WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Малий бізнес в Україні – теоретичні аспекти, перспективи, аналіз розвитку - Курсова робота

Малий бізнес в Україні – теоретичні аспекти, перспективи, аналіз розвитку - Курсова робота

збитковими. Таким чином, порівняння показників прибутковості та розвитку виробництва в малому підприємництві виявляє суперечливу ситуацію, що свідчить про тенденцію до послаблення його зв'язків з загальним станом народного господарства. Таке становище, на наш погляд, лише почасти зумовлене галузевою специфікою. Більшою мірою воно викликане недосконалістю чи відсутністю галузевої інфраструктури, а також відсутністю галузевої координації малого підприємництва, яку в країнах Європи беруть на себе об'єднання підприємців.
За підсумками 2001 року частка МП, зайнятих у сфері оптової та роздрібної торгівлі, зросла до 48,1 % від загальної кількості МП,операціями з нерухомістю - до 12,7 %. Позитивним виявилося збільшення частки підприємств в промисловості до 16,5 % та в будівництві - до 8,8 %.
Таблиця 4
Галузева структура малих підприємств України у 2000 році, %
Галузі економіки Кількість Випуск продукції Прибуток
Всього по економіці,
у тому числі: 100,0 100,0 100,0
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 3,6 5,8 -2,7
Промисловість 15,8 26,9 -6,7
Будівництво 8,4 14,5 5,8
Оптова та роздрібна торгівля 46,4 24,1 73,9
Готелі та ресторани 3,5 3,0 -0,2
Транспорт 3,9 7,1 3,6
Операції з нерухомістю 12,1 13,1 22,1
Колективні та особисті послуги 3,4 2,4 0,1
Таблиця 5
Частка продукції малих підприємств у промисловому виробництві за галузями, %
Галузі промисловості 1998 1999 2000
Вся промисловість 4,5 5,1 3,3
Добувна 0,4 0,5 0,3
Обробна 6,6 7,2 4,4
Харчова та перероблення с/г продуктів 6,6 6,8 3,8
Легка, у тому числі: 16,0 20,5 9,7
Текстильна та пошиття одягу 12,2 15,0 11,2
Виробництво шкіри та шкіряного взуття 26,3 30,5 6,6
Виробництво деревини та виробів з деревини 29,8 21,5 22,3
Целюлозно-паперова; видавнича справа 30,6 24,7 20,0
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 3,9 4,2 0,4
Хімічна та нафтохімічна, у тому числі: 5,4 6,6 4,7
Виробництво хімічне 4,4 4,7 3,1
Гумових та пластмасових виробів 8,3 14,6 10,6
Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів 4,6 5,8 5,1
Металургія та оброблення металу 1,4 1,8 1,0
Машинобудування, у тому числі: 8,4 9,4 6,7
Виробництво машин та устаткування 6,3 7,0 6,4
Електричного та електронного устаткування 18,7 19,9 11,2
Транспортного устаткування 3,7 3,5 2,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та води 0,4 1,3 0,5
У 1998-2000 рр. спостерігалася загрозлива тенденція до зниження частки МП у промисловому виробництві за видами економічної діяльності. Так, дані таблиці 5 свідчать, що у 2000 році не було практично жодної галузі промислового виробництва, де частка МП не зменшилася б порівняно з попереднім періодом.
Відчутно зменшилася частка МП у таких економічно та соціально важливих галузях, як харчова та переробка сільгосппродуктів, легка, виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова, видавнича справа, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, електричного та електронного устаткування. Частка в підгалузі виробництва шкіри та шкіряного взуття зменшилася в кілька разів. Те, що вказані процеси відбуваються саме у початковий період відновлення економічного зростання, свідчить, що між великим та малим бізнесом в Україні не вдалося налагодити належного зв'язку, що може стати перепоною для подальшого зростання виробництва.
Таблиця 6
Динаміка зайнятих на МП в Україні у 1991-2001 рр.
Показники 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Середньорічна кількість працюючих на МП, тис. 1192,4 1178,1 1395,5 1559
1677,5 1709 1715,7
Відсотків до попереднього року х 104,7 118,5 111,8 107,5 101,9 100,3
У розрахунку на одне підприємство, осіб 25 12 10 9 9 8 7
Відсотків до кількості працездатного населення 4,1 4,1 4,9 5,5 5,9 6,0
За підсумками 9 місяців 2001 року із загальної кількості працюючих на МП близько 36,6 % було зайнято в оптовій та роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними засобами, наданні послуг з ремонту, що може бути пояснено динамічністю розвитку сфери послуг та торгівлі. Питома вага зайнятих у сфері здійснення операцій з нерухомістю, здавання в найм, надання послуг юридичним особам також досить висока та складає близько 11,2 % від загальної чисельності працівників, зайнятих на МП.
Таблиця 7
Зайнятість на українських МП за основними видами економічної діяльності за 9 місяців 2003 року
Види діяльності Чисельність зайнятих
Млн чоловік % до загальної чисельності
Всього по економіці
з неї 1683,2 100
Промисловість 377,0 22,4
Будівництво 205,4 12,2
Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги ремонту 616,05 36,6
Готелі та ресторани 72,4 4,3
Транспорт 75,7 4,5
Операції з нерухомістю, здавання під найм, послуги юридичним особам 188,5 11,2
Колективні, громадські та особисті послуги 84,2 5,0
Інші 64,0 3,8
В структурі зайнятих питома вага працюючих на МП, створених в промисловості, складає 22,4 %. Значною залишається частка зайнятих на підприємствах, орієнтованих на надання послуг в будівництві (12,2 %). Причому збільшення чисельності зайнятих цим видом економічної діяльності призводить до посилення конкуренції між працівниками, зайнятими в цій сфері.
Таблиця 8
Чисельність працівників малих промислових підприємств за галузями в 2003 році
Галузі Середньорічна чисельність працівників, тис. осіб Частка, %
Промисловість, у тому числі: 362,9 100,0
Добувна 4,9 1,4
Обробна, з неї: 346 95,3
Харчова промисловість та переробка 77 21,2
Легка промисловість, у тому числі: 40 11,0
Текстильна промисловість та пошиття одягу 33,5 9,2
Виробництво шкіри та шкіряного взуття 6,5 1,8
Виробництво деревини та виробів 27,5 7,6
Целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа 41,8 11,5
Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки 0,6 0,2
Хімічна та нафтохімічна промисловість, у тому числі: 19,9 5,5
Хімічне виробництво 9,4 2,6
Виробництво гумових та пластмасових виробів 10,5 2,9
Виробництво інших неметалевих виробів 22,7 6,3
Металургія та оброблення металу 21,7 6,0
Машинобудування, в тому числі: 72,7 20,0
Виробництво машин та устаткування 35,1 9,7
Виробництво електричного та електронного устаткування 29,4 8,1
Виробництво транспортного устаткування 8,2 2,3
Виробництво та розподілення електроенергії, газу, тепла та води 12 3,3
Співставлення темпів зростання кількості МП та чисельності зайнятих на них в галузевому і регіональному розрізах виявляє збереження тенденції до зменшення середньої кількості працюючих на одному підприємстві. Так, за 9 місяців 2001 року кількість МП зросла на 10 тис., а кількість зайнятих на них - зменшилася на 26 тис. осіб. Одна з імовірних причин такої ситуації, на думку експертів -

 
 

Цікаве

Загрузка...