WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств - Реферат

Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Стратегії розвитку інноваційного потенціалу підприємств
Сьогодні перевага в конкурентній боротьбі визначається не рівнем запасів природних ресурсів, ні потужністю фінансового капіталу, а те як держава забезпечить якнайповніший прояв професійних здібностей своїх громадян, які зуміють перевершити інших в освоєнні нових знань і практичних досягнень, трансформації їх в найсучасніші технології і продукцію. Тому питанню інноваційного розвитку підприємств необхідно приділяти все більш уваги бо тільки через такий розвиток можливе досягнення конкурентних переваг на внутрішніх та зовнішніх ринках. Інноваційний процес виникає коли створений в науково-технічній сфері унікальний продукт передається у виробництво і далі знаходить свого споживача. Науково-технічна сфера виробництва і споживання є основними базовими елементами структури інноваційного процесу, невідмінною складовою інноваційного потенціалу. Інноваційний розвиток можливий за умови розвитку інноваційного потенціалу.
У попередніх роботах автором запропоновано комплекс показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства [1,2]. Наступним кроком потрібно на підставі отриманих оцінок розробити стратегію розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Для цього розроблено матрицю стратегій розвитку інноваційного потенціалу підприємств (рис. 1)
Ось ординат (економічне зростання) складатиметься з таких координат: низьке - низьке з потенціалом розвитку - статичне - високе, а ось абсцис (рівень інновацій) будуть визначати наступні показники: відсутній - низький - задовільний - високий.
Розглянемо, що означає кожна з координат матриці.
Під "низьким" економічним зростанням маємо на увазі, що підприємство не має коштів для того, щоб довести свої ідеї та розробки до стадії інноваційного продукту.
Під "низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку" розуміємо, що підприємство здатне профінансувати інноваційні проекти.
"Статичне" економічне зростання - це стійкий економічний стан, який отриманий завдяки виробництву гарно відомої продукції, що користується попитом на ринку.
Рис. 1. Матриця стратегій розвитку інноваційного потенціалу підприємств
"Високе" економічне зростання мають підприємства, які є лідерами з виробництва продукції у своїй галузі.
"Відсутній" рівень інновацій властивий підприємствам, які не впроваджують інноваційну діяльність.
"Низький" рівень інновацій мають підприємства, які тільки починають формувати групи спеціалістів для впровадження інноваційної діяльності.
"Задовільний" рівень інновацій - мають підприємства, які в змозі запропонувати інновації, що користуються попитом сьогодні (задовольняють потреби сьогоднішнього дня).
"Високий" рівень інновацій - властивий підприємствам, що мають розробки, потенційний ринок на які ще не сформований, тобто сьогодні нема потреби в такій інновації, але завтра вона буде сформована і таке підприємство буде лідером у впровадженні інновацій.
Оцінку інноваційного потенціалу підприємств автор пропонує проводити за 5-ти бальною шкалою [1], тому для того, щоб занести отримані результати до матриці стратегій ми розподілили її таким чином, що кожен квадрант займає на числовій прямій 0,24 бала (мінімум - 1, максимум - 5).
16 квадрантів означають 16 станів інноваційного потенціалу підприємства і в залежності від квадранта можна розробити стратегії подальшого розвитку підприємства. При розробці стратегій ми розглядаємо розвиток з точки зору руху уперед і за умови, що підприємства прагнуть займатися інноваційною діяльністю, тобто виробляти інноваційні продукти. Економічне зростання підприємства при підвищенні інноваційного потенціалу буде тимчасово знижуватися.
Квадрант 1 (1-1,25) характеризується відсутністю інноваційної діяльності та низьким економічним зростанням. Підприємству з такою оцінкою інноваційного потенціалу потрібно знайти фінансування, щоб рухатися у напрямі 2 квадранту (на рис. 1 стрілка 1-2).
Квадрант 2 (1,26-1,50) характеризується відсутністю інноваційної діяльності і низьким економічним зростанням, але з потенціалом розвитку. Такі підприємства займаються виробництвом не інноваційної продукції і мають невелику кількість споживачів. Для покращення свого стану їм необхідно профінансувати створення групи спеціалістів, які будуть займатися інноваційною діяльністю (на рис. 1 стрілка 2-3).
Квадрант 3 (1,51-1,75) характеризується низьким економічним зростанням і низьким рівнем інновацій. Підприємства цього квадранту мають переваги перед підприємствами 1 квадранту у потенціалі інновацій. Для покращення стану інноваційного потенціалу таким підприємствам потрібно спершу покращити економічне зростання (на рис. 1 стрілка 3-4).
Квадрант 4 (1,76-2,00) характеризується низьким рівнем інновацій та низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку. Такі підприємства потребують покращення рівня інноваційної діяльності (на рис. 1 стрілка 4-9).
Квадрант 5 (2,01-2,25) характеризується відсутністю інноваційної діяльності і статичним економічним зростанням. Такі підприємства виробляють ті продукти, які гарно відомі і які мають попит. Трошки покращуючи їх якість вони мають певний прибуток. Для того, щоб виробляти інноваційні продукти їм потрібно зайнятися інноваційною діяльністю і тоді вони перейдуть до 4 квадранту ( на рис. 1 стрілка 5-4)
Квадрант 6 (2,26-2,50) характеризується відсутністю інноваційної діяльності та високим економічним зростанням. Така оцінка інноваційного потенціалу каже про наявність коштів для інноваційної діяльності (на рис. 1 стрілка 6-7).
Квадрант 7 (2,51-2,75) характеризується низьким рівнем інноваційної діяльності та статичним економічним зростанням. Такі підприємства є початківцями у формуванні свого інноваційного потенціалу(на рис. 1 стрілка 7-10).
Квадрант 8 (2,76-3,00) характеризується низьким рівнем інновацій і високим економічним зростанням. Профінансувавши пошук ідей та інноваційні розробки підприємство перейде до 13 квадранту (на рис. 1 стрілка 8-13)
Квадрант 9 (3,01-3,25) характеризується задовільним рівнем інновацій, які мають потребу сьогодні, та низьким економічним зростанням. Такі підприємства мають науково-технічній заділ, але їм бракує коштів для втілення своїх ідей. Для покращення свого стану їм необхідно підвищити рівень економічного зростання (на рис. 1 стрілка 9-10).
Квадрант 10 (3,26-3,50) характеризується низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку та має задовільний рівень інновацій (сучасні інновацій). Для можливості виробництва інновацій завтрашнього дня таким підприємствам слід зосередитись на пошуці нових ідей та технологій (на рис. 1 стрілка 10-11).
Квадрант 11 (3,51-3,75) характеризується низьким економічним зростанням і високим рівнем інновацій ( інновації завтрашнього дня). Це підприємства генератори ідей та розповсюдження знань, але їм бракує коштів. Таким підприємствах слід нарощувати темпи економічного зростання (на рис. 1 стрілка 11-12).
Квадрант 12(3,76-4,00) характеризується низьким економічним зростанням з потенціалом розвитку та високим рівнем інновацій. Такі підприємства мають більше фінансових ресурсів для втілення своїх розробок чим підприємства 11 квадранту (на рис. 1 стрілка 12-15).
Квадрант 13 (4,01-4,25) характеризується статичним економічним зростанням та задовільним рівнем сучасних інновацій. Такі підприємства мають змогу профінансувати підвищення рівня інновацій. (на рис. 3.4. стрілка 13-12)
Квадрант 14 (4,26-4,50) характеризується високим економічним зростанням та задовільним рівнем інновацій. Таким підприємства слід приділяти увагу підвищенню рівня інноваційної діяльності.(на рис. 1 стрілка 14-15).
Квадрант 15 (4,51-4,75) характеризує підприємства, що мають високий рівень інновацій і постійно нарощують своє економічне зростання (на рис. 1 стрілка 15-16).
Квадрант 16 (4,76-5,00) характеризує лідируючий стан підприємства. Такі підприємства мають високе економічне зростання та розробляють інновації завтрашнього дня.
Запропоновані 16 стратегій розвитку інноваційного потенціалу дозволять кожному підприємству обрати свою стратегію розвитку інноваційного потенціалу в залежності від можливостей, що в свою чергу буде сприяти випуску інноваційних продуктів.
Література:
1. Задорожний Г. В., Рудика О. В. Інноваційний потенціал підприємства при переході до економіки знань: зміст і комплекс показників оцінки // Социальная экономика. - 2004. - № 3. - С. 113-125.
2. Рудика О. В. Інноваційний потенціал та оцінка його стану на підприємстві // Економіка розвитку ХДЕУ. - 2004. - № 1 (29). - С. 82-88.

 
 

Цікаве

Загрузка...