WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища - Реферат

Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві. Аналіз внутрішнього середовища - Реферат

Бізнес-аналіз - основна передумова планування в підприємництві
Аналіз внутрішнього середовища
Планування і прогнозування дозволяє менеджерам підготувати базу для подальшої роботи, а не ризикувати в надії на вдачу. Маємо багато прикладів, коли сміливі і ризикові ініціативи прекрасно себе виправдали, але ще більше випадків, коли результатом ризику був повний крах.
Іншими словами, планування і прогнозування мають свої межі, і потрібні досвідчені спеціалісти в цих галузях, щоб підготувати базу для одержання максимальної вигоди з діяльності фірми. Шлях до успішного планування і прогнозування проходить крізь детальний і продуманий аналіз "історичних" закономірностей у сукупності з вдумливою інтерпретацією наявних тенденцій і можливостей даної фірми. Так чи інакше, планування і прогнозування є складовими частинами одного й того ж процесу - вони вимагають безперервної розробки шляхом прямого і зворотного руху між діями і цілями, а також відповідними доходами і затратами, поки не буде досягнутий певний баланс. Інакше кажучи, плани повинні бути досяжними, а прогнози реальними.
Бізнес-аналіз зовнішнього середовища і поточного стану фірми є необхідною передумовою розробки ефективного плану. Він спрямований на одержання і узагальнення об'єктивної інформації про стан фірми (силу, слабкість, можливості фірми, небезпеку для неї).
Аналіз зовнішнього середовища - процес, за допомогою якого підприємець або менеджер оцінює зовнішню безпеку і можливості, що можуть перешкоджати або сприяти досягненню поставленої мети (див. рис. 3).
Оскільки фактори макросередовища непідконтрольні фірмі, то під час аналізу зовнішнього середовища мова буде йти про дослідження ринку, на якому працює фірма. Саме дослідження ринку допоможе відшліфувати вашу ідею і звести до мінімуму ризик невдач.
Рис. 1. Зовнішнє середовище бізнесу
Аналіз ринку обов'язково включає такі складові:
- загальні тенденції зміни вашого ризику;
- стан конкуренції на ринку;
- характеристика ваших основних потреб;
- описання збутової мережі;
- тенденції розвитку зовнішнього оточення, вам не підконтрольні, але можуть впливати на вашу діяльність.
Підсумком такого аналізу є всебічна характеристика кон'юнктури ринку. Кон'юнктура ринку - це ситуація, яка склалася на ринку. Її характеризують співвідношенням попиту і пропозиції товарів на ринку, рівень цін, товарні запаси, ступінь конкуренції, наявність товарів-замінників, тенденції розвитку науково-технічного прогресу стосовно до даного виробництва та інші показники.
Перш ніж приступити до аналізу ринку, необхідно визначити, на якому ринку ви працюєте, тобто відповісти на питання: Чи добре фірма знає свій ринок? (табл. 1).
1. Аналіз зовнішнього середовища
Можливі питання Можливі відповіді
1 2 3 4 5
Ринок
1. Чи добре фірма знає свій ринок? Зовсім не знає Не знає Наближено Добре Дуже добре
2.Які перспективи розвитку вашої галузі? Скорочення понад 5% Скорочення понад 1-5% Без змін Ріст на 1-5% Ріст більше 5%
3. Як змінилася ваша частка на ринку? Зменшилась на 3% Зменшилась на 1% Не змінилась Зросла на 1% Зросла на 5%
Конкуренти
1. Скільки у вас конкурентів? Дуже багато Багато Декілька Небагато Немає
2. Ваші затрати на науково-дослідні роботи 30% 50% 65% 75% 90%
3. Чи є у вас конкурентні переваги? Немає Незначні Помірні Значні Дуже значні
Споживачі
1. Коли останній раз з'ясосували відношення покупців до вашого товару? Ніколи 3 роки тому 2 роки тому 1 рік тому В цьому році
2. Чи слідкуєте за соціальними змінами в суспільстві? Ні Інколи В деякій мірі Відслідковуємо Уважно спостерігаємо
Збут
1. Як ви оцінюєте можливість фірми визначати можливий обсяг продажу? Дуже слабка Слабка Помірна Добра Дуже добра
2. Чи є в галузі сезонні коливання попиту? Дуже значні Значні Помірні Невеликі Немає
3. Які довгострокові коливання попиту? Дуже значні Значні Помірні Невеликі Немає
4. Чи знає фірма, як більшість покупців одержує інформацію про ваш товар? Ні Мало знає Знає Добре знає Дуже добре знає
Загальні тенденції
1. Які політичні, економічні, законодавчі зміни в суспільстві? Дуже значні Значні Помірні Незначні Немає
Чітке розуміння ринку необхідне для визначення мети фірми і стану конкуренції у вашому бізнесі. Через термін - "ринок конкретного товару" -визначається вся сукупність фірм, які працюють в даній сфері, і тим самим є потенційними і реальними конкурентами.
Дуже важливо знати, який буде мати вигляд ринок завтра і післязавтра, в якому напрямку він розвивається, чого очікують клієнти від фірми і вашого товару.
Що стосується розвитку вашої галузі, то джерелами інформації про розмір ринку, його перспективи можуть бути: спеціалізовані журнали, газети та інші видання; державна статистика; спеціально проведені дослідження.
Аналізуючи стан фірми на ринку, слід керуватися тим, що всі ринки безперервно змінюються, тому потрібно знати динаміку вашої частки на ринку. Аналіз структури ринку особливо необхідний у тих випадках, коли на фірму припадає невелика частка ринку (10-15%). Стан таких підприємств залежить не тільки від кон'юнктури ринку, але й від дій конкурентів.
Дані про частку ринку важливі для визначення мети. Якщо ваша частка на ринку невелика, то важлива мета - збільшення частки ринку. Якщо частка ринку значна (40-60%), то мова може йти про збереження і захист своїх позицій на ринку. Якщо частка ринку скорочується, то слід прийняти серйозні дії в усіх напрямках маркетингу: споживні властивості товару, його ціна, система збуту, стимулюючі заходи.
При аналізі зовнішнього середовища бізнесу досить важливо зрозуміти, звідки находяться кошти і як вони використовуються. Більш детально цю проблему буде розглянуто при аналізі фінансового стану фірми. В цьому розділі мова йтиме про аналіз джерел коштів та їх використання. Без глибокого розуміння джерел та напрямків використання коштів, змін, що відбуваються у джерелах і напрямах використання коштів менеджери не можуть оцінити, чого досягла фірма і в якому напрямку вона розвивається. Ретельний аналіз джерел та напрямків використання коштів визначить, до якої межі фірма покладається на кредити чи власний капітал. Цей аналіз також вказує на те, чи достатньо ефективно використовуються залучені та власні кошти, аби фірма мала досить грошей в обороті, купувала сировину і матеріали, нарощувала фіксовані активи, зменшувала заборгованість, сплачувала дивіденди тощо.
Коли джерела та напрямки використання коштів будуть визначені, підприємці вирішують чи надійні ці джерела і що слід змінити, аби в майбутньому забезпечити грошові надходження, це також допоможе визначити, чи співпадають напрямки використання коштів із загальною стратегією фірми, бо якщо ні, то слід вжити заходів, аби виправити таке становище.
До джерел коштів фірми відносять: гроші на рахунку; цінні папери, що швидко реалізовуються; дебіторська заборгованість;амортизація;
довгостроковий борг; нерозподілені прибутки. Напрямки використання і розміщення коштів фірми: сировина і матеріали; фіксовані активи; кредиторська заборгованість; короткострокові позики; інші борги.
Запам'ятайте!
Аналіз джерел і напрямків використання і розміщення коштів показує, як фінансується фірма і як використовуються її ресурси. Цей аналіз є складовою частиною

 
 

Цікаве

Загрузка...