WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Планування прибутковості підприємства - Реферат

Планування прибутковості підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Планування прибутковості підприємства
?
Планування прибутковості підприємства
Узагальнюючим фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток.
Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу й комерційну діяльність підприємства.
Прибуток характеризує ефективність господарювання, мотивованість підприємства відраховувати кошти до бюджету.
Прибутковість підприємства залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішими є:
- обсяги виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг);
- номенклатура і асортимент продукції;
- конкурентоспроможність;
- рівень продуктивності праці;
- витрати на виробництво і збут продукції;
- ефективність цінової політики;
- рівень управління виробництвом.
Залежно від формування та розподілу розраховують декілька видів прибутку:
- валовий;
- від операційної діяльності;
- від звичайної діяльності до оподаткування;
- від звичайної діяльності;
- чистий.
Згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" прибуток - це сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, а збиток - це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.
Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рис. 1).
Валовий прибуток
(збиток)
= Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Рис. 1. Розрахунок валового прибутку (збитку)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат (рис.2).
Фінансовий результат від операційної діяльності
=
Валовий прибуток (збиток)
+
Інші операційні доходи
- Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Рис. 2. Розрахунок фінансового результату від операційної діяльності
Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції.
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків) (рис.3).
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
=
Фінансовий результат від операційної діяльності
+ Дохід від участі в капіталі
- Фінансові витрати
Інші фінансові доходи Витрати від участі в капіталі
Інші доходи Інші витрати
Рис. 3. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування
Звичайна діяльність - будь-яка діяльність підприємства, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції.
Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток (рис.4).
Фінансовий результат від звичайної діяльності
Прибуток Збиток
= =
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування Збиток від звичайної діяльності до оподаткування
- +
Податок на прибуток Податок на прибуток
Рис. 4. Розрахунок фінансового результату від звичайної діяльності
Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку (рис.5).
Чистий прибуток або збиток
=
Фінансовий результат від звичайної діяльності (прибуток або збиток)
+,-
Прибуток від надзвичайної діяльності Податок на прибуток від надзвичайної діяльності Збиток від надзвичайної діяльності Зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності
Рис. 5. Розрахунок чистого прибутку (збитку)
Фінансовий результат, відображений у балансі, називається балансовим прибутком (збитком).
Загальна схема розрахунку вказаних показників подана в табл.1.
Таблиця 1. Методика визначення фінансових результатів
Стаття
Код рядка Показник за звітний період
1 2 3
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Сума (+)
Податок на додану вартість 015 (-)
Акцизний збір 020 (-)
Витрати, які виключаються з виручки 025 (-)
Інші вирахування з доходу 030 (-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 (=)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (=)
Валовий:
- прибуток 050 =(+)
- збиток 055 =(-)
Інші операційні доходи 060 (+)
Адміністративні витрати 070 (-)
Витрати на збут 080 (-)
Інші операційні витрати 090 (-)
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 =(+)
- збиток 105 =(-)
Дохід від участі в капіталі 110 (+)
Інші фінансові доходи 120 (+)
Інші доходи 130 (+)
Фінансові витрати 140 (-)
Втрати від участі в капіталі 150 (-)
Інші витрати 160 (-)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 =(+)
- збиток 175 =(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (-)
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 =(+)
- збиток 195 =(-)
Надзвичайні:
- доходи 200 (+)
- витрати 205 (-)
Податки з надзвичайного прибутку 210 (-)
Чистий:
- прибуток 220 =(+)
- збиток 225 =(-)
При плануванні чистого прибутку надзвичайні події, доходи та збитки від них не можна визначити, тому що невідомо, які події та коли відбудуться. Тому чистий прибуток плановий - це прибуток від звичайної діяльності.
При плануванні прибутку враховуються зовнішні та

 
 

Цікаве

Загрузка...