WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Малий бізнес в Україні – теоретичні аспекти, перспективи, аналіз розвитку - Курсова робота

Малий бізнес в Україні – теоретичні аспекти, перспективи, аналіз розвитку - Курсова робота

підприємництва за формами власності після 1996 року практично законсервувалася. Мають місце лише незначні її коливання. Звертає на себе увагу досить повільне зростання частки приватної форми власності, хоча вважається, що в цій сфері вона є найбільш оптимальною. Її частка становить менше третини МП. Серед малих промислових підприємств частка приватної форми власності є ще меншою, ніж в цілому по МП і становила у 2000 році 20 %. За юридичною формою малі промислові підприємства колективної власності у 2000 році поділялися на: кооперативи - 2,3%, акціонерні товариства - 8,6 %, колективні підприємства - 11,3 %, товариства з обмеженою відповідальністю - 65,0 %.
Таблиця 3
Регіональна структура МП в Україні у 2004 році за кількістю підприємств, середньосписковою чисельністю зайнятих та обсягами виробленої продукції
Регіони Кількість
підприємств Чисельність Обсяги продукції
Одиниць Частка, % Тис. осіб Частка, % Млн грн. Частка, %
Україна 217930 100,00 1709,8 100,00 19432,7 100,00
АР Крим 9183 4,21 65,5 3,83 708,1 3,64
Вінницька 5221 2,40 52 3,04 418,8 2,16
Волинська 3468 1,59 32,7 1,91 248,9 1,28
Дніпропетровська 13494 6,19 107,9 6,31 1227,8 6,32
Донецька 24807 11,38 149,9 8,77 1704,5 8,77
Житомирська 5181 2,38 43,6 2,55 319,3 1,64
Закарпатська 5843 2,68 41,7 2,44 356,8 1,84
Запорізька 7972 3,66 65,5 3,83 866,5 4,46
Івано-Франківська 6146 2,82 47,7 2,79 372,7 1,92
Київська 5978 2,74 60,7 3,55 692,6 3,56
Кіровоградська 4369 2,00 34,5 2,02 282,7 1,45
Луганська 8764 4,02 68,9 4,03 593,5 3,05
Львівська 13612 6,25 124,3 7,27 1055 5,43
Миколаївська 6843 3,14 47,7 2,79 482,7 2,48
Одеська 9591 4,40 86,9 5,08 1081,6 5,57
Полтавська 6128 2,81 55,8 3,26 537 2,76
Рівненська 3650 1,67 37,2 2,18 272,8 1,40
Сумська 4944 2,27 44,5 2,60 408,8 2,10
Тернопільська 3030 1,39 31,1 1,82 241,4 1,24
Харківська 13392 6,15 111,3 6,51 1251,9 6,44
Херсонська 7615 3,49 35,1 2,05 331,4 1,71
Хмельницька 4519 2,07 41,8 2,44 344,7 1,77
Черкаська 5058 2,32 37,6 2,20 359,4 1,85
Чернівецька 2976 1,37 29,6 1,73 217,3 1,12
Чернігівська 3388 1,55 37,9 2,22 281,3 1,45
м. Київ 30691 14,08 202,6 11,85 4588,4 23,61
м. Севастополь 2068 0,95 15,8 0,92 186,8 0,96
Закон України "Про підприємства в Україні", прийнятий у 1991 році, визначав критерієм віднесення підприємства до категорії малих чисельність працюючих, причому - диференційовано залежно від галузі, у якій функціонувало дане підприємство. Указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва", який набрав чинності з 1 січня 1999 року, критерії було змінено. До суб'єктів малого підприємництва відносилися юридичні особи, чисельність найманих працівників на яких не перевищувала 50 осіб, також було обмежено річний оборот коштів. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва", прийнятий у 2001 році, визнає суб'єктами малого підприємництва фізичних осіб-підприємців, річний оборот яких не перевищує 500 тисяч гривень на рік, та юридичних осіб, на яких працює не більше 50 осіб та обсяг річного валового доходу яких не перевищує 500000 євро.
Як видно з зазначеного, поняття середнього бізнесу в Україні досі не врегульовано. Це робить невигідним розширення успішних МП, які в цьому разі ризикують випасти з пільгової категорії.
Досить показовим в контексті усвідомлення особливостей розвитку МП в Україні є, на нашу думу, аналіз їхньої регіональної та галузевої структури та розподілу за кількістю зайнятих.
Аналіз даних про розвиток та розподіл МП по регіонах України засвідчує, що, незважаючи на зростання їхньої чисельності, диспропорції, які існували у територіальному розподілі МП, зберігаються (табл. 3).
Показники територіального розподілу МП передусім засвідчують залежність їхньої кількості від економічного потенціалу регіону. Проте, якщо у період адміністративно-командної економіки його головним критерієм була, насамперед, величина промислового потенціалу, в останні роки - на перше місце вийшли величина та концентрація банківського та фінансового капіталів. Саме така зміна чинників стала, на наш погляд, головною причиною виходу Києва на перше місце в Україні за розвитком малого бізнесу, що відбувся в 1997 році. До цього за загальною кількістю МСП в Україні лідирувала Донецька область.
З другої половини 90-х рр. спостерігається тенденція до поступового вирівнювання розвитку МП в регіонах України. Зокрема, з 1995 по 2000 рр. частка п'яти областей, які займали в Україні перші місця за кількістю МП (Донецька область, м. Київ, Харківська область, Львівська область, Кримська АР), зменшилася з 45 до 42 %, в той час як питома вага 5 областей, що мали найменшу абсолютну кількість МП, зросла з 5,9 до 6,9 %. Проте розрив між регіонами-лідерами та регіонами-аутсайдерами в розподілі МП залишається досить глибоким. У Донецькій, Львівській, Миколаївській, Херсонській областях та містах Києві і Севастополі кількість підприємств в розрахунку на 10 тис. чоловік населення перевищує загальнодержавний показник і становить 50-116 підприємств (проти середнього по Україні - 44 підприємств), в той час як у Чернігівській та Вінницькій областях вона ледь не вдвічі менше за середню (27 і 29 відповідно).
Співставлення регіональних показників дозволяє зробити висновок про переважаюче функціональне призначення МП в окремих регіонах. Так, переважно соціальний ефект (забезпечення зайнятості) МП відіграють в Київській, Львівській, Полтавській, Чернігівській, Рівненській та Тернопільській областях. Інституційний ефект (який виявляється завдяки створенню порівняно більшої кількості МП) спостерігається в АР Крим, Донецькій, Миколаївській, Херсонській областях. Нарешті, за економічним ефектом МП немає рівних місту Києву, де вироблено 23,6 % всього продукту МП України, при тому, що на них зайнято 11,9 % усіх зайнятих на МП.
На думку експертів, регіональні диспропорції розвитку МП пояснюються: економічним потенціалом регіону; наявністю ресурсів; господарською структурою регіону; рівнем кадрового забезпечення; ставленням органів влади та населення до малого бізнесу; наявністю ринкової інфраструктури; інформаційним забезпеченням; традиціями та місцевою психологією.
У галузевій структурі малого бізнесу за кількістю підприємств та обсягами випуску продукції провідні місця посідають торгівля і промислове виробництво (табл. 4). Принципово інша картина спостерігається в розподілі прибутку, який, як відомо, є основним джерелом розвитку підприємств. Так, МП, які здійснюють операції з нерухомістю, складаючи лише 12,1 % їхньої чисельності в Україні, створюють 13,1 % продукції та 22,1 % загального прибутку. Навпаки, малі промислові підприємства, на яких зайнята понад п'ята частина працівників малого бізнесу, є в цілому

 
 

Цікаве

Загрузка...