключатися у своєчасності повернення кредиту, в другому - на довгостроковій прибутковості інвестованого капіталу.
Так чи інакше, незалежно від мети складання бізнес-плану, в усіх випадках є ключові питання, які повинні бути ____ в бізнес-плані. Їх можна звести в декілька блоків.
Стандартизована структура бізнес-плану.
1. титульний лист - назва БП, назва ініціаторів, тих хто розроблював план, призначення БП. Дуже важливо дати проекту коротку назву, яка потім може слугувати вивіскою підприємству. Коротка назва повинна відповідати роду занять, викликати позитивні емоції, що може значно впливати на успіх справи.
2. Резюме.
Резюме складається в самому кінці плану і відтворює його основний зміст та переваги. В резюме в скороченій формі відображається:
- основна мета плану;
- наявні засоби та можливості його здійснення;
- строк реалізації плану;
- джерела інвестування;
- сума необхідних залучених коштів;
- строк їх погашення;
висновки маркетингових досліджень, обгрунтування ефективності проекту.
3. Загальна характеристика підприємтсва
Повне найменування
Найменування за ЄДРПоУ
Номер і дата державної реєстрації підприємства
Назва органу, який здійснив державну реєстрацію
Підпорядкованість за СПОДУ
Вид діяльності
Форма

 
 

Цікаве