WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища - Реферат

Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища - Реферат

фінансового планування і контролю. Зменшення суми активів, зростання заборгованості і капіталу - це джерела коштів. Зростання суми активів, зменшення заборгованості і капіталу - це використання коштів.
Оскільки кожний товарний ринок по-своєму своєрідний, то неможливо дати універсальних рекомендацій. Розглянемо декілька умовних прикладів щоб зрозуміти суть підходу до умов ринку.
1. Ринок електропобутових товарів, наприклад, телевізорів. Основний споживач телевізорів - сім'я. Для визначення потенційної ємності українського ринку телевізорів слід знати чисельність населення, середній розмір сім'ї, строк служби телевізорів, коефіцієнт забезпечення телевізорами (кількість телевізорів на 100 сімей). Всі ці дані, за строку служби телевізорів, публікує офіційна статистика.
Припустимо, що чисельність населення України 50 мільйонів чоловік, середній розмір української сім'ї - 3-4 чоловіки, коефіцієнт забезпеченості -1,1 (110 телевізорів на 100 сімей, отже ринок насичений). Строк служби телевізора - 7 років.
Ємність ринку в нашому прикладі - (50:3,4:7=2,10) - 2,1 млн. шт на рік.
Вторинний попит (телевізор на кухню, дачу, заміна на кольоровий тощо) в сучасних умовах можна наближено визначити в межах 10-15 % загальної ємності ринку.
Всього потенційна ємність ринку українських телевізорів становить близько 2,21 млн. штук нарік.
Далі вступають в дію фактори платоспроможного попиту, які будуть визначати фактичний обсяг продажу телевізорів. В результаті аналізу ми повинні розглянути динаміку обсягу продажу телевізорів і динаміку доходів населення.
Що стосується конкуренції галузі, слід відмітити, що помилка багатьох фірм полягає в тому, що вони часто не знають своїх конкурентів.
Головна проблема під час аналізу конкуренції в бізнес плані полягає в тому, що досить складно спостерігати за всіма реальними і потенціальними конкурентами, тому слід виділити їх стратегічні групи, завести на них картотеку. Стратегічна група - це група фірм в галузі, які є вашими прямими конкурентами або використовують подібні стратегії діяльності на ринку.
2. Наприклад, ви вирішили придбати міні-хлібопекарню з виробництва хліба, тоді конкуренцію вам складуть дві стратегічні групи:
- великі хлібозаводи, розміщені в зоні діяльності вашого бізнесу;
- міні-хлібопекарні, розміщені поблизу.
Для визначення сильних і слабких сторін конкурентів та ваших переваг необхідно знати про конкурентів такі дані: наявність торгівельної марки; асортимент продукції (послуг); обсяг продажу; ціни і знижки; основні клієнти; рекламна політика: стимулюючі заходи та інші важливі з вашої точки зору показники, фактори і події.
Конкретні переваги є основою стратегії будь-якої фірми. Можна виділити такі загальні стратегії:
- конкретні переваги за рахунок низьких, порівняно з конкурентами, витрат виробництва (стратегія низької собівартості, але не обов'язково низької ціни);
- стратегія диференціації продукції, тобто пристосування її до попиту певних груп споживачів;
- стратегія першопрохідника (фірма інноваційного типу, яка постійно поновлює асортимент своїх товарів).
Ключ до успішного підприємництва лежить в щирій зацікавленості бізнесмена до структури потреб покупців. Головне, що слід знати про споживачів (покупців):
- хто ваші споживачі? Ваш цільовий ринок;
- які їхні потреби, побажання по відношенню до ваших товарів;
- мотиви покупок (чому купують саме ваш товар);
- потреби, які можуть стати джерелом ідей щодо вдосконалення товарів або розробки принципово нових товарів;
- реакція споживачів на появу на ринку нового товару. Основним джерелом інформації про споживачів є самі споживачі. Тому постійно підтримуйте контакти із споживачами (бесіди, особисті контакти, опитування), тим більше, що смаки, побажання, мотиви покупок змінюються із часом.
Аналіз збуту продукції - одна з найважливіших складових у бізнес-плануванні. В нинішніх умовах існує декілька методів прогнозування обсягу продажу. Проте жодний із них не спроможний дати точну картину реальних можливостей збуту. До основних методів прогнозування обсягів продажу належать:
1. Інтуїція. Оцінка майбутнього обсягу продажу базується на даних про збут (аналіз минулого продажу), у відгуках продавців і споживачів і доповнюється інтуїтивною реакцією "на загальний стан справ". Цей підхід найдешевший для бізнесмена, проте він досить суб'єктивний і не підходить для довгострокових оцінок і може бути використаним у фірмі, у якої ринок стабільний, або змінюється передбачуваними темпами.
2. Огляд ринку. Основою цього методу є інформація про ситуацію на ринку (збір і аналіз статистичних даних). Чим точніша техніка збору і аналізу даних, тим точніше інформація про ринок.
3. Аналіз динаміки продажу. Встановлюється залежність між продажем і часом. Три групи факторів визначають рух продажу в часі: сезонний, циклічний і фактори, які формують тенденції споживання.
4. Економетричні моделі. Суть цього підходу полягає в прагненні показати обсяг продажу як функцію від багатьох змінних.
Спеціалісти західних фірм використовують паралельно декілька методів прогнозування збуту, під час аналізу одержаних результатів опираються в основному на наявний досвід, інтуїцію, і особливого роду управлінське мистецтво, пов'язане з умінням приймати правильні рішення в умовах невизначеності.
Ефективність збутової діяльності досліджується за обсягом продажу, виручки, часом збуту і території розповсюдження.
Аналіз ринку товару
Кожний товар з точки зору споживачів може розглядатись на трьох рівнях: задум товару, його реальне виготовлення, супроводження товару (рис. 2 ).
Товар за задумом визначає його конкретне призначення - для чого він потрібний. Реальне виготовлення товару визначає його товарний вигляд, привабливість для покупця. Воно включає: товарний знак, а в ширшому розумінні - фірменний стиль, якість продукції, дизайн, упаковку та інші споживчі властивості. Причому, чим більше споживчих властивостей у товару, тим вища ціна встановлюється на нього.
Рис. 2. Три рівні товару з точки зору споживачів
Продаж товару, як правило, супроводжується наданням певних додаткових послуг (третій рівень товару - товар і його супроводження ). Це підготовка товару перед продажем, комплекс послуг щодо продажу (демонстрація, навчання, доставка, продаж у кредит, гарантія повернення грошей тощо), а також обслуговування після продажу, яке поділяється на гарантійне і післягарантійне.
Всі успішно працюючі фірми приділяють значну увагу новим товарам, покликаним замінити товари,популярність яких, а також і обсяг продажу падає. В західному менеджменті існує особливий розділ - "управління продуктом " зі своїми специфічними методами визначення сильних і слабких сторін кожного товару. Головні підходи:
- Поділ товарів по категоріях з точки зору їх прибутковості, необхідних капіталовкладень ("дійна корова" - продукт, приносить сьогодні основний прибуток, завтрішня "дійна корова" - сьогодні її слід підтримати додатковими капіталовкладеннями за рахунок "дійної корови", невдалі товари зняті з виробництва).
- Теорія життєвого циклу полягає в тому, що будь-який товар проходить на ринку чотири стадії: І - виведення, II - ріст, IIІ - зрілість, IV - скорочення обсягів продажу (мал.3 ).
Рис. 3. Життєвий цикл товару
Кожна стадія вимагає особливого

 
 

Цікаве

Загрузка...