WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємницька діяльність в Україні - Реферат

Підприємницька діяльність в Україні - Реферат

передбачені законодавством для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта.
До них належать:
- рішення власника(власників) майна або уповноваженого ним органу простворення юридичної особи;
- статут, якщо відповідно до законодавства, це необхідно для створюваної організаційно-правової Фоми суб'єкта підприємницької діяльності.
2. реєстраційну картку встановленого зразка, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію;
3. документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
4. документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом.
Місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи на дату державної реєстрації може бути місцезнаходження (місце проживання) одного із засновників.
Якщо засновникам (одним із засновників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, державна реєстрація її підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію.
Іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження(витяг із торгівельного банківського або судового реєстру). Цей документ повинен бути засвідчений згідно із законодоавством країни його видачі, перекладений кураїнською мовою та легалізований у консульській установі України.
У разі коли власником (власниками) суб'єкта підприємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), її (їх) підпис на установчих документах засвідчується нотаріусом. Установчі документи подаються до органу державної реєстрації у трьох примірниках (з них два-оригінали), оформлених у встановленому порядку.
Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несе власник (власники)або уповноважені ним органи, які подають документи для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.
Фізична особа (заявник), яка має намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подає до органу державної реєстрації:
а) реєстраційну картку, яка є одночасно заявою про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності,
б) дві фотокартки,
в) довідку чи її копію, про включення до Державного реєстру фізичних осоіб- платників податків та інших обов'якових платежів,
г) документ, що підтверджує внесення плати за Державну реєстрацію.
Вона також повинна мати документ, що освідчує особу.державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідетифікаційним кодомюридичної особи, який надається органу Державної реєстрації органом державної статистики, або з ідетифікаційним номером фізичної особи- платника податків та інших платежів.
Безпосередньо орган державної реєстрації подає у п'ятиденний термін з дня державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності:
- до органу державної статистики - копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію,
- до органу державної податкової служби- копію реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію,
- до рганів Пенсійного фонду- інформаційне повідомлення,
- до органів Соціального страхування - інформаційне повідомлення .
Крім цього, у п'ятиденний термін по закінченні календавного місяця, він подає до органу Державної статистики відомості про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб.
Підставою для взяття суб'єкта підприємницької діяльності на облік в органах державної податкової служби є копія реєстраційної картки, свідоцтво про державну реєстрацію та копію установчих докментів(для юридичної особи).
Для одержання дозволу на виготовлення печаток і штампів суб'єкт підприємницької діяльності(або уповноважена ним особа) подає відповудному органу внутрішніх спарв копію свідоцтва про державну реєстрацію, два примірника зарзків печаток і штампів, які затверждуються власником, і додаткового погодження не потребують. А також документ, що підтверждення внесення плати за видачу дозволу та виготовлення печаток та штапмів. Зміни(доповнення)в установчих документах суб'єкта підприємницької діяльності підлягають державній реєстрації у п'ятиденний термін з дня надходження відповідної інформації до органу державної реєстрації за наявності документа, що підтверджує внесення плати за державну реєстрацію змін до установчих документів.
Положення регламентовано скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Воно здійснюється органом державної реєстрації шляхом виключення його з Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності.
Визначено два види підстав скасування державної реєстрації:
- за заявою власника(власників), якщо ідеться про юридичну особу і за заявою підприємця-громадянани,
- на підставі рішення арбітражного суду.
Рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності суд може прийняти у разі:
- визнання не дійсники або такими, що суперечать законодавству устаночих документів;
- Провадження діяльності, що суперчить установчим документам та законодавству;
- Несвоєчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви організаційної форми, форми власності та місце знаходження;
- Визнання суб'єкта підприємницької діяльності банкрутом(у випадках передбачених законодавством);
Процедура скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи включає проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації суб'єкта і подання до органу державної реєстрації таких документів:
- заяви(рішення власника)або уповноваженого ними органу чи рішення арбітражного суду у випадках, передбачених законодавством;
- акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом затвердженного органом, що призначив ліквідаційну комісію;
- довідки аудитора, якщо це необхідно відповідно до вимог законодавства для перевірки достовірності ліквідаційного балансу;
- довідки установ банків про закриття рахунків;
- довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;
- підтвердження про опублікування у друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- довідки архіву про прийняття докуменів які підлягають довгостроковому зберіганню;
- довідки органу внутрішніх справ про прийнятття печаток і штампів;
- оригіналів установчих документів(стату, установчий договір);
- свідоцтво про державну реєстрацію.
Для скасуваня державноїреєстрації підприємство-громадянина необхідна наявність таких документів:
- особової заяви підприємця-громадянина або рішення суду у випадках, передбачених законодавством;
- довідки органу державної податкової служби про зняття з обліку;
- довідки установ банків про закриття рахунків;
- довідки органів внутрішніх спар про здачу печаток та штампів;
- ригінали свідоцтва про державну реєстрацію.

 
 

Цікаве

Загрузка...