WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємство як суб'єкт господарювання - Реферат

Підприємство як суб'єкт господарювання - Реферат


Реферат на тему:
Підприємство як суб'єкт господарювання
План по темі:
1) Поняття про підприємство.
2) Місія та цілі діяльності підприємства.
3) Напрямки діяльності підприємства.
4) Поняття потенціалу підприємства.
5) Сутність підприємництва.
1. Поняття про підприємство.
В процесі і з метою працездатності люди створюють певні організаційні формування, тобто трудові колективи і організації, для досягнення спільної мети, і для здійснення спільної трудової діяльності. Організації з підприємницьким характером діяльності являють собою підприємства.
Підприємство - організаційно відокремлена, економічно самостійна первинна ланка виробничої сфери народного господарства, що виготовляє продукції, надає послуги, чи виконує якісь роботи. Кожне підприємство має історично сформовану, конкретну назву, може включати декілька виробничих одиниць.
У більшості країн з розвинутою ринковою економікою такі виробничі одиниці називаються фірмами. Під ними розуміють підприємства, що здійснюють господарську діяльність у галузях промисловості, будівництва, транспорту, торгівлі, сільського господарства і інших з метою одержання прибутку.
Кожна фірма має своє найменування, яке зазначено у державному реєстрі своєї країни, відповідно воно повинно містити в собі ім'я та прізвище одного, чи декількох власників фірми. Фірма має правовий статус, та форму господарювання
Кожне підприємство, або фірма є юридичною особою, має закінчену систему обліку та звітності, самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою фірми, а також товарний знак у вигляді символу, терміну, чи малюнку для вирізнення конкурентної продукції серед конкурентів ринку.
2. Місія і цілі діяльності підприємства.
Головну мету підприємства, тобто чітко визначену причину його існування у світовій економіці прийнято називати місією.
Головну мету підприємства, можна вважати виробництво продукції, надання послуг, чи виконання робіт, для задоволення потреб ринку, чи споживання і одержання завдяки цьому максимально можливого прибутку. На основі загальної місії підприємства формуються його цілі, вони повинні відповідати певним вимогам:
- цілі підприємства повинні бути конкретними і вимірюваними це означає, що цілі підприємства повинні давати конкретну характеристику господарським і соціальним рішенням, діяльності підприємства чи фірми, і повинні бути відображені в конкретних натуральних чи грошових вимірниках.
- цілі підприємства повинні бути орієнтовані в часі, тобто вони повинні бути встановлені і запрогнозовані на відповідний (тривалий або короткий ) проміжки часу.
Такими періодами може бути термін в межах одного року і більше.
- цілі підприємства повинні бути досяжними. Досяжні цілі сприяють підвищенню ефективності діяльності підприємства. Недосяжні цілі сприяють певні негативні наслідки, і погіршують показники інноваційної виробничої і соціальної діяльності підприємства.
- цілі підприємства повинні бути взаємно підтримуючими, тобто дії, та рішення, що необхідні для досягнення однієї мети мають не перешкоджати реалізації інших цілей.
Варто відмітити, що цілі підприємства, чи фірми є важливою частиною стратегічного планування, тільки в тому випадку, якщо вони правильно і конкретно сформульовані, і про них достатньо інформований весь персонал підприємства. Тільки в тому випадку, підприємство буде дійовою ефективною системою господарювання.
3. Напрямки діяльності підприємства.
У практиці господарювання кожне підприємство чи фірма що являє собою складну виробничо-економічну систему здійснює багато конкретних видів діяльності, які за своїми спорідненими ознаками можна об'єднати в окремі головні напрямки:
1. Визначальним напрямком діяльності кожного підприємства в умовах ринкових відносин є вивчення ринку товарів, або аналіз ситуації, такий аналіз чи вивчення повинен передбачити комплексне дослідження ринку товарів, визначити рівень конкурентноспроможності та цін на продукцію, вимоги споживачів, методи формування попиту і коньюктури ринку, а також зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
2. Наступним напрямком є інноваційна діяльність підприємства, Інноваційна діяльність підприємства охоплює науково технічні розробки, технологічну і конструкторську підготовку виробництва, впровадження технічних, організаційних та інших нововведень, формування інвестиційної політики на найближчий період та визначення обсягу.
3. Виробнича діяльність підприємства, її організація і оперативне регулювання залежить від здійснюваних заходів, а саме від обґрунтування обсягу виготовлення продукції, певної номенклатури і асортименту відповідно до потреб ринку, також формування маркетингових програм для кожного виду продукції, і для окремих ринків їх оптимізація відносно можливостей підприємства. Також враховується з балансування виробничої потужності та програми випуску продукції на поточний і кожен наступний рік планового періоду, та забезпечення виробництва необхідними ресурсами і дотримання календарних термінів щодо випуску продукції.
4. Комерційна діяльність підприємства залежить від ефективності інноваційно-виробничих процесів, які відбуваються на кожному підприємстві. Саме від масштабів та якості комерційної діяльності підприємства залежить фінансова результативність виробництва, яка характеризується розміром одержаного прибутку. Необхідними умовами в

 
 

Цікаве

Загрузка...