WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування прибутковості підприємства - Реферат

Планування прибутковості підприємства - Реферат

внутрішні умови діяльності підприємства. До зовнішніх відносять зміни макроекономічних чинників (зміна законодавства, структури попиту, інфляції та інше).
П(С)БО17 "Податок на прибуток" введено нові терміни: обліковий прибуток (збиток) та податковий прибуток (збиток).
Обліковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період.
Податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.
Існує пасивна й активна стадії складання плану з прибутку. Пасивна стадія планування - це розробка плану з прибутку із урахуванням корективи, що враховує зміни зовнішніх і внутрішніх умов. Активна стадія полягає у визначенні найбільшої прибутковостіпідприємства, тобто стадія, що дозволяє збільшити прибуток, визначений у процесі пасивної стадії розробки плану, завдяки пошуку та мобілізації резервів підвищення продуктивності праці, зниження окремих витрат на виробництво та реалізацію продукції, збільшення обсягів продаж, частки прибутку в ціні окремих виробів, якість яких перевищує якість аналогічної продукції конкурентів тощо.
На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку, за показником витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод.
При методі прямого розрахунку прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються за такою формулою:
Попер= ? Прі * Nі ,
де Попер - операційний прибуток від реалізації планового обсягу продукції, тис. грн..;
Прі - прибуток від реалізації і-го виробу, який визначається відніманням від гуртової ціни виробу витрати на його виробництво і збут;
Nі - обсяг випуску і-тої продукції, шт.
Вказаний метод планування прибутку використовується на підприємствах масового та крупносерійного виробництва, де планові калькуляції складаються на початок планового періоду, і на їх основі визначається плановий прибуток. Він достатньо точний, але занадто трудомісткий, коли треба розрахувати великий асортимент продукції. Крім того, він не дає можливості визначити вплив на прибуток окремих факторів.
Розрахунок прибутку на основі показника витрат на одну гривню продукції може застосовуватись по підприємству в цілому з розрахунку прибутку від випуску та реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних про виробничі витрати, реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх зміну, що прогнозується в наступному періоді. Це укрупнений метод, який застосовується на підприємствах серійного та одиничного типу виробництва. При даному методі розрахунку також бракує можливості визначити вплив окремих чинників на обсяг прибутку, його зміну.
В1тп = Стп / Qтп, коп.
Економічний (аналітичний) метод відрізняється від уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму прибутку, але також і вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня гуртових цін і рентабельності продукції; асортименту та якості продукції.
Прибуток за цим методом здійснюється окремо за порівняною і непорівняною продукцією.
Порівняна продукція - це та продукція, яка випускається кілька років підряд.
Розрахунок планового прибутку за порівняною продукцією здійснюється в такій послідовності:
==> визначається базовий прибуток і базова рентабельність продукції (на підставі звітних або очікуваних даних за період, що передував плановому);
==> порівняна продукція планового періоду визначається за собівартістю періоду, що передував плановому;
==> виходячи з рівня базової рентабельності продукції розраховується прибуток за порівняною продукцією в плановому періоді;
==> розраховується вплив окремих чинників на зміну прибутку в періоді, що планується.
Плановий прибуток від випуску (реалізації) непорівняної продукції розраховується методом прямого розрахунку або із використанням показника середньої рентабельності продукції по підприємству.
Отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи:
1)розподіл прибутку (на цьому етапі учасниками розподілу є держава та підприємство, пропорції розподілу складаються під впливом таких чинників: об'єктів і ставок оподаткування, порядку надання податкових пільг);
2)розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після здійснення платежів у бюджет.
Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначається самостійно кожним підприємством.
Фінансовий результат підприємства, тобто його прибуток або збиток, залежить від умов прибутковості, головними з яких є:
ў ринкові ціни на продукцію та послуги підприємства, які складаються залежно від попиту та пропозиції;
ў обсяг виробництва та реалізації продукції (наданих послуг);
ў витрати на виробництво продукції (надані послуги).
Аналіз "витрати - обсяг - прибуток" - досить універсальний елемент фінансового планування. Він дозволяє:
а)визначати обсяги виробництва та реалізації продукції (надання послуг) із точки зору їх беззбитковості;
б)приймати рішення щодо цільових розмірів прибутку;
в)визначати граничний обсяг виробництва продукції (надання послуг), подальше збільшення якого зменшує прибуток тому, що починається зниження граничного прибутку.
Наступний елемент, який має важливе значення в плануванні прибутку - це точка беззбитковості ("поріг рентабельності"), тобто така виручка від реалізації, при якій підприємство не має збитків, але ще не має і прибутків. При цьому витрати підприємства дорівнюють його доходам.
Точку беззбитковості визначають таким чином:
ТБ = Впост. / Ц - Взмін. ,
де ТБ - точка беззбитковості, тобто такий обсяг продажу, починаючи з якого ціна продажу товару перевищує витрати на його виробництво та реалізацію;
Впост -

 
 

Цікаве

Загрузка...