WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Формування структури капіталу: переваги та недоліки - Реферат

Формування структури капіталу: переваги та недоліки - Реферат


Реферат на тему:
Формування структури капіталу: переваги та недоліки
Теорії структури капіталу почали формуватися у 50-60-х роках XX століття. Закордонні вчені виділили чотири типи формування структури капіталу: традиціоналістська, індиферентна, компромісна, суперечна. Основною тезою традиціоналістської концепції є можливість оптимізації структури капіталу, індиферентної - неможливість. Компромісна концепція - ринкова вартість підприємства залежить тільки від сумарної вартості активів, а концепція суперечності - структура капіталу формується під впливом ефективності використання капіталу і може змінюватися та чи інша його частина.
Поняття "структура капіталу" у найзагальнішому вигляді закордонними та вітчизняними економістами характеризується як співвідношення загальних сум власних і позичених фінансових ресурсів. Вона має великий вплив на результати фінансової, операційної і інвестиційної діяльності. Від структури капіталу залежить прибутковість активів і власного капіталу, коефіцієнти фінансової стійкості та платоспроможності і в підсумку співвідношення ступеню прибутковості та ризику у процесі розвитку підприємства.
Виділяють напрямки формування капіталу: змішане фінансування та повне самофінансування. При виборі кожного з них враховують переваги та недоліки джерел фінансування.
Переваги самофінансування: власний капітал є фінансовою основою функціонування підприємства; формування власного капіталу є простішим порівняно із залученням позикового капіталу і зумовлено це тим, що рішення,
пов'язані зі збільшенням капіталу, приймають власники та менеджери підприємства без отримання згоди інших суб'єктів господарювання; власний капітал забезпечує більшу можливість генерування прибутку в усіх сферах діяльності.
Недоліки самофінансування: обмеженість обсягу залучення фінансових ресурсів для розширення операційної та інвестиційної діяльності підприємства на окремих етапах його розвитку; висока вартість, коли позиковий капітал оцінюється менеджментом підприємства за розмірами відсотків, а формування власного капіталу перебуває під впливом таких цінових чинників, як дивіденди, трансакційні витрати; неможливе забезпечення перевищення коефіцієнта фінансової прибутковості підприємства над економічною прибутковістю.
Процеси стабілізації економіки України зумовлюють зміни у структурі капіталу. Стихійний процес пошуку джерел фінансування підприємствами не завжди приводить до створення оптимальної його структури.
Є проблеми і у формуванні власногокапіталу.
У момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками. Але сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, яка не є її поточною чи реалізаційною вартістю, тому що на неї впливають умовності обліку: методи оцінки активів та зобов'язань підприємства.
Постає питання формування принципів оптимізації для встановлення цільової структури власного капіталу з метою досягнення високих фінансових результатів чи зменшення збитків підприємства, а також зростання фінансової стійкості.
Якщо розрахувати структуру власного капіталу підприємств України за 2001 - 2003рр. по даним Державного комітету статистики, то дані показують поступове збільшення питомої ваги статутного капіталу, зменшення питомої ваги додаткового капіталу за рахунок зменшення питомої ваги непокритих збитків.
Таблиця 1
Структура власного капіталу підприємств України у 2001 - 2003рр.
2001 2002 2003
млн.грн % млн.грн % млн.грн %
Статутний капітал 257685,8 56,3 273352,8 56,9 300123 57,2
Додатковий капітал 213536,9 46,6 217951,8 45,4 225633,8 43,0
Резервний капітал 7814,7 1,7 8737,0 1,8 9719,4 1,85
Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) -21003,3 -4,6 -200012 -4,1 10960,7 2,05
458034,1 100 480040,4 100 524515,5 100
Структура власного капіталу підприємств сформувалася стихійно у процесі приватизації основних засобів. Індексація відображалася на рахунку "Інший додатковий капітал", що призвело до зростання додаткового капіталу, хоч для акціонерів краще було б деномінація та до оцінка вартості акцій і зміна статутного капіталу.
Вище наведене свідчить, що розміри і структура як загального, так і власного капіталів відіграють велике значення у діяльності підприємства. Переорієнтація підприємств з використання позикових коштів від випуску облігацій на активізацію фінансової діяльності є запорукою капіталізації реального сектору економіки України.
Література
Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. - 22. - №3.- с. 36-40.
Слав'юк Р.А. Оптимізація структури власного капіталу приватизованих підприємств // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2002. - №5. - с. 55-56
Фінанси України 2002. Державний комітет статистики. - К.- 2003. - с. 63
Фінанси України 2003. Державний комітет статистики. - К.- 2004. - с. 60 - 62

 
 

Цікаве

Загрузка...