WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Ліцензування на автортранспорті - Курсова робота

Ліцензування на автортранспорті - Курсова робота

провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.
У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.
Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування і з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб. Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу.
Відомості, які містить ліцензія
На території України органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України.
Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.
У ліцензії зазначаються:
найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 цього Закону (в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
строк дії ліцензії;
посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
дата видачі ліцензії;
наявність додатка (із зазначенням кількості сторінок).
Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.
РОЗДІЛ II
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
У Ліцензійних умовах зазначено кваліфікаційні, організаційні, технологічні, технічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видівгосподарської діяльності", "Про транспорт", "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт", а такожпостанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1548 "Про внесення змін до переліку органів ліцензування та переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні, технічні, організаційні та інші вимоги до провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.
Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, незалежно від їх організаційно-правовоїформи та форми власності, які надають послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі і отримали ліцензію нацей вид господарської діяльності.
У Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:
перевізник - особа, яка надає послуги з перевезення пасажира чи (та) вантажу автомобільним транспортом загального користування;
автомобільний транспортний засіб - дорожній транспортний засіб, за допомогою якого здійснюється перевезенняпасажирів (в тому числі на таксі) і вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих функцій;
таксі - спеціальний легковий автомобіль, обладнаний таксометром і призначений для перевезення пасажирів та їх багажу в індивідуальному порядку;
легковий автомобіль - пасажирський автомобільний транспортний засіб з числом місць для сидіння не більше дев'яти з місцем водія включно;
водій - особа, яка керує автомобільним транспортним засобом і має відповідне посвідчення; послуги з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі - здійснення зареєстрованою в установленому законодавством порядку юридичною, а також фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності згідно з договором про переміщення людей та їх багажу за допомогою таксі;
внутрішні перевезення пасажирів та їх багажу на таксі - переміщення людей та їх багажу за допомогою таксі вмежах території України;
Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг з перевезення пасажирів таїх багажу на таксі, здійснює Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс).
Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.
Умежах цього виду діяльності здійснюються такі види робіт:
надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів та їх багажу на таксі;
надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та їх багажу на таксі.
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі є документом, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення зазначеного видудіяльності або окремих видів послуг, визначених у Ліцензійних умовах.
На кожен автомобільний транспортний

 
 

Цікаве

Загрузка...