WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оцінка привабливості бізнес-ідеї, стратегія і тактика її реалізації - Реферат

Оцінка привабливості бізнес-ідеї, стратегія і тактика її реалізації - Реферат

,як правило, вказується рік вводу основних засобів та їх технічний стан, та природність для використання.
Оскільки вартість власної технології та власних основних засобів є внеском підприємства у спільну справу, досить актуальною є проблема оцінити їх ринкової вартості.
Більшість підприємств допускаються стандартної помилки пропонуючи інвестору в якості частки в проекті балансову вартість власних основних засобів. Даний шлях є хибним, оскільки балансова вартість не відображає реального стану речей, в наслідок пережитої в нашій країні гіперінфляції та декілька разового індексування основних засобів.
Балансова вартість ОВФ може бутизавищеною, тоді інвестор не прийме такого забезпечення власного кредиту. Якщо ж балансова вартість ОВФ є заниженою, тоді підприємство втрачатиме при розподілі прибутків.
Отже, в інтересах обох сторін мати ринкову оцінку власних основних засобів підприємства. Дану проблему можна вирішити шляхом експертної оцінки основних засобів. При цьому, слід враховувати, що рішення експертів в значній мірі можуть залежати від рівня прибутковості майбутнього бізнесу, географічного розташування підприємства, політики уряду, щодо галузі та ін. факторів.
Після цього робиться розрахунок вартості обладнання, яке необхідно залучити.
Таблиця
Перелік закупленого обладнання.
Для нового обладнання обирається спосіб амортизації: звичайна чи прискорена.
Прискорена амортизація тим вигідна для підприємства, що на початкових стадіях реалізації проекту зменшує прибутки підприємства, а значить і зменшує розміри податкових платежів з прибутку, що стимулює підприємства до інвестувань виробництво.
Розрахунок витрат виробництва проводиться у такій послідовності:
1) розрахунок вартості сировини та матеріалів;
2) заробітної плати
3) змінних накладних витрат
4) постійних витрат
Витрати виробництва за способом відображення у собівартості складаються із
- змінних прямих витрат;
- змінних накладних витрат;
- постійних витрат.
Розрахунок сировини та матеріалів по всіх видах діяльності здійснюється виходячи із прогнозованого місячного, квартального обсягу виробництва та нормативів витрат даних ресурсів на одиницю продукції.
Таблиця
Розрахунок вартості матеріальних ресурсів
Найменування мат. ресурсів Норма витрат на одиницю прод. Ціна одиниці ресурсу без ПДВ Вартість на одиницю продукції Обсяг випуску за місяць Витрати??????????
1 2 3 4 5 6
гр.2*гр.3 гр.5*гр.4
1. сировина і матеріали
2. покупні та комплектуючі вироби
3. паливо
4. енергія
Разом
Розрахунок витрат та заробітної плати проводиться виходячи із середньо нормативної чисельності працюючих та встановлених тарифних ставок та посадових окладів.
Розрахунок чисельності працівників робітничих професій проводиться за формулою.
Z розр. = Ti*N/Фн*(1- ?н/100)*Кв.н.;
Z - чисельність робітників і - тої професії;
Ті - трудомісткість і - тої операції;
N - обсяг вир-ва, тис. грн..;
Фн - нормативний фонд робочого часу одного працюючого;
?н - плановий відсоток невиходів на роботу( відпустка, хвороба, тощо);
К в.н.- коефіцієнт виконання норм виробітку.
зачасту таких розрахунків не приходиться робити, оскільки за паспотром обладнання вказується яка кількість яких професій повинне обслуговувати дане обладнання.
наприклад:
хлібзавод в с. Оженіно
1 зміна складається з 4 пекарів, 4 тістомісти, 2 нормовщиці, 1 кочегар.
потужність 2т. хліба за зміну.
чисельність обслуговуючого та адміністративно - управлінського персоналу розраховується на підставі норм штатної чисельності даних працівників, які розробляються на підприємстві.
таблиця
розрахунок потреб в персоналі та витрати на заробітну плату
назва категорій працюючих потреба, чоловік середня заробітна плата витрати на заробітну плату, тис.грн нарахування на заробітну плату, тис. грн
робітники основного виробництва
робітники основного виробництва
адмінперсонал та службовці
разом
До змінних накладних витрат можуть відноситись: транспортні, вантожо - розвантажувальні, складські витрати, а токож витрати на електроенергію т апаливо побто ті витрати на які неможливо встановити нормативи внатуральних вимірниках.
Такі витрати можна передбачити у вигляді нормативів у % до прямих витрат
Нормативи накладних витрат розраховуються на підставі даних бух. Обліку за попередні роки з коректуванням на очікувану зміну цін.
Наприклад:
Постійні витрати
Витрати на оренду приміщень розраховуються воходячи із вартості (1метра квадратного на місяць*орендовану площу);
Таблиця.
Поточні витрати на квартальну виробничу програму.
Статті витрат Сума витрат по кварталах, тис.грн.
1 2 3 4
1. матеріали, сировина, комплектуючі вироби
2. заробітна плата
3. нарахування на заробітну плату
4. паливо, енергія
5. транспорт, складські витрати
6. реклама
7. амортизація
8. % за кредит
9. іншівитрати
10. місцеві збори
Виробнича собівартість
Дані розрахунки робляться на весь період виконання проекту з розбивкою по місяцях або кварталах.
3. Основні техніко-економічні показники ефективності роботи підпирємства.
Метою даного підрозділу є визначення рівня прибутковості запланованого виробництва та оцінка ефективності використаня ОВФ та оборотних фондів.
Розрахунок прибутку та рівня рентабельності виробничих витрат розраховується на підставі вже відомих нам грошових надходжень та виробничих витрат.
Таблиця.
Розрахунок прибутку та рівня рентабельності виробництва.
Показники Сума, тис.грн.
1 2 3 4
1. Виручка від реалізації
2. ПДВ
3. Дохід з обороту (1-2)
4. Виробнича собівартість
5. Прибуток (3-4)
6. Податок на прибуток
7. Прибуток до розподілу
8. Чистий прибуток
Рівень рентабельності виробничих витрат.(5:4).
Особливо критично показники рентабельності виробничих витрат оцінюються при умові повної завантаженості потужностей підприємства , оскільки в даному випадку резерви зменшення постійних витрат на одиницю продукції як правило вичерпні. Якщо в даному випадку прибутковість низька, то необхідно повертатись назад до аналізу технології і постачальників ресурсі.
Тут же бажано провести показники ефективності використання основних і оборотних фондів.
1. Фондовіддача = виручка від реалізації / ОВР
2. Фондоємність = ОВР/ Виручка від реалізації
3. Індекс оборотності ТМЦ= собівартість / середньо нормативні залишки оборотних коштів.
Тривалість одного обороту в днях = 365/N
Середньо нормативні залишки оборотних засобів - Mn=M/Dp*Dn
Mn - нормативні залишки оборотних засобів
M -

 
 

Цікаве

Загрузка...